Tiedote 20.12.2005

Joukkoviestintämarkkinat kasvoivat vuonna 2004

Joukkoviestintämarkkinoiden arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2004 noin 3,8 miljardia euroa. Markkinat kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 4 prosenttia eli selvästi edellisvuotta enemmän. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna joukkoviestinnän osuus oli 2,5 prosenttia.

Graafinen joukkoviestintä on edelleen joukkoviestinnän suurin lohko. Sen kokonaisliikevaihto oli viime vuonna 2,7 miljardia euroa, mikä on noin 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2003. Graafisen joukkoviestinnän sisällä suhteellisesti eniten kasvoivat ilmaislehtien markkinat, 6 prosenttia.

Joukkoviestintämarkkinat Suomessa 2000 - 2004

  2000
milj. euroa
2001
milj. euroa
2002
milj. euroa
2003
milj. euroa
2004
milj. euroa
Muutos, %
2003-2004
Päivälehdet (7-4-päiväiset) 965 956 936 931 970 4*
Muut sanomalehdet (3-1-päiväiset) 114 113 115 112 118 5*
Ilmaislehdet 87 86 89 95 100 6
Aikakauslehdet 631 622 630 655 680 4
Kirjat 447 453 474 479 496 4
Mainospainotuotteet 306 314 312 320 324 1
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 2 549 2 544 2 556 2 592 2 688 4
Valtakunnallinen TV ja radio 516 519 528 542 598 10
Osavaltakunnallinen ja paikallinen radio 30 33 34 36 36 0
Kaapelitelevisio 66 67 77 93 98 5
Online-palvelut 60 59 56 59 67 14
Sähköinen joukkoviestintä yhteensä 672 677 695 731 799 9
Äänitteet 125 128 118 120 110 -9
Videot (VHS) 70 66 65 50 32 -36
DVD-levyt 12 30 53 81 109 35
Elokuvateatterit 48 48 56 57 54 -6
CD-Rom 36 33 26 23 21 -11
Tallenneviestintä yhteensä 291 305 318 331 325 -2
Kaikki yhteensä 3 512 3 526 3 569 3 654 3 811 4
Kiintein (2004) hinnoin 3 697 3 620 3 608 3 661 3 811 4
Osuus BKT:sta, % 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5  
* Sanomalehtien myyntituottojen laskentatavan muutoksesta vuonna 2004 johtuen todelliset muutosprosentit ovat jonkin verran taulukossa esitettyjä suurempia.

Sähköisen viestinnän kasvu nopeutui

Sähköinen joukkoviestintä kasvoi viime vuonna selvästi nopeammin kuin graafinen viestintä. Valtakunnallinen tv- ja radiotoiminta kasvoi 10 prosenttia. Kasvua selittävät sekä hyvä mainosvuosi että tv-maksun reipas korotus. Online-palveluiden markkinat kasvoivat yli kymmenen prosenttia, mutta osavaltakunnallisen ja paikallisen radiotoiminnan kasvu pysähtyi.

Tallenteissa dvd-myynnin kasvu jatkui (+35 %), vaikka kasvu on jo selvästi hidastunut pariin aiempaan vuoteen verrattuna. Muiden tallenteiden ja elokuvateattereiden myynti taantui.

Sähköinen joukkoviestintä kasvatti vuonna 2004 osuuttaan mediamarkkinoista prosenttiyksiköllä ja oli 21 prosenttia. Menettäjiä olivat tasapuolisesti sekä graafinen joukkoviestintä että tallenteet.

Vuosina 2000-2004 joukkoviestintämarkkinat kasvoivat nimellisesti 9 prosenttia, mutta reaalikasvu jäi vain 3 prosenttiin. Graafisen joukkoviestinnän osuus pieneni kaksi prosenttiyksikköä ja sähköisen joukkoviestinnän osuus kasvoi saman verran.

Eri sektoreiden osuudet joukkoviestintämarkkinoiden volyymista 2000 - 2004

  2000, % 2001, % 2002, % 2003, % 2004, %
Päivälehdet (7-4-päiväiset) 27,5 27,1 26,2 25,5 25,4
Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset) 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
Ilmaislehdet 2,5 2,4 2,5 2,6 2,6
Aikakauslehdet 18,0 17,6 17,7 17,9 17,8
Kirjat 12,7 12,9 13,3 13,1 13,0
Mainospainotuotteet 8,7 8,9 8,7 8,8 8,5
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 72,6 72,1 71,6 70,9 70,5
Valtakunnallinen TV ja radio 14,7 14,7 14,8 14,8 15,7
Osavaltakunnallinen ja paikallinen radio 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9
Kaapelitelevisio 1,9 1,9 2,1 2,6 2,6
Online-palvelut 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8
Sähköinen joukkoviestintä yhteensä 19,1 19,2 19,5 20,0 21,0
Äänitteet 3,6 3,6 3,3 3,3 2,9
Videot (VHS) 2,0 1,9 1,8 1,4 0,8
DVD-levyt 0,3 0,9 1,5 2,2 2,9
Elokuvateatterit 1,4 1,4 1,6 1,6 1,4
CD-Rom 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5
Tallenneviestintä yhteensä 8,3 8,6 8,9 9,1 8,5
Kaikki yhteensä 100 100 100 100 100

Edellä esitetyt laskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvuista on poistettu päällekkäisten erien kertautuminen, ja eri toimialojen luvut ovat toisensa poissulkevia. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä.

Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura