Kaupan toimialakatsaus II/2008

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrän nousu hiipui ja osa-aikaisten määrä vähentyi
  4. Kaupan näkymät heikentyneet
  5. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
  6. Fokus: Muutokset kaupassa julkaistaviin luokkiin
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Myynnin arvo kasvoi edelleen huomattavasti nopeammin kuin myynnin määrä tukku- ja vähittäiskaupan hintojen nousun takia. Alan työllisten määrä pysyi lähes ennallaan verrattuna vuodentakaiseen tasoon ja osa-aikaisten työssä olleiden määrä väheni selvästi. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä vähenee hieman vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat edelleen kohtuulliset, vaikka hieman vaisummat kuin edeltävän neljänneksen lopussa. Vuoden 2008 kolmannelta neljännekseltä saatujen ennakkotietojen pohjalta kaupan suotuisa kehitys näyttää jatkuneen ainakin heinäkuussa.

Tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa myynnin poikkeuksellisen reipas kasvu jatkui edelleen huhti-kesäkuussa. Myös autokaupassa liikevaihto kasvoi ripeästi. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on yhä poikkeuksellisen korkealla tasolla, vaikka se heikkeni edelliseen neljännekseen verrattuna. Alan myynnin odotettiin yhä kasvavan, mutta työllisten määrän vähenevän hieman lähikuukausina.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008