Nyheter 5.7.2013

Utnämning vid Statistikcentralen: Timo Koskimäki överdirektör för statistikproduktionen

Politices magister Timo Koskimäki har utnämnts till överdirektör för statistikproduktionen vid Statistikcentralen för en femårsperiod med början 1.9.2013.

Överdirektören för statistikproduktionen verkar som direktör för enheten för standarder och metoder och är ägare av processen för statistikproduktionen. Enheten har i uppgift att bland annat leda statistikproduktionsprocessen, statistikmetodiskt stöda statistikproduktionen och främja kvalitetsarbetet i statistikproduktionen. Enheten svarar också för genomförandet och utvecklingen av tjänster riktade till forskare.

Koskimäki kommer till Statistikcentralen från Tullen, där han har verkat som statistikdirektör. Han har tidigare arbetat vid Statistikcentralen åren 1988–2006.

Förfrågningar: överdirektör Jarmo Hyrkkö 09 1734 3473, förvaltningschef Pirkko Härö 09 1734 2558