Nyheter 9.7.2013

Antalet pälsdjur i pälsdjursfarmer minskat till under hälften

Antalet pälsdjur i pälsdjursfarmer har minskat till under hälften från år 1985. Då det år 1985 fanns 8,2 miljoner pälsdjur i pälsdjursfarmer hade deras antal år 2012 sjunkit till 3,6 miljoner. Av dessa var 1,8 miljoner minkar och 1,6 miljoner blårävar. Antalet silverrävar och finnsjubbar var omkring 100 000. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens senaste publikation över miljöstatistik 2013.

Den största förändringen inom uppfödningen skedde i slutet av 1980-talet, då särskilt minkuppfödningen minskade permanent. Illeruppfödningen har upphört nästan helt.

Pälsdjursuppfödningen åren 1980–2012

Källa: Finlands pälsdjursuppfödares förbund

Ett mångsidigt samlingsverk om miljön

Statistikcentralens årsbok över miljöstatistik Ympäristötilasto – Vuosikirja (ung. Miljöstatistik – Årsbok) innehåller statistiska uppgifter om flera ämnen med anknytning till livsmiljön. Årsboken är finsk- och engelskspråkig.

Publikationen behandlar bl.a. växthusgasutsläpp samt luftutsläpp efter näringsgren, vattendragens belastning och tillstånd, avfall, markanvändning, skogar, biodiversitet, användning av naturresurser, energi- och elförbrukning, trafik, miljöbeskattning, miljöskyddsutgifter samt miljöaffärsverksamhet. För de flesta ämnesområdena finns jämförelseuppgifter från andra EU-länder.

Årsboken samt figurerna och tabellerna i den publiceras i augusti också på Statistikcentralens webbsidor som avgiftsfri webbtjänst.

Källa: Ympäristötilasto – Vuosikirja 2013. Statistikcentralen. Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller Editas nätbokhandel.

Förfrågningar: Tuula Kyllönen (09) 1734 3546, ymparisto.energia@stat.fi