Palaa luokitusten etusivulle

Vuosien 2004 jäte- ja ongelmajäteluettelon ja jäteluokituksen välinen luokitusavain

Jäte- ja ongelmajäteluettelo 2004 (standardi) Jäteluokitus, tilastolainsäädännön mukainen standardiluokitus (2004)
010101 Metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010102 Muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010306 Muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010308 Muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010309 Muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punalieju 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010399 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010408 Muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010409 Hiekka- ja savijätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010410 Muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010411 Muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010412 Muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010413 Muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010499 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010504 Makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010507 Muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät porauslietteet ja -jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010508 Muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät porauslietteet ja -jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
010599 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
020101 Pesu- ja puhdistuslietteet 0912 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet
020102 Eläinkudosjätteet 0911 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet
020103 Kasvikudosjätteet 0912 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet
020104 Muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia) 0742 Muut muovijätteet
020106 Eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (mukaan lukien likaantunut olki) sekä erikseen kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet 0931 Lanta ja lietelanta
020107 Metsätalouden jätteet 0921 Kasviperäiset jätteet
020109 Muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet 0211 Maatalouden kemikaalijätteet
020110 Metallijätteet 0632 Muut sekalaiset metallijätteet
020199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
020201 Pesu- ja puhdistuslietteet 0911 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet
020202 Eläinkudosjätteet 0911 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet
020203 Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
020204 Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 1112 Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet
020299 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
020301 Säilöntäainejätteetliuotinuuton jätteet 0912 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet
020302 Säilöntäainejätteet 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
020303 Liuotinuuton jätteet 0912 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet
020304 Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 0912 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet
020305 Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 1112 Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet
020399 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0912 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet
020401 Sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
020402 Kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
020403 Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 1112 Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet
020499 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0912 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet
020501 Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
020502 Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 1112 Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet
020599 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
020601 Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
020602 Säilöntäainejätteet 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
020603 Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 1112 Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet
020699 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
020701 Raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 0912 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet
020702 Alkoholin tislausjätteet 0912 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet
020703 Kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
020704 Kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
020705 Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 1112 Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet
020799 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
030101 Kuori- ja korkkijätteet 0753 Muut puujätteet
030105 Muut kuin nimikkeessä 03 01 04 mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri 0752 Sahajauho ja lastut
030199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
030299 Puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
030301 Kuori- ja puujätteet 0753 Muut puujätteet
030302 Soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä) 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
030305 Keräyspaperin siistauslietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
030307 Keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet 1032 Muut lajittelujätteet
030308 Kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet 1032 Muut lajittelujätteet
030309 Meesajäte 0122 Emäksiset jätteet
030310 Mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteet 0723 Muut paperi- ja pahvijätteet
030311 Muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 1112 Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet
030399 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0723 Muut paperi- ja pahvijätteet
040101 Lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet 0763 Nahkajätteet
040102 Kalkitusjätteet 0763 Nahkajätteet
040104 Kromia sisältävät parkitsemisliuokset 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
040105 Parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
040106 Erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
040107 Erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kromia 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
040108 Kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (lastut, palat, hiontapöly) 0763 Nahkajätteet
040109 Muokkaus- ja viimeistelyjätteet 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
040199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0763 Nahkajätteet
040209 Komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit) 0762 Sekalaiset tekstiilijätteet
040210 Luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines kuten rasva ja vaha 0762 Sekalaiset tekstiilijätteet
040215 Muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
040217 Muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
040220 Muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
040221 Käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet 0762 Sekalaiset tekstiilijätteet
040222 Käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet 0762 Sekalaiset tekstiilijätteet
040299 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
050110 Muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
050113 Kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet 1121 Juoma- ja prosessiveden puhdistuksessa syntyvät lietteet
050114 Jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
050116 Öljyn rikinpoistossa syntyvät, rikkiä sisältävät jätteet 0124 Muut suolajätteet
050117 Bitumi 0311 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
050199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0322 Hiilivetyjä sisältävät lietteet
050604 Jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
050699 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0311 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
050702 Rikkiä sisältävät jätteet 0124 Muut suolajätteet
050799 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0322 Hiilivetyjä sisältävät lietteet
060199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0121 Happojätteet
060299 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0122 Emäksiset jätteet
060314 Muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset 0124 Muut suolajätteet
060316 Muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit 0124 Muut suolajätteet
060399 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0124 Muut suolajätteet
060499 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0124 Muut suolajätteet
060503 Muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
060603 Muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet 0124 Muut suolajätteet
060699 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0124 Muut suolajätteet
060799 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
060899 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
060902 Fosforia sisältävä kuona 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
060904 Muut kuin nimikkeessä 06 09 03 mainitut kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
060999 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
061099 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
061101 Titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
061199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
061303 Nokimusta 0311 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
061399 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
070112 Muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
070199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
070212 Muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
070213 Muovijätteet 0742 Muut muovijätteet
070215 Muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
070217 Muita kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
070299 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
070312 Muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
070399 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
070412 Muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
070499 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
070512 Muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
070514 Muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet 0212 Käyttämättömät lääkkeet
070599 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
070612 Muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
070699 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
070712 Muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
070799 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
080112 Muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080114 Muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080116 Muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080118 Muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080120 Muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080201 Jauhemaisten pinnoitteiden jätteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080202 Keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
080203 Keraamisia aineita sisältävät vesipitoiset lietteet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
080299 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080307 Painoväriä sisältävät vesipohjaiset lietteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080308 Painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080313 Muut kuin nimikkeessä 08 03 12 mainitut painovärijätteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080315 Muut kuin nimikkeessä 08 03 14 mainitut painovärilietteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080318 Muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut värijauhejätteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080399 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080410 Muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080412 Muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080414 Muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080416 Muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
080499 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
090107 Valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä 1022 Muut sekalaiset materiaalit
090108 Valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa tai hopeayhdisteitä 1022 Muut sekalaiset materiaalit
090110 Kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa 0823 Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot
090112 Muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo 0823 Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot
090199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
100101 Pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä 10 01 04 mainittua kattilatuhkaa) 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100102 Hiilen poltossa syntyvä lentotuhka 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100103 Turpeen ja (käsittelemättömän) puun poltossa syntyvä lentotuhka 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100105 Savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100107 Savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100115 Muu kuin nimikkeessä 10 01 14 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100117 Muu kuin nimikkeessä 10 01 16 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100119 Muut kuin nimikkeissä 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18 mainitut, kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100121 Muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
100123 Muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
100124 Leijupetihiekka 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100125 Hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet 0311 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
100126 Jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
100199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
100201 Kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100202 Käsittelemätön kuona 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100208 Muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100210 Hehkuhilse 0611 Rautametallien jäte ja romu
100212 Muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
100214 Muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100215 Muut lietteet ja suodatuskakut 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
100299 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
100302 Anodiromu 0311 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
100305 Alumiinioksidijätteet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
100316 Muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100318 Muut kuin nimikkeessä 10 03 17 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet 0311 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
100320 Muut kuin nimikkeessä 10 03 19 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100322 Muut kuin nimikkeessä 10 03 21 mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna) 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100324 Muut kuin nimikkeessä 10 03 23 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100326 Muut kuin nimikkeessä 10 03 25 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100328 Muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
100330 Muut kuin nimikkeessä 10 03 29 mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100399 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
100410 Muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
100499 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
100501 Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100504 Muut hienojakeet ja pölyt 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100509 Muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
100511 Muut kuin nimikkeessä 10 05 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100599 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
100601 Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100602 Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100604 Muut hienojakeet ja pölyt 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100610 Muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
100699 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
100701 Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100702 Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100703 Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100704 Muut hienojakeet ja pölyt 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100705 Kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100708 Muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
100799 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
100804 Hienojakeet ja pölyt 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100809 Muut kuonat 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100811 Muut kuin nimikkeessä 10 08 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100813 Muut kuin nimikkeessä 10 08 12 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet 0311 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
100814 Anodijätteet 0311 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
100816 Muut kuin nimikkeessä 10 08 15 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100818 Muut kuin nimikkeessä 10 08 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100820 Muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
100899 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
100903 Valimouunien kuona 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100906 Muut kuin nimikkeessä 10 09 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit 1252 Tulenkestävien aineiden jätteet
100908 Muut kuin nimikkeessä 10 09 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit 1252 Tulenkestävien aineiden jätteet
100910 Muut kuin nimikkeessä 10 09 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
100912 Muut kuin nimikkeessä 10 09 11 mainitut hienojakeet 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
100914 Muut kuin nimikkeessä 10 09 13 mainitut sideainejätteet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
100916 Muu kuin nimikkeessä 10 09 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
100999 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1252 Tulenkestävien aineiden jätteet
101003 Valimouunien kuona 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
101006 Muut kuin nimikkeessä 10 10 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit 1252 Tulenkestävien aineiden jätteet
101008 Muut kuin nimikkeessä 10 10 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit 1252 Tulenkestävien aineiden jätteet
101010 Muut kuin nimikkeessä 10 10 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
101012 Muut kuin nimikkeessä 10 10 11 mainitut hienojakeet 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
101014 Muut kuin nimikkeessä 10 10 13 mainitut sideainejätteet 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
101016 Muu kuin nimikkeessä 10 10 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty nestejäte 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
101099 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0632 Muut sekalaiset metallijätteet
101103 Lasikuitupohjaisten materiaalien jätteet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
101105 Hienojakeet ja pölyt 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
101110 Muut kuin nimikkeessä 10 11 09 mainitut polttamattomat raaka-aineseosjätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
101112 Muut kuin nimikkeessä 10 11 11 mainitut lasijätteet 0712 Muut lasijätteet
101114 Muu kuin nimikkeessä 10 11 13 mainittu lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
101116 Muut kuin nimikkeessä 10 11 15 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
101118 Muut kuin nimikkeessä 10 11 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
101120 Muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
101199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
101201 Polttamattomat raaka-aineseosjätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
101203 Hienojakeet ja pölyt 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
101205 Kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
101206 Käytöstä poistetut muotit 0611 Rautametallien jäte ja romu
101208 Keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (termisesti käsitelty) 1211 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
101210 Muut kuin nimikkeessä 10 12 09 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
101212 Muut kuin nimikkeessä 10 12 11 mainitut lasituksessa syntyvät jätteet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
101213 Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
101299 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1211 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
101301 Polttamattomat raaka-aineseosjätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
101304 Kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
101306 Hienojakeet ja pölyt (lukuun ottamatta nimikkeitä 10 13 12 ja 10 13 13) 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
101307 Kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
101310 Muut kuin nimikkeessä 10 13 09 mainitut asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
101311 Muut kuin nimikkeissä 10 13 09 ja 10 13 10 mainitut sementtipohjaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvät jätteet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
101313 Muut kuin nimikkeessä 10 13 12 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 1241 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
101314 Betonijäte ja betoniliete 1211 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
101399 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1211 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
110110 Muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
110112 Muut kuin nimikkeessä 11 01 11 mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet 0313 Kemiallisten reaktioiden jäännökset
110114 Muut kuin nimikkeessä 11 01 13 mainitut rasvanpoistojätteet 0122 Emäksiset jätteet
110199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
110203 Elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet 0311 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
110206 Muut kuin nimikkeessä 11 02 05 mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet 0124 Muut suolajätteet
110299 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
110501 Kovasinkki 0626 Muut metallijätteet
110502 Sinkkituhka 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
110599 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
120101 Rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet 0611 Rautametallien jäte ja romu
120102 Rautametallien pölyt ja hienojakeet 0611 Rautametallien jäte ja romu
120103 Ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet 0632 Muut sekalaiset metallijätteet
120104 Ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet 0632 Muut sekalaiset metallijätteet
120105 Muovilastut ja muovien muovausjätteet 0742 Muut muovijätteet
120113 Hitsausjätteet 1022 Muut sekalaiset materiaalit
120115 Muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
120117 Muut kuin nimikkeessä 12 01 16 mainitut suihkupuhdistusjätteet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
120121 Muut kuin nimikkeessä 12 01 20 mainitut käytetyt hiomakappaleet ja -aineet 1251 Keinotekoisten mineraalien jätteet
120199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
150101 Paperi- ja kartonkipakkaukset 0721 Paperi- ja pahvipakkausten jätteet
150102 Muovipakkaukset 0741 Muovipakkausten jätteet
150103 Puupakkaukset 0751 Puupakkausten jätteet
150104 Metallipakkaukset 0631 Sekalaisten metallipakkausten jäte
150105 Komposiittipakkaukset 1021 Sekalaiset pakkaukset
150106 Sekalaiset pakkaukset 1021 Sekalaiset pakkaukset
150107 Lasipakkaukset 0711 Lasipakkaukset
150109 Tekstiilipakkaukset 0762 Sekalaiset tekstiilijätteet
150203 Muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet 0314 Käytetyt suodatus- ja absorboimisaineet
160103 Loppuun käytetyt renkaat 0731 Käytetyt renkaat
160106 Romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia 0812 Muut käytöstä poistetut ajoneuvot
160112 Muut kuin nimikkeessä 16 01 11 mainitut jarrupalat 0843 Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat
160115 Muut kuin nimikkeessä 16 01 14 mainitut jäätymisenestoaineet 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
160116 Nesteytetyn kaasun säiliöt 0843 Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat
160117 Rautametalli 0611 Rautametallien jäte ja romu
160118 Ei-rautametalli 0632 Muut sekalaiset metallijätteet
160119 Muovi 0742 Muut muovijätteet
160120 Lasi 0712 Muut lasijätteet
160122 Osat, joita ei ole mainittu muualla 0843 Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat
160199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0843 Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat
160214 Muut kuin nimikkeissä 16 02 09—16 02 13 mainitut käytöstä poistetut laitteistot 0823 Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot
160216 Muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, käytöstä poistetuista laitteista poistetut osat 0843 Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat
160304 Muut kuin nimikkeessä 16 03 03 mainitut epäorgaaniset jätteet 1022 Muut sekalaiset materiaalit
160306 Muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet 1022 Muut sekalaiset materiaalit
160505 Muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
160509 Muut kuin nimikkeissä 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut kemikaalit 0231 Sekalaisten kemiallisten jätteiden pienerät
160604 Alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03) 0841 Paristo- ja akkujätteet
160605 Muut paristot ja akut 0841 Paristo- ja akkujätteet
160799 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
160801 Käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iridiumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07) 0141 Käytetyt kemialliset katalyytit
160803 Käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai siirtymämetalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla 0141 Käytetyt kemialliset katalyytit
160804 Nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07) 0141 Käytetyt kemialliset katalyytit
161002 Muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
161004 Muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
161102 Muut kuin nimikkeessä 16 11 01 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet 1252 Tulenkestävien aineiden jätteet
161104 Muut kuin nimikkeessä 16 11 03 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet 1252 Tulenkestävien aineiden jätteet
161106 Muut kuin nimikkeessä 16 11 05 mainitut, muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet 1252 Tulenkestävien aineiden jätteet
170101 Betoni 1211 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
170102 Tiilet 1211 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
170103 Laatat ja keramiikka 1211 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
170107 Muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset 1211 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
170201 Puu 0753 Muut puujätteet
170202 Lasi 0712 Muut lasijätteet
170203 Muovi 0742 Muut muovijätteet
170302 Muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset 1212 Teiden päällystyksessä syntyvät hiilivetyjä sisältävät jätteet
170401 Kupari, pronssi, messinki 0624 Kuparijätteet
170402 Alumiini 0623 Muut alumiinijätteet
170403 Lyijy 0625 Lyijyjätteet
170404 Sinkki 0626 Muut metallijätteet
170405 Rauta ja teräs 0611 Rautametallien jäte ja romu
170406 Tina 0626 Muut metallijätteet
170407 Sekalaiset metallit 0632 Muut sekalaiset metallijätteet
170411 Muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit 0632 Muut sekalaiset metallijätteet
170504 Muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
170506 Muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat 1131 Puhtaat ruoppausmassat
170508 Muut kuin nimikkeessä 07 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
170604 Muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet 1213 Sekalaiset rakennusjätteet
170802 Muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet 1211 Betoni-, tiili- ja kipsijäte
170904 Muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet 1213 Sekalaiset rakennusjätteet
180101 Viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03) 0521 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat ihmisten terveydenhoidossa syntyvät jätteet
180102 Ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03) 0521 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat ihmisten terveydenhoidossa syntyvät jätteet
180104 Jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi 0521 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat ihmisten terveydenhoidossa syntyvät jätteet
180107 Muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
180109 Muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet 0212 Käyttämättömät lääkkeet
180201 Viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02) 0522 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat eläinten terveydenhoidossa syntyvät jätteet
180203 Jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi 0522 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat eläinten terveydenhoidossa syntyvät jätteet
180206 Muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
180208 Muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet 0212 Käyttämättömät lääkkeet
190102 Pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet 0611 Rautametallien jäte ja romu
190112 Muut kuin nimikkeessä 19 01 11 mainitut pohjatuhka ja kuona 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
190114 Muu kuin nimikkeessä 19 01 13 mainittu lentotuhka 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
190116 Muu kuin nimikkeessä 19 01 15 mainittu kattilatuhka 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
190118 Muut kuin nimikkeessä 19 01 17 mainitut pyrolyysijätteet 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
190119 Leijupetihiekka 1242 Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat
190199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
190203 Sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä 1022 Muut sekalaiset materiaalit
190206 Muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
190210 Muut kuin nimikkeissä 19 02 08 ja 19 02 09 mainitut palavat jätteet 1022 Muut sekalaiset materiaalit
190299 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
190305 Muut kuin nimikkeessä 19 03 04 mainitut stabiloidut jätteet 1311 Kiinteytetyt tai stabiloidut jätteet
190307 Muut kuin nimikkeessä 19 03 06 mainitut kiinteytetyt jätteet 1311 Kiinteytetyt tai stabiloidut jätteet
190401 Lasitetut jätteet 1321 Lasitetut jätteet
190404 Lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
190501 Yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa 1032 Muut lajittelujätteet
190502 Eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa 1032 Muut lajittelujätteet
190503 Komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia 1032 Muut lajittelujätteet
190599 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1032 Muut lajittelujätteet
190603 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste 1111 Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
190604 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete 1111 Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
190605 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste 1111 Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
190606 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete 1111 Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
190699 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
190703 Muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
190801 Seulontajätteet 1032 Muut lajittelujätteet
190802 Hiekanerotuksessa syntyvät jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
190805 Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet 1111 Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
190809 Öljynerotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset, jotka sisältävät ainoastaan ruokaöljyjä ja ravintorasvoja 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
190812 Muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
190814 Muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
190899 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
190901 Ensisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
190902 Selkeytyksessä syntyvät lietteet 1121 Juoma- ja prosessiveden puhdistuksessa syntyvät lietteet
190903 Veden pehmennyksessä syntyvät lietteet 0314 Käytetyt suodatus- ja absorboimisaineet
190904 Käytetty aktiivihiili 0314 Käytetyt suodatus- ja absorboimisaineet
190905 Kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit 0314 Käytetyt suodatus- ja absorboimisaineet
190906 Ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet 0314 Käytetyt suodatus- ja absorboimisaineet
190999 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 1121 Juoma- ja prosessiveden puhdistuksessa syntyvät lietteet
191001 Rauta- ja teräsjätteet 0611 Rautametallien jäte ja romu
191002 Ei-rautametallijätteet 0632 Muut sekalaiset metallijätteet
191004 Muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly 1032 Muut lajittelujätteet
191006 Muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut muut jakeet 1032 Muut lajittelujätteet
191106 Muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
191199 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla 0322 Hiilivetyjä sisältävät lietteet
191201 Paperi ja kartonki 0723 Muut paperi- ja pahvijätteet
191202 Rautametalli 0611 Rautametallien jäte ja romu
191203 Ei-rautametalli 0632 Muut sekalaiset metallijätteet
191204 Muovi ja kumi 0742 Muut muovijätteet
191205 Lasi 0712 Muut lasijätteet
191207 Muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu 0753 Muut puujätteet
191208 Tekstiilit 0762 Sekalaiset tekstiilijätteet
191209 Mineraalit (kuten hiekka ja kiviainekset) 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
191210 Palava jäte (jäteperäiset polttoaineet) 1032 Muut lajittelujätteet
191212 Muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina) 1032 Muut lajittelujätteet
191302 Muut kuin nimikkeessä 19 13 01 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
191304 Muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
191306 Muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
191308 Muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit 0321 Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet
200101 Paperi ja kartonki 0723 Muut paperi- ja pahvijätteet
200102 Lasi 0712 Muut lasijätteet
200108 Biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
200110 Vaatteet 0761 Käytetyt vaatteet
200111 Tekstiilit 0762 Sekalaiset tekstiilijätteet
200125 Ruokaöljyt ja ravintorasvat 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
200128 Muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit 0213 Maalit, lakat, painovärit ja liimat
200130 Muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet 0214 Muut kemiallisten valmisteiden jätteet
200132 Muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet 0212 Käyttämättömät lääkkeet
200134 Muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut 0841 Paristo- ja akkujätteet
200136 Muut kuin nimikkeissä 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot 0823 Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot
200138 Muu kuin nimikkeessä 20 01 37 mainittu puu 0753 Muut puujätteet
200139 Muovi 0742 Muut muovijätteet
200140 Metallit 0632 Muut sekalaiset metallijätteet
200141 Nuohouksessa syntyvät jätteet 0311 Tervat ja hiilipitoiset jätteet
200199 Muut jakeet, joita ei ole mainittu muualla 1022 Muut sekalaiset materiaalit
200201 Biohajoavat jätteet 0921 Kasviperäiset jätteet
200202 Maa- ja kiviainekset 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
200203 Muut biohajoamattomat jätteet 1231 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet
200301 Sekalaiset yhdyskuntajätteet 1011 Kotitalous- ja niihin rinnastettavat jätteet
200302 Torikaupassa syntyvät jätteet 0913 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet
200303 Katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet 1012 Katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
200304 Sakokaivolietteet 1141 Sakokaivolietteet
200306 Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet 1141 Sakokaivolietteet
200307 Kookkaat jätteet 1011 Kotitalous- ja niihin rinnastettavat jätteet
200399 Yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla 1011 Kotitalous- ja niihin rinnastettavat jätteet