Nyheter 17.12.2013

Statistikföringen av betalningbalansen till Statistikcentralen vid årsskiftet

Finlands Bank och Statistikcentralen undertecknade sommaren 2013 ett avtal om överföring av statistikföringen av betalningsbalansen från Finlands Bank till Statistikcentralen. Överföringen är en del av statens effektivitets- och resultatprogram där ett av de uppsatta målen är att koncentrera statistikföringen till Statistikcentralen.

Under hösten har man förberett frågor med anknytning till överföringen, preciserat parternas ansvar och uppgifter, bett att få Europeiska centralbankens ståndpunkt på överföringen och skött uppgifter i anslutning till personalöverföringen. Samarbetet mellan Statistikcentralen och Finlands Bank har varit regelbundet och koncentreringen av statistikföringen har skett i god samarbetsanda.

Det goda samarbetet har resulterat i en internationellt sett exceptionell lösning, där Statistikcentralen under de följande tre åren via fjärranslutning använder Finlands Banks datasystem vid produktionen av statistik. En långsiktig målsättning är att integrera datasystemet för statistiken över betalningsbalansen i datasystemet för nationalräkenskaperna.

Statistiken över betalningsbalansen offentliggörs under det första halvåret 2014 via Finlands Banks webbplats. Det första offentliggörandet på Statistikcentralens webbplats görs i enlighet med den nya betalningsbalansmanualen i juli 2014. Parterna informerar om ändringen på sin egen webbplats och styr statistikanvändarna till datakällorna för statistiken.

Fr.o.m. början av år 2014 ansvarar Statistikcentralen huvudsakligen också för insamlingen av uppgifter för statistiken över betalningsbalansen. Under det första året sköts datainsamlingen gemensamt av Finlands Bank och Statistikcentralen. Uppgiftslämnarna informeras om detta separat. Finlands Bank samlar fortfarande in uppgifter om finanssektorn för statistiken över betalningsbalansen.

Förfrågningar:
Leena Storgårds, statistikdirektör, Statistikcentralen, tfn 09 1734 2257
Laura Vajanne, statistikchef, Finlands Bank, tfn 010 8312204