Nyheter 31.1.2013

Producenter av Finlands officiella statistik ger kvalitetslöfte

Producenterna av Finlands officiella statistik har undertecknat ett kvalitetslöfte, där de förbinder sig till de principer som styr statistikproduktionen. Kvalitetslöftet gäller bl.a. innehållet i statistikuppgifterna, produktionsprocesser och betjäningen av informationsanvändarna.

Enligt principerna erbjuder producenterna av Finlands officiella statistik (FOS) alla medborgare självständigt producerad tillförlitlig officiell statistik som ger en täckande bild av det finländska samhället. Verksamhetens kvalitet förverkligas i bl.a. följande:

  • statistiken motsvarar användarnas behov
  • statistiken och statistiktjänsterna är tillförlitliga och den information som publiceras i dem är aktuell, opartisk och så jämförbar som möjligt
  • statistikproduktionsprocesserna är smidiga, effektiva och transparenta, bara nödvändig information samlas in som underlag för statistiken och uppgiftslämnandet för statistiken har gjorts så enkelt som möjligt
  • uppgiftslämnarnas datasekretess respekteras
  • statistikpersonalen betjänar informationsanvändarna väl och tjänsterna är lättanvända
  • verksamheten förbättras ständigt.

FOS-producenterna förbinder sig också att ständigt mäta och rapportera kvaliteten på statistikinformationen.

Finlands officiella statistik omfattar omkring 270 statistikgrenar. Kvalitetskriterierna och kvalitetssäkringsprinciperna för Finlands officiella statistik grundar sig på de principer för officiell statistik som godkänts av FN:s statistikkommission och på uppförandekoden för europeisk statistik. Kvalitetslöftet har undertecknats av 17 statistikproducenter inom den offentliga förvaltningen, bl.a. av Statistikcentralen.

Förfrågningar: utvecklingschef Jussi Melkas 09 1734 2696