Nyheter 4.2.2013

I Statistikskolan lär du dig förstå statistik

Vad behöver man statistik till? Vilken slags information kan man presentera med hjälp av statistik? Statistikcentralen har öppnat en avgiftsfri tjänst på sin webbplats, Statistikskolan, där du får nyttig basinformation om statistik och användningen av den.

Syftet med Statistikskolan är att lära ut hur man ska förstå och tolka statistisk information samt att göra statistiska grundläggande begrepp kända. I Statistikskolans läromaterial får du också information om bakgrunden till en statistisk undersökning och om olika möjligheter att använda statistiskt material.

Innehållet i Statistikskolan har planerats på ett sådant sätt att tidigare kunskaper om statistik inte behövs. Statistikskolans läromedel lämpar sig väl för användning t.ex. i läroanstalter på andra stadiet, som stödmaterial för matematiska och samhällsvetenskapliga ämnen, eller som material för självstudier på statistikkurser på högre nivå. Kurserna lämpar sig också för dem som behöver statistisk information i sitt jobb. Statistikskolan är finskspråkig.

ABC i statistik ger insyn i statistiska fenomen

Statistikskolans läromedel har delats upp i kurser inom olika ämnesområden. Den första kursen i Statistikskolan är en ABC-kurs i statistik, som ger goda grundförutsättningar för att förstå statistik.

För att kunna följa händelser i samhället behöver man kunna läsa och använda statistik. På ABC-kursen får du lära dig grunderna för en statistisk undersökning samt de centrala begrepp som används inom statistik. I kursmaterialet beskrivs också vilket slag av information man kan förmedla med hjälp av statistik och hurdana slutsatser man kan dra om olika fenomen.

Innehållet i Statistikskolan har förnyats och läromedlen kompletteras stegvis under år 2013. Statistikskolan kallades tidigare Webbskolan (Verkkokoulu).

Statistikskolan (på finska)

Mera information: Kaisa Mäntysaari 09 1734 3572, förnamn.efternamn@stat.fi