Nyheter 17.5.2013

Statistikcentralen fortsätter att öppna data

Statistikcentralen har ställt geografiskt informationsmaterial till öppet och gratis förfogande. Tillgängligt finns primäruppgifter om befolkningen per kartruta på 1 km x 1 km samt efter statistikområde.

Därtill kommer Statistikcentralens primäruppgifter om läroanstalter och produktions- och industrianläggningar att finnas tillgängliga. Materialet uppdateras och kompletteras senare.

Beskrivningsinformationen om materialet och tjänsterna finns på tre språk, finska, svenska och engelska. Då man byggt upp tjänsten har man fäst särskild vikt vid datasekretessen: uppgifterna presenteras på så sätt att enskilda personer inte kan identifieras.

Man kan betrakta materialet i kartfönstret på Lantmäteriverkets webbplats Paikkatietoikkuna eller ladda ned uppgifterna för användning i egna applikationer.

Det nya utbudet av material är en fortsättning på Statistikcentralens öppnande av data som påbörjades år 2012. Tidigare har man som gränssnittstjänster öppnat uppgifterna i StatFin-databasens och Eurostats nyckeltabeller för öppen användning. StatFin-databasen har utvidgats sedan början av år 2013 genom att i tillämpliga delar sammankoppla uppgifterna i den tidigare avgiftsbelagda regionala databasen Altika med den. Utbudet av öppen data utvidgas ytterligare under de närmaste åren.

www.paikkatietoikkuna.fi

Statistikcentralens servicegränssnitt för geografisk information (på finska)

Statistikcentralen, öppen data och gränssnitt

Förfrågningar:
Marja Tammilehto-Luode (servicegränssnitt för geografisk information) 09 1734 3244, inspire@stat.fi
Heli Mikkelä (öppen data) 09 1734 3200