Nyheter 13.6.2013

Aktuellt om Finland i fickformat

Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 40 sidor med fakta om Finland och finländarna. Publikationen innehåller centrala statistiska uppgifter om olika områden i samhället och ekonomin, som presenteras i form av statistik och grafiska figurer. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

Fickstatistiken Finland i siffror 2013 finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Ett urval av fickstatistikens uppgifter för år 2012:

  • Även om antalet invandrare till Finland har ökat under de senaste åren, var andelen personer som talar landets officiella språk, finska eller svenska, som modersmål 95 procent av befolkningen vid utgången av år 2012. Andelen finskspråkiga var 90 procent.
  • I Finland bodde nästan 200 000 utländska medborgare. De flesta av dessa, dvs. en femtedel, var estniska medborgare och antalet estniska medborgare ökade också klart mest under året, dvs. med en sjättedel.
  • Andelen förnybara energikällor av den totala energiförbrukningen steg till 30 procent.
  • Finlands viktigaste handelspartners var Ryssland, Tyskland och Sverige. Mest importerades från Ryssland och mest exporterades till Sverige.
  • Både antalet dödsfall och antalet skadade i vägtrafikolyckor minskade med över 10 procent från året innan. Antalet personbilar passerade tremiljonersgränsen och antalet last- och paketbilar halvmiljonsgränsen.
  • Av de sysselsatta var 73 procent anställda av en privat arbetsgivare, 21 procent av kommunen och bara sex procent av staten. Antalet sysselsatta steg till totalt 2 483 000.
  • Antalet invalidpensionstagare har sjunkit till en kvarts miljon. Det totala antalet pensionstagare var en och en halv miljon. Fyra av fem pensionstagare erhöll ålderspension.
  • Nästan alla typer av brottslighet minskade från året innan. Bedrägerierna och förskingringarna ökade dock klart.
  • Den förväntade livslängden var lika lång i Finland som i Danmark, dvs. 79 år. I övriga länder i Västeuropa var den emellertid ett par ett eller ett par år längre.

Statistiktabellerna i fickstatistiken finns på vår webbplats på finska, svenska och engelska eller i pdf-publikationen

Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller Editas nätbokhandel.

Förfrågningar: Nina Koivula (09) 1734 3676