Nyheter 26.6.2013

Insamlingen av betalningsbalansstatistik flyttas från Finlands Bank till Statistikcentralen

Finlands Bank och Statistikcentralen undertecknade idag den 26 juni 2013 ett avtal om överföring av insamlingen av betalningsbalansstatistik från Finlands Bank till Statistikcentralen. Huvudansvaret för insamlingen av betalningsbalansstatistik och tillhörande arbetsuppgifter flyttas till Statistikcentralen från och med början av 2014. Överföringen klargör arbetsfördelningen mellan Finlands Bank och Statistikcentralen och möjliggör en närmare koppling mellan betalningsbalansstatistiken och nationalräkenskaperna. Centraliseringen av statistikuppgifterna till Statistikcentralen är ett av projekten inom statens effektivitets- och resultatprogram.

Framöver svarar Statistikcentralen för insamlingen, hanteringen och publiceringen av betalningsbalansstatistiken. Finlands Bank fortsätter att samla in uppgifter om penninginstitut, investeringsfonder och värdepappersinvesteringar för betalningsbalansstatistiken.

Användare av betalningsbalansstatistik informeras separat om förändringarna till följd av överföringen. De omarbetade uppgifterna för betalningsbalansen och nationalräkenskaperna börjar publiceras från och med mitten av 2014, varefter betalningsbalansstatistiken främst tillhandahålls på Statistikcentralens webbplats.

Närmare upplysningar:

Leena Storgårds, statistikdirektör, Statistikcentralen, telefon 09 1734 22 57.

Laura Vajanne, statistikchef, Finlands Bank, telefon 010 831 22 04.