Sijaintitiedot

Tilastokeskuksen rekisteriperusteiset henkilötiedot pohjautuvat Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämän väestötietojärjestelmän (VTJ) tietoihin. VTJ:n aineisto on ns. kokonaisaineisto, joka kattaa Suomen koko väestön ja kaikki rakennukset. Tilastokeskus tuottaa tämän tietojärjestelmän tiedoista väestö-, rakennus- ja asuntotilastot. VTJ:n henkilöpohjaisia tietoja yhdistetään myös muista rekisteriaineistoista saataviin tietoihin muiden henkilötilastojen kuten koulutus- ja työssäkäyntitilastojen tuottamiseksi.

VTJ:n tiedot sisältävät sijaintitiedon. Väestörekisterissä olevilla henkilöillä on sijaintitieto, sekä osoitteena että koordinaatteina. Henkilöiden sijaintitieto perustuu asuinrakennusten sijaintitietoon. Asuinrakennusten osoite- ja koordinaattitietojen kattavuus koko maassa on lähes 100 %. Kaikista rakennuksista noin 98 %:lla on koordinaattitiedot. Muiden kuin asuinrakennusten osalta koordinaattikattavuus vaihtelee kunnittain.

VTJ:n sijaintitiedot perustuvat kuntien tekemiin osoite- ja koordinaattimäärittelyihin. Kunnat ilmoittavat osoitteet ja rakennusten koordinaatit VTJ:hin. Kunta määrittelee rakennuksen koordinaatit rakennuksen keskipisteen mukaan. Koordinaatit määritellään rakennushankeilmoituksen (ns. rakennusluvan) käsittelyn yhteydessä. Tilastokeskuksen aineistoissa sijaintitieto perustuu näihin rakennusten keskipisteiden koordinaatteihin.

Koordinaattitiedot on yhdistetty väestötietoihin 1960- ja 1970-lukujen taitteesta lähtien, jolloin väestön keskusrekisteri ja kiinteistörekisteri perustettiin. VTJ:n koordinaattitietoja täydennetään ja tarkastetaan jatkuvasti.