Nyheter 12.9.2013

Statistikcentralen lägger ned sina regionkontor under år 2014

Statistikcentralens kontor i Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Uleåborg lägger ned sin verksamhet före utgången av år 2014.

Kontoren i Seinäjoki, Tammerfors och Åbo läggs ned 30.6.2014 och kontoret i Uleåborg 31.12.2014. På de regionala kontoren arbetar sammanlagt 12 personer, huvudsakligen med uppgifter inom kommunikation och informationstjänst, i Uleåborg finns 6 anställda och de övriga kontoren har 2 anställda var.

Bakgrunden till ändringen är operativa och ekonomiska orsaker. Målet är inte att skära ned antalet anställda. Personerna på regionkontoren fortsätter i sina nuvarande uppgifter, men deras tjänster placeras i Helsingfors. För att stödja de anställdas anpassning till förändringen gäller en övergångsperiod fram till 31.12.2015. Under denna period kommer Statistikcentralen att vara flexibel när det gäller möjligheter till distansarbete, ordnande av uppgifter och flexibla arbetstider för regionkontorens anställda.

Beslutet gällande regionkontoren påverkar inte Statistikcentralens regionala intervjuverksamhet som sysselsätter sammanlagt omkring 200 statistikintervjuare runt om i Finland. En tilläggsrekrytering av intervjuare pågår som bäst inom intervjuverksamheten.

Förfrågningar: Förvaltningsdirektör Pasi Henriksson, tfn 09 1734 2249