Tiedote 12.4.2006

Kuntien kulttuurimenot yli 600 miljoonaa euroa

Kuntien kulttuurilaitosten kustannukset olivat noin 636 miljoonaa euroa vuonna 2004. Summassa ovat mukana kirjastojen, museoiden, teatterien, orkesterien, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset. Eniten rahaa käytettiin kirjastojen toimintaan, 242 miljoonaa euroa. Kulttuurialan tehtävien hoito maksoi keskimäärin 121 euroa asukasta kohden. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Kulttuuritilasto 2005 -julkaisusta.

Eri kuntien kulttuurimenot vaihtelevat suuresti. Kymmenen asukasmääriltään suurimman kunnan osuus kaikista kuntien kulttuurimenoista oli lähes puolet vuonna 2004.

Yksittäisistä kunnista kulttuuria tuki eniten Tampere, joka käytti 200 euroa asukasta kohden. Vähiten rahaa kulttuurimenoihin käytti Kisko, 28 euroa asukasta kohden. Helsinki käytti kulttuurimenoihin 139 euroa asukasta kohden ja sijoittui tällä summalla 14. sijalle yhdessä Kauniaisten kanssa. Luvuista on vertailun parantamiseksi jätetty pois taiteen perusopetuksen kustannukset.

Kuntien kulttuurituki: suurimmat kulttuurin nettokustannukset
asukasta kohden 2004 *

Kunta Kustannukset
euroa/asukas
Tampere 200
Lahti 199
Vaasa 189
Yli-Ii 187
Kajaani 174
Kemi 168
Kuopio 167
Jyväskylä 165
Rovaniemi 159
Oulu 151

* Sisältää kirjastot, museot, teatterit, orkesterit sekä yleisen kulttuuritoimen. Laskelmassa ei ole mukana taiteen perusopetuksen kustannuksia. Nettokustannukset = käyttökustannukset - käyttötuotot.
Lähde: Kuntien talous- ja toimintatilasto. Tilastokeskus.

Runsaasti maahanmuuttajayhdistyksiä

Suomessa on nykyisin noin 600 maahanmuuttajayhdistystä. Niistä 260 toimii pääkaupunkiseudulla, mutta yhdistyksiä on paljon myös muualla Suomessa. Esimerkiksi Jyväskylän seudulla ja Tampereella toimii kummassakin kolmisenkymmentä yhdistystä.

Vuonna 2005 opetusministeriö myönsi avustusta monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön yhteensä 400 000 euroa. Tuki lisääntyi edellisestä vuodesta lähes 60 prosenttia.

Yritysten kulttuurituki vähentynyt

Yritysten kiinnostus kulttuurin ja taiteen tukemista kohtaan on viime vuosina vähentynyt. Taiteen keskustoimikunnan teettämän tutkimuksen mukaan yritykset tukivat kulttuuria 4 miljoonalla eurolla vuonna 2003. Edellisen kerran yritysten kulttuuritukea selvitettiin vuonna 1999, jolloin vastaava summa oli 9-10 miljoonaa euroa. Vähenemisestä huolimatta yritysten tuki on edelleen tärkeä osa esimerkiksi kulttuuritapahtumien rahoitusta.

Tilastokeskuksen vasta ilmestynyt Kulttuuritilasto 2005 -julkaisu on jo kuudes suomalaisen kulttuurin kokoomatilasto. Julkaisu sisältää tietoja muun muassa keskeisistä taiteenaloista, kulttuuriperinnöstä, kulttuuritapahtumista, kulttuurikeskuksista, kulttuurin tuesta sekä kulttuurialan koulutuksesta, työvoimasta ja taloudesta. Julkaisussa on myös kansainvälisiä tietoja.

Lähde: Kulttuuritilasto 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Seppo Paananen (09) 1734 3420, Jukka Ekholm (09) 1734 3370

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus