Tiedote 2.12.2005

Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 2005 ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema kokoomateos rakentamisen ja asumisen tilastoista on ilmestynyt. Vuosikirjassa esitellään tuoretta tilastotietoa 19 aihealueelta mm. katsausten, taulukoiden ja kuvioiden muodossa. Kirja sisältää myös kansainvälisiä vertailuja. Suurin osalta tiedoista on Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on aineistoa myös Valtion asuntorahastosta, Maanmittauslaitokselta, Kansaneläkelaitokselta ja työministeriöstä.

Rakentaminen ja asuminen -vuosikirja on saatavana myös verkkopalveluna. Verkkopalvelu on vuosikirjan sähköinen laajennus, joka sisältää pidempiä aikasarjoja sekä mahdollistaa monipuoliset tiedonhaut. Verkkopalvelun tiedot päivittyvät aina uusien tietojen valmistuessa.

Poimintoja julkaisun sisällöstä:

  • Uudisrakentaminen pysyi ennallaan vuonna 2004. Rakennuksia valmistui 35 miljoonan kuutiometrin verran eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin.
  • Vuonna 2004 aloitettiin yli 32 000 uuden asunnon rakennustyöt. Näistä valtion lainoituksen ja korkotuen turvin aloitettiin vain 4 800 asuntoa, mikä oli 1 000 asuntoa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtion tukemasta asuntotuotannosta pääosa oli vuokra-asuntoja, joita aloitettiin 3 700.
  • Asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannukset olivat viime vuonna 717 miljoonaa euroa. Kustannukset kasvoivat 7,3 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmat kustannukset aiheutuivat rakennusten ulkorakenteiden, sisärakenteiden ja LVI-järjestelmien korjauksista.
  • Asunto-osakekauppojen arvo nousi vuonna 2004 runsaat 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kauppoja tehtiin yhteensä 7,13 miljardin euron arvosta, josta noin puolet muodostui Uudellamaalla tehdyistä kaupoista. Asunto-osakekauppoja tehtiin 73 900, mikä oli noin 2 600 enemmän kuin vuonna 2003.
  • Vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräinen neliöhinta oli viime vuonna 1 559 euroa. Neliöhinta kohosi 7,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla keskineliöhinta oli 2 432 euroa ja muualla maassa 1 235 euroa.
  • Asuntoluottokanta kasvoi viime vuonna 12 prosenttia, 58 miljardiin euroon. Uusia asuntoluottoja nostettiin vuoden aikana 7 miljardilla eurolla, mikä oli 10 prosenttia edellisvuotta enemmän.
  • Rakennusalan työttömyysaste oli viime vuonna 9,8 prosenttia ja työttömien määrä 16 000. Rakentaminen työllisti 148 000 henkeä ja alan työllisten osuus kaikista työllisistä oli 6,3 prosenttia.

Lähde: Rakentaminen ja asuminen - Vuosikirja 2005. Tilastokeskus.
Hinta 70 euroa (kestotilaus 63 euroa)

Lisätietoja: Soile Rönkkö (09) 1734 2232

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myynti- ja asiakaspalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi
Vuosikirjan verkkopalvelun esittely
: http://tilastokeskus.fi/rakas