Nyheter 25.1.2013

Omsättningen inom industrin ökade snabbast i Norra Savolax under januari-september

I hela landet var ökningen av omsättningen inom industrin en halv procent under de tre första kvartalen 2012 och ökningen av exporten något under en procent jämfört med motsvarande period 2011. Antalet anställda minskade med nästan 2 procent.

Industriproduktionens volym minskade under januari–september 2012 med 0,3 procent från motsvarande period året innan. Producentpriserna för industrin steg däremot med 1,6 procent.

De stora företagen avgjorde utvecklingens riktning i landskapen

Omsättningen inom industrin ökade snabbast i Norra Savolax under januari-september 2012, med drygt 7 procent från föregående år. Exporten ökade med nästan 14 procent under motsvarande period, men antalet anställda minskade med något under en procent. Närmare hälften av industriföretagen i Norra Savolax ökade sin omsättning. De stora företagen med minst 20 anställda påverkade omsättningsutvecklingen mest.

I Egentliga Finland ökade omsättningen inom industrin med drygt 5 procent och exporten med drygt 6 procent, men även där minskade antalet anställda med över 2 procent. Även i Egentliga Finland ökade omkring hälften av landskapets industriföretag sin omsättning och företagen med mer än 20 anställda påverkade ökningen mest.

Svagast var utvecklingen i Kymmenedalen, där omsättningen inom industrin rasade med nästan 10 procent under januari-september och exporten med drygt 8 procent från föregående år. Även antalet årsverken i industriföretagen i Kymmenedalen minskade med drygt 6 procent jämfört med januari-september 2011.

Inom industrin i Norra Karelen minskade både omsättningen och exporten med något under 8 procent. Antalet anställda minskade under januari-september med omkring 3 procent från året innan. Hos drygt hälften av industriföretagen i Norra Karelen gick omsättningen ned. I båda landskapen där trenden var nedåtgående påverkade de stora företagen omsättningsutvecklingen inom industrin mest.

Industrins (TOL C) utveckling i de landskap som ökat och minskat snabbast 1–9/2012

Årsförändringen jämför januari–september år 2012 med motsvarande period året innan.

Utvecklingen av trenden för antalet anställda är nedåtgående

Utvecklingen av antalet anställda har under de senaste åren varit mer moderat än omsättningsutvecklingen. Trenden för omsättningen steg från slutet av år 2005 fram till början av år 2008, men utvecklingen av antalet anställda var rätt så jämn under motsvarande period.

Antalet anställda ökade betydligt långsammare än omsättningen efter recessionen år 2008. Under första kvartalet 2010 vände trenden för antalet anställda uppåt, men vid ingången av år 2012 vände den nedåt. Trenden för export har under granskningsperioden utvecklats på liknande sätt som trenden för omsättning.

Trender för industrin (TOL C) i hela landet 2005–januari-september 2012

Trenden beskriver utvecklingens riktning på lång sikt.

Källor:
Konjunkturtjänsten för kunder, Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen, Statistikcentralen
Producentprisindex för industrin, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö tfn 09 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi