Nyheter 18.3.2013

Jukka Pekkarinen och Heli Jeskanen-Sundström tilldelas årets Eino H. Laurila-medalj

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2012 går till politices doktor Jukka Pekkarinen och politices magister Heli Jeskanen-Sundström. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete i främjandet av kännedomen om och användningen av nationalräkenskaper.

Politices doktor Jukka Pekkarinen är överdirektör vid finansministeriet och avdelningschef för ekonomiska avdelningen. Han har tidigare varit chef för Löntagarnas forskningsinstitut och understatssekreterare för ekonomiska ärenden samt chef för ekonomiska rådets sekretariat vid statsrådets kansli. Pekkarinen har publicerat ett betydande antal artiklar, publikationer och även en lärobok i nationalekonomi. I sina framträdande arbetsuppgifter och i egenskap av aktiv skribent och debattör har Pekkarinen använt sig av och ökat kännedomen om nationalräkenskaperna som verktyg för ett totalekonomiskt tänkande.

Politices magister Heli Jeskanen-Sundström var före sin pensionering generaldirektör för Statistikcentralen. Jeskanen-Sundström verkade under sin yrkeskarriär på ett framgångsrikt och synligt sätt i olika internationella samarbetsorgan inom statistikbranschen både i Finland och internationellt. Hon har bl.a. innehaft ledande uppgifter i statistikkommittéer inom EU, OECD och FN. Under sin betydande yrkeskarriär stödde och främjade Jeskanen-Sundström konsekvent utvecklingen och användningen av nationalräkenskaperna och anknytande internationella rekommendationer i form av ett ramverk för en faktabaserad analys av ekonomin.

Utdelningen av årets nationalinkomstmedaljer äger rum i samband med Nationalekonomiska Föreningens eftermiddagsseminarium måndagen den 18 mars 2013 kl. 16.00 (Economicum, föreläsningssalen 2 vån., Arkadiagatan 7, Helsingfors).

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen är en utmärkelse som ges för framstående insatser inom nationalekonomisk forskning, med särskild tonvikt på utveckling, tillämpning och främjande av kännedomen om metoder för beskrivning av ekonomin. Med utmärkelsen vill man samtidigt främja den aktiva växelverkan mellan nationalekonomisk forskning och praktiskt statistikarbete. Beslut om utdelning av medaljen fattas av Ekonomiska Samfundet i Finland, Statistiska Samfundet i Finland, Nationalekonomiska Föreningen, Statistikcentralen och Yrjö Jahnssons Stiftelse. Den första mottagaren av nationalinkomstmedaljen var professor Eino H. Laurila, som tilldelades medaljen 1993 för sina betydande insatser för utvecklingen av Finlands nationalräkenskaper.

Förfrågningar:
Utvecklingschef Ari Tyrkkö, Statistikcentralen, (09) 1734 3261, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi

Nationalekonomiska Föreningen