Nyheter 13.12.2013

Infopaketet över transporter och kommunikationer har utkommit

Samlingsverket för trafikstatistik Statistisk årsbok över trafiken i Finland 2013 har utkommit. Statistikcentralens publikation har tabeller och figurer över väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafik samt datakommunikation. Dessutom innehåller den gemensamma tabeller över alla trafikformer samt internationella jämförelser. Förutom de nyaste årliga uppgifterna ingår också långa tidsserier och regionala uppgifter.

Uppgifterna i årsboken kommer förutom från Statistikcentralen bl.a. från VR-Group, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Finavia och Kommunikationsverket. Årsboken är finsk- och engelskspråkig.

Axplock ur innehållet i publikationen:

 • År 2012 kördes 79 735 miljoner personkilometer i inrikestrafiken, 82 procent kördes med personbilar, något under 10 procent med bussar, 5 procent med tåg och drygt 3 procent med andra fordon.
 • I slutet av år 2012 fanns det 3 057 484 personbilar, 244 968 motorcyklar och 298 051 mopeder i Finlands fordonsregister. Antalet personbilar ökade med 3 procent, antalet motorcyklar med 4 procent och antalet mopeder med 5 procent från året innan.
 • År 2012 registrerades 111 664 nya personbilar, dvs. 12 procent färre än år 2011. Av de nya personbilarna var 60 procent bensindrivna, 39 procent dieseldrivna och drygt en procent drivna med annan drivkraft såsom bensin/etanol.
 • År 2012 gjordes nästan 70 miljoner resor inom järnvägarnas persontrafik, dvs. drygt en procent fler än året innan. Av dessa resor gjordes 80 procent i Helsingforsregionens närtrafik.
 • År 2012 transporterades inom utrikes sjötrafik nästan 18 miljoner passagerare, dvs. 1,4 procent fler än året innan. I persontrafiken till Estland var antalet passagerare 7,6 miljoner, medan 9,1 miljoner passagerare transporterades till Sverige.
 • Antalet passagerare på utländska kryssningsfartyg som besökte Finland uppgick till 368 213, dvs. 4 471 fler passagerare än året innan.
 • Utrikes sjötransporterna uppgick till totalt 93 miljoner ton år 2012. Exporten ökade med 0,5 procent från året innan, medan importen minskade med 10 procent.
 • År 2012 reste nästan en miljon passagerare från Finland med charterflyg och 6 miljoner med reguljärflyg. Antalet passagerare ökade med 2,5 procent på reguljärflygen, men minskade med 9 procent på charterflygen jämfört med året innan. Charterflygen hade oftast Kanarieöarna som destination och reguljärflygen Tyskland.
 • På flygplatsen i Uleåborg översteg passagerarantalet för första gången en miljon. Antalet passagerare ökade med 11 procent från året innan.
 • År 2012 fanns det över 9 miljoner mobiltelefonabonnemang i Finland. I genomsnitt skickades 1,6 textmeddelanden per abonnemang under årets alla dagar, dvs. 5,5 miljarder textmeddelanden under året.
 • År 2012 fanns det i hela världen fler telefonabonnemang än människor, dvs. 1 071 abonnemang per tusen invånare. Av dessa var 84 procent mobiltelefonabonnemang och 16 procent fasta telefonabonnemang.

Källa: Årsboken om transporter och kommunikationer. Statistikcentralen. Pris 75 euro.
Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller Editas nätbokhandel.

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, Irmeli Segerholm, 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi