Nyheter 9.12.2013

Livet i Finland år 2012

Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2013 ger en exakt bild av det finländska samhället och dess utveckling. Statistiken i årsboken berättar t.ex. om hur år 2012 såg ut i Finland.

  • Finlands folkmängd var 5 426 674 i slutet av år 2012. Folkmängden ökade med 0,5 procent från året innan, dvs. med 25 407 personer. Det fanns 93 430 fler kvinnor än män.
  • Det fanns totalt 1 465 733 familjer. Av dessa familjer var 726 555 barnlösa gifta och samboende par. Antalet barnfamiljer, dvs. familjer med barn under 18 år, var totalt 578 409. Majoriteten av dessa familjer hade ett barn, dvs. 44 procent av alla barnfamiljer.
  • Av befolkningen bytte var sjätte adress under fjolåret. Flyttningarna inom kommunerna och mellan kommunerna uppgick till nästan 900 000. Omkring 31 000 personer flyttade från utlandet till Finland och omkring 14 000 personer från Finland till utlandet, dvs. inflyttningsöverskottet var drygt 17 000 personer.
  • Drygt 27 procent av hushållens utgifter gick åt till boende och energi. Livsmedel och alkoholfria drycker utgjorde 12,5 procent, kultur och fritid 11 procent och trafik likaså 11 procent av hushållens utgifter.
  • När det gäller alla sysselsatta löntagare var 88 procent medlemmar i en fackförening eller arbetslöshetskassa, av männen 84 procent och av kvinnorna 92 procent.
  • Besöken på de allmänna biblioteken ökade, men utlåningen minskade. Vid biblioteken uppgick lånen till nästan 95 miljoner, vilket är omkring 2,5 miljoner lån färre än 2011. Per låntagare var lånen 46. Antalet biblioteksbesök var 53 miljoner, dvs. nästan 10 besök per invånare.
  • Det genomsnittliga skuldbeloppet hos bostadshushåll med bostadsskulder var 111 000 euro.
  • Konsumtionen av smör uppgick till 4,2 kg per invånare, dvs. 200 gram mer än år 2011. Konsumtionen av ost var nästan 22 kg, dvs. nästan ett kilo mer än året innan, ägg 10,6 kg, dvs. över ett halvt kilo mer och färsk frukt 51,5 kg, dvs. över ett halvt kilo mer än i förfjol. Konsumtionen av färska grönsaker var 57,4 kg, dvs. drygt 5 kg mindre än 2011.
  • Totalt drack finländarna i fjol 404 miljoner liter mellanöl, dvs. ungefär 90 miljoner flaskor mindre än år 2011. Man drack 64 miljoner liter lättviner och 32 miljoner liter starka alkoholdrycker. Konsumtionen av 100-procentig alkohol var 7,8 liter per invånare, dvs. nästan en halv liter mindre än året innan.
  • Av männen i arbetsför ålder hade 11 procent och av kvinnorna 13 procent inte druckit alkoholhaltiga drycker alls under det senaste året. Minst en gång i veckan hade 15 procent av männen och 3 procent av kvinnorna druckit starka alkoholdrycker.

Statistisk årsbok för Finland är ett grundläggande uppslagsverk inom statistikbranschen

Statistisk årsbok för Finland 2013 som Statistikcentralens ger ut är en omfattande samlingspublikation om vårt samhälle och dess utveckling. Utöver uppgifterna om Finland innehåller årsboken också rikligt med internationella jämförelseuppgifter. Årsboken har getts ut sedan år 1879.

Årsbokens Excel-tabeller samt figurer och kartor finns i elektronisk form i webbtjänsten på adressen: www.tilastokeskus.fi/vuosikirja2013. På samma adress kan man också ladda ned årsboken i PDF-format. Publikationen är finsk-, svensk- och engelskspråkig.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2013. Statistikcentralen. Pris 80 euro (inkl. moms).
Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller Editas nätbokhandel.

Förfrågningar: Eila Laakso 09 1734 2509