Tiedote 13.11.2006

Teollisuuden palkkasumma kasvoi prosentin heinä-syyskuussa

Teollisuuden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä 1,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui verrattuna vuoden ensimmäiseen ja toiseen neljännekseen, sillä tammi-maaliskuussa samoin kuin huhti-kesäkuussa teollisuuden palkkasumma oli 4,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi kolmannella neljänneksellä nopeimmin kaivostoiminnassa ja louhinnassa (6,2 %), mineraalien valmistuksessa (5,1 %) sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa (4,4 %). Palkkasumma supistui heinä-syyskuussa usealla teollisuuden toimialalla. Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistuksessa palkkasumma oli 5,5 prosenttia ja metallien jalostuksessa 2,9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden vertailujaksolla. Muita palkkasummaltaan pienentyneitä toimialoja olivat huonekalujen valmistus (-2,4 %) sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (-1,9 %).

Teollisuuden palkkasumman vuosimuutos toimialoittain I, II ja III neljännes 2006, %

Toimiala 1-3/2006 *) 4-6/2006 *) 7-9/2006 *)
Kaivostoiminta ja louhinta 5,1 5,0 6,2
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 2,6 1,8 0,5
Tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus -0,3 3,2 -5,5
Puu- ja paperiteollisuus 4,5 6,4 3,8
Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1,6 1,0 0,4
Öljytuotteiden, kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja kumi- ja muovituotteiden valmistus 1,2 1,0 0,5
Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 7,9 7,1 5,1
Metallien jalostus 1,7 2,6 -2,9
Metallituotteiden valmistus 8,3 7,8 0,3
Koneiden ja laitteiden valmistus 7,7 6,9 4,4
Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 3,1 2,5 -1,9
Autojen ja perävaunujen valmistus 8,7 10,8 3,3
Huonekalujen valmistus, muu valmistus ja kierrätys 4,6 4,1 -2,4
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 3,4 -0,2 2,0
Koko teollisuus 4,4 4,4 1,1

*) Kolmen kuukauden liukuma, esim. heinä-syyskuun 2006 suhde vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon
Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat

Tekstiiliteollisuus jakautui palkkasummaltaan kasvaviin ja taantuviin yrityksiin

Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistuksessa palkkasumma supistui heinä-syyskuussa 5,5 prosenttia. Tilastokeskuksen Kasvukatsaus-analyysin mukaan toimialan yrityksistä kuitenkin vain alle puolella eli 45 prosentilla palkkasumma pieneni tarkastelujaksolla. Kasvukatsaus-analyysi paljastaa, että osa toimialan yrityksistä taantui erittäin voimakkaasti: huonoimmin menestynyt neljännes painoi koko toimialan palkkasumman negatiiviseksi. Kokoluokittain tarkasteltuna pienet ja keskisuuret yritykset eivät juurikaan poikenneet suurista, vaan kaikissa kokoluokissa vaikutus palkkasumman muutokseen oli negatiivinen.

Kaivostoiminnassa kasvusta vastasivat pienet yritykset

Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 6,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvukatsaus-analyysin mukaan toimialan kasvua vauhdittivat erityisesti yli 15 prosenttia kasvaneet yritykset, joita oli lähes puolet kaikista yrityksistä.

Kokoluokittain tarkasteltuna kaivostoiminnan ja louhinnan kehitystä hallitsivat pienet, alle 50 hengen yritykset, joiden vaikutus koko toimialan kasvuun oli 5,2 prosenttiyksikköä. Huonoiten toimialalla pärjäsivät keskisuuret yritykset, joiden kasvuvaikutus oli negatiivinen.

Kone- ja metalliteollisuuden menestys suurten varassa

Koneteollisuudessa suuret yritykset kasvattivat maksamaansa palkkasummaa ja vetivät koko toimialan selvään kasvuun heinä-syyskuussa. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa myös pienet yritykset kasvattivat toimialansa palkkasummaa, sen sijaan autojen ja perävaunujen valmistuksessa pienten yritysten kasvuvaikutus oli negatiivinen.

Metallituotteiden valmistuksen palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa vain 0,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Tällä toimialalla suurten yritysten vaikutus toimialan muutokseen oli negatiivinen, mutta pienet ja keskisuuret yritykset nostivat koko toimialan niukasti plussalle. Pienten ja keskisuurten yritysten hyvää kehitystä kuvastaa myös se, että kaikista toimialan yrityksistä 59 prosenttia kasvatti maksamaansa palkkasummaa edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja 36 prosenttia ylsi yli 15 prosentin kasvuun.

Yrityskokoluokkien vaikutus metallituotteiden valmistuksen toimialan kasvuun, vuosineljännekset I/2005-III/2006, %

Kasvukatsaus tehdään toimeksiantona

Tilastokeskuksen tuottama Kasvukatsaus mahdollistaa aiempaa tarkemman analyysin yritysten maksaman palkkasumman tai niiden liikevaihdon lyhyen aikavälin kehityksestä sekä eri toimialojen rakenteellisista muutoksista.

Kasvukatsaus kertoo neljännesvuosittain muun muassa:
·  eri kokoisten yritysten vaikutuksen toimialan kasvuun
·  toimialan kasvuyritysten osuuden koko yrityskannasta
·  suhdannekehityksen taustalla olevat tekijät: onko esimerkiksi hitaan kasvun taustalla tilanne, jossa vain muutamien yritysten liikevaihto kasvaa voimakkaasti, kun taas toisten on selvässä laskussa
· nopeasti ja hitaammin kasvaneiden yritysten lukumäärien kehityksen.

Kasvukatsaus on maksullinen tuote, joka muodostuu avainluvut ja kuviot sisältävästä Excel-tiedostosta. Tuotteeseen voidaan liittää myös tarkempi asiantuntija-analyysi. Kasvukatsaus tuotetaan neljännesvuosittain koko maan liikevaihto- ja palkkasummakuvaajien sekä alueittaisten tai yritysryhmittäisten suhdannekuvaajien tiedoista. Kasvukatsauksia on mahdollista tilata teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelujen eri toimialoilta.

Lähde:
Teollisuuden palkkasumma. Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, syyskuu. Tilastokeskus
Kasvukatsaukset. Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja:
Teollisuuden palkkasumma ja Kasvukatsaus-analyysi Kirsi Ristola, (09) 1734 2430, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
Kasvukatsaukset Tiina Herttuainen (09) 1734 3619, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit:
Palkkasummakuvaajat www.tilastokeskus.fi/til/ktps
Kasvukatsaukset www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu