Palaa luokitusten etusivulle

PRODCOM 2021 - PRODCOM 2020 -avain

PRODCOM 2021 PRODCOM 2020
0610100000 Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at 0610100000 Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at
0610200000 Bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka 0610200000 Bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka
0620100000 Maakaasu, nesteytetty tai kaasumaisessa tilassa 0620100000 Maakaasu, nesteytetty tai kaasumaisessa tilassa
07101010 Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroimattomat (pois lukien pasutetut rautapyriitit) 07101010 Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroimattomat (pois lukien pasutetut rautapyriitit)
07101020 Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (pois lukien pasutetut rautapyriitit) 07101020 Rautamalmit ja -rikasteet, agglomeroidut (pois lukien pasutetut rautapyriitit)
07291100 Kuparimalmit ja -rikasteet 07291100 Kuparimalmit ja -rikasteet
07291200 Nikkelimalmit ja -rikasteet 07291200 Nikkelimalmit ja -rikasteet
07291300 Alumiinimalmit ja -rikasteet 07291300 Alumiinimalmit ja -rikasteet
07291410 Hopeamalmit ja -rikasteet 07291410 Hopeamalmit ja -rikasteet
07291420 Muut jalometallimalmit ja -rikasteet (pois lukien hopeamalmit ja -rikasteet) 07291420 Muut jalometallimalmit ja -rikasteet (pois lukien hopeamalmit ja -rikasteet)
07291510 Lyijymalmit ja -rikasteet 07291510 Lyijymalmit ja -rikasteet
07291520 Sinkkimalmit ja -rikasteet 07291520 Sinkkimalmit ja -rikasteet
07291530 Tinamalmit ja -rikasteet 07291530 Tinamalmit ja -rikasteet
07291905 Kobolttimalmit ja -rikasteet 07291905 Kobolttimalmit ja -rikasteet
07291910 Kromimalmit ja -rikasteet 07291910 Kromimalmit ja -rikasteet
07291915 Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös rautapitoiset mangaanimalmit ja -rikasteet, joissa on mangaania vähintään 20 prosenttia kuiva-aineen painosta 07291915 Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös rautapitoiset mangaanimalmit ja -rikasteet, joissa on mangaania vähintään 20 prosenttia kuiva-aineen painosta
07291920 Volframimalmit ja -rikasteet 07291920 Volframimalmit ja -rikasteet
07291925 Molybdeenimalmit ja -rikasteet, pasutetut 07291925 Molybdeenimalmit ja -rikasteet, pasutetut
07291926 Molybdeenimalmit ja -rikasteet, muut kuin pasutetut 07291926 Molybdeenimalmit ja -rikasteet, muut kuin pasutetut
07291930 Titaanimalmit ja -rikasteet 07291930 Titaanimalmit ja -rikasteet
07291935 Zirkoniummalmit ja -rikasteet 07291935 Zirkoniummalmit ja -rikasteet
07291940 Niobium-, tantaali- ja vanadiinimalmit ja -rikasteet 07291940 Niobium-, tantaali- ja vanadiinimalmit ja -rikasteet
07291945 Antimonimalmit ja -rikasteet 07291945 Antimonimalmit ja -rikasteet
07291990 Muut malmit ja rikasteet, muualle luokittelemattomat 07291990 Muut malmit ja rikasteet, muualle luokittelemattomat
08111133 Marmori ja travertiini, raaka tai karkeasti lohkottu 08111133 Marmori ja travertiini, raaka tai karkeasti lohkottu
08111136 Marmori ja travertiini, pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi 08111136 Marmori ja travertiini, pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi
08111150 Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka näennäinen ominaispaino on vähintään 2,5 08111150 Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka näennäinen ominaispaino on vähintään 2,5
08111220 Kvartsiitti, raaka, karkeasti lohkottu tai pelkästään leikattu 08111220 Kvartsiitti, raaka, karkeasti lohkottu tai pelkästään leikattu
08111233 Graniitti, raaka tai karkeasti lohkottu 08111233 Graniitti, raaka tai karkeasti lohkottu
08111236 Graniitti, pelkästään leikattu suorakaiteen (tai neliön) muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi 08111236 Graniitti, pelkästään leikattu suorakaiteen (tai neliön) muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi
08111250 Hiekkakivi 08111250 Hiekkakivi
08111260 Muu muistomerkki- ja rakennuskivi 08111260 Muu muistomerkki- ja rakennuskivi
08112030 Kipsikivi ja anhydriitti 08112030 Kipsikivi ja anhydriitti
08112050 Kalkkikivet, joita käytetään kalkin tai sementin valmistukseen (pois lukien täytekiveksi tarkoitettu kalkkikivi ja kalkkipitoinen mittakivi) 08112050 Kalkkikivet, joita käytetään kalkin tai sementin valmistukseen (pois lukien täytekiveksi tarkoitettu kalkkikivi ja kalkkipitoinen mittakivi)
08113010 Liitu 08113010 Liitu
08113030 Dolomiitti, raaka, karkeasti lohkottu taikka pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi (pois lukien kalsinoitu tai sintrattu dolomiitti, agglomeroitu dolomiitti sekä murskattu tai rouhittu dolomiitti, jota käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämisessä, rautatien rakentamisessa tai muuten täytekivenä) 08113030 Dolomiitti, raaka, karkeasti lohkottu taikka pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi (pois lukien kalsinoitu tai sintrattu dolomiitti, agglomeroitu dolomiitti sekä murskattu tai rouhittu dolomiitti, jota käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämisessä, rautatien rakentamisessa tai muuten täytekivenä)
08114000 Liuskekivi, raaka, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi 08114000 Liuskekivi, raaka, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi
08121150 Silikahiekka (kvartsihiekka ja teollisuushiekka) 08121150 Silikahiekka (kvartsihiekka ja teollisuushiekka)
08121190 Hiekka, kuten savipitoinen hiekka, kaoliinipitoinen hiekka ja maasälpähiekka (pois lukien kvartsihiekka tai metallipitoinen hiekka) 08121190 Hiekka, kuten savipitoinen hiekka, kaoliinipitoinen hiekka ja maasälpähiekka (pois lukien kvartsihiekka tai metallipitoinen hiekka)
08121210 Sora ja pikkukivi, jota käytetään betonin täyteaineena, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä; mukulakivi ja piikivi 08121210 Sora ja pikkukivi, jota käytetään betonin täyteaineena, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä; mukulakivi ja piikivi
08121235 Kalkkikivet ja dolomiitti, murskatut tai rouhitut 08121235 Kalkkikivet ja dolomiitti, murskatut tai rouhitut
08121240 Muu murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia tavallisesti käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä (pois lukien pikkukivi, sora, mukulakivi, piikivi, kalkkikivi ja dolomiitti) 08121240 Muu murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia tavallisesti käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä (pois lukien pikkukivi, sora, mukulakivi, piikivi, kalkkikivi ja dolomiitti)
08121250 Marmorirouheet, -sirut ja -jauheet 08121250 Marmorirouheet, -sirut ja -jauheet
08121290 Rouheet, sirut ja jauheet travertiinista, Belgian marmorista (eli Belgian graniitista), graniitista, porfyyristä, basaltista, hiekkakivestä tai muusta muistomerkki- ja rakennuskivestä 08121290 Rouheet, sirut ja jauheet travertiinista, Belgian marmorista (eli Belgian graniitista), graniitista, porfyyristä, basaltista, hiekkakivestä tai muusta muistomerkki- ja rakennuskivestä
08121300 Kuonan ja sen kaltaisten teollisuusjätteiden seokset, riippumatta siitä sisältävätkö ne pikkukiviä, soraa, mukulakiveä tai piikiveä, rakennuskäyttöön 08121300 Kuonan ja sen kaltaisten teollisuusjätteiden seokset, riippumatta siitä sisältävätkö ne pikkukiviä, soraa, mukulakiveä tai piikiveä, rakennuskäyttöön
08122140 Kaoliini, kalsinoimaton 08122140 Kaoliini, kalsinoimaton
08122160 Kaoliinipitoiset savet (kokkare ja muovailtava savi) 08122160 Kaoliinipitoiset savet (kokkare ja muovailtava savi)
08122210 Bentoniitti 08122210 Bentoniitti
08122230 Tulenkestävä savi 08122230 Tulenkestävä savi
08122255 Muut savet 08122255 Muut savet
08122260 Andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti 08122260 Andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti
08122270 Mulliitti 08122270 Mulliitti
08122280 Samotti ja dinasmaa 08122280 Samotti ja dinasmaa
08911100 Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaatit ja fosfaattiliitu 08911100 Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaatit ja fosfaattiliitu
08911220 Pasuttamattomat rautapyriitit 08911220 Pasuttamattomat rautapyriitit
08911230 Raaka rikki ja puhdistamaton rikki (myös regeneroitu rikki) 08911230 Raaka rikki ja puhdistamaton rikki (myös regeneroitu rikki)
08911900 Muut kemialliset ja lannoitemineraalit 08911900 Muut kemialliset ja lannoitemineraalit
0892100000 Turve 0892100000 Turve
08931000 Suola (mukaan lukien denaturoitu suola, pois lukien ihmisravinnoksi soveltuva suola) ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä 08931000 Suola (mukaan lukien denaturoitu suola, pois lukien ihmisravinnoksi soveltuva suola) ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä
08991000 Luonnonbitumi ja -asfaltti; luonnonasfaltiitit ja asfalttikivi 08991000 Luonnonbitumi ja -asfaltti; luonnonasfaltiitit ja asfalttikivi
08992110 Timantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut 08992110 Timantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut
08992120 Jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut 08992120 Jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut
08992210 Teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai raakahiotut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt 08992210 Teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai raakahiotut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt
08992220 Hohkakivi 08992220 Hohkakivi
08992230 Smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet, myös lämpökäsitellyt 08992230 Smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet, myös lämpökäsitellyt
08992900 Muut mineraalit 08992900 Muut mineraalit
0990190000 Kaivostoimintaa ja louhintaa avustavat palvelut 0990190000 Kaivostoimintaa ja louhintaa avustavat palvelut
10111140 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot, puoliruhot ja neljännesruhot 10111140 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot, puoliruhot ja neljännesruhot
10111190 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: palat 10111190 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: palat
10111230 Sianliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot ja puoliruhot (mukaan lukien tuore pakattu liha, jossa väliaikaisena säilöntämenetelmänä käytetty suolausta) 10111230 Sianliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot ja puoliruhot (mukaan lukien tuore pakattu liha, jossa väliaikaisena säilöntämenetelmänä käytetty suolausta)
10111250 Sianliha, tuore tai jäähdytetty: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset (mukaan lukien tuore pakattu liha, jossa väliaikaisena säilöntämenetelmänä käytetty suolausta) 10111250 Sianliha, tuore tai jäähdytetty: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset (mukaan lukien tuore pakattu liha, jossa väliaikaisena säilöntämenetelmänä käytetty suolausta)
10111290 Sianliha, tuore tai jäähdytetty (mukaan lukien tuore pakattu liha, jossa väliaikaisena säilöntämenetelmänä käytetty suolausta, paitsi ruhot, puoliruhot, kinkku, lapa ja niiden luulliset palat) 10111290 Sianliha, tuore tai jäähdytetty (mukaan lukien tuore pakattu liha, jossa väliaikaisena säilöntämenetelmänä käytetty suolausta, paitsi ruhot, puoliruhot, kinkku, lapa ja niiden luulliset palat)
10111300 Karitsan- ja lampaanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot, puoliruhot ja palat 10111300 Karitsan- ja lampaanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot, puoliruhot ja palat
10111400 Vuohenliha, tuore tai jäähdytetty 10111400 Vuohenliha, tuore tai jäähdytetty
10111500 Hevosen ja muiden hevoseläinten liha, tuore tai jäähdytetty 10111500 Hevosen ja muiden hevoseläinten liha, tuore tai jäähdytetty
10112000 Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt 10112000 Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt
10113100 Naudanliha, jäädytetty: ruhot, puoliruhot, neljännesruhot ja palat 10113100 Naudanliha, jäädytetty: ruhot, puoliruhot, neljännesruhot ja palat
10113230 Sianliha, jäädytetty: ruhot ja puoliruhot 10113230 Sianliha, jäädytetty: ruhot ja puoliruhot
10113250 Sianliha, jäädytetty: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset 10113250 Sianliha, jäädytetty: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset
10113290 Sianliha, jäädytetty: (pois lukien ruhot, puoliruhot, kinkku, lapa ja niiden luulliset palat) 10113290 Sianliha, jäädytetty: (pois lukien ruhot, puoliruhot, kinkku, lapa ja niiden luulliset palat)
10113300 Karitsan- ja lampaanliha, jäädytetty: ruhot, puoliruhot ja palat 10113300 Karitsan- ja lampaanliha, jäädytetty: ruhot, puoliruhot ja palat
10113400 Vuohenliha, jäädytetty 10113400 Vuohenliha, jäädytetty
10113500 Hevosen ja muiden hevoseläinten liha, jäädytetty 10113500 Hevosen ja muiden hevoseläinten liha, jäädytetty
10113910 Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten muut syötävät osat, jäädytetyt 10113910 Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen ja muiden hevoseläinten muut syötävät osat, jäädytetyt
10113930 Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty liha ja muut syötävät eläimenosat (mukaan lukien kanin tai jäniksen taikka muun riistan liha ja muut syötävät eläimenosat; paitsi sammakonreidet sekä siipikarjan, nauta- ja hevoseläinten, sian-, lampaan- ja vuohenliha ja muut syötävät eläimenosat) 10113930 Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty liha ja muut syötävät eläimenosat (mukaan lukien kanin tai jäniksen taikka muun riistan liha ja muut syötävät eläimenosat; paitsi sammakonreidet sekä siipikarjan, nauta- ja hevoseläinten, sian-, lampaan- ja vuohenliha ja muut syötävät eläimenosat)
10114100 Rasvavilla, jota ei ole keritty eikä kammattu (mukaan lukien elo- tai vuotavillana pesty villa), (pois lukien keritty villa) 10114100 Rasvavilla, jota ei ole keritty eikä kammattu (mukaan lukien elo- tai vuotavillana pesty villa), (pois lukien keritty villa)
10114200 Nauta- tai hevoseläinten raakavuodat ja -nahat, kokonaiset (pois lukien HS-nimikkeeseen 4101 90 liittyvät) 10114200 Nauta- tai hevoseläinten raakavuodat ja -nahat, kokonaiset (pois lukien HS-nimikkeeseen 4101 90 liittyvät)
10114300 Muut nauta- ja hevoseläinten raakavuodat ja -nahat 10114300 Muut nauta- ja hevoseläinten raakavuodat ja -nahat
10114400 Lampaan ja karitsan raakanahat 10114400 Lampaan ja karitsan raakanahat
10114500 Vuohen tai vohlan raakavuodat ja -nahat, tuoreet tai säilötyt, mutta ei parkitut 10114500 Vuohen tai vohlan raakavuodat ja -nahat, tuoreet tai säilötyt, mutta ei parkitut
10115040 Siansilava ilman lihaskudosta, tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu, suolavedessä tai savustettu (pois lukien renderoitu) 10115040 Siansilava ilman lihaskudosta, tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu, suolavedessä tai savustettu (pois lukien renderoitu)
10115060 Sianihra (laardi) ja muu sianrasva, renderoitu 10115060 Sianihra (laardi) ja muu sianrasva, renderoitu
10115070 Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva: raaka tai renderoitu 10115070 Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva: raaka tai renderoitu
10116030 Eläinten (pois lukien kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina 10116030 Eläinten (pois lukien kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina
10116090 Muut eläintuotteet, ihmisravinnoksi soveltumattomat (pois lukien kala, suolet, rakot ja vatsat) 10116090 Muut eläintuotteet, ihmisravinnoksi soveltumattomat (pois lukien kala, suolet, rakot ja vatsat)
10121010 Kana, kokonainen: tuore tai jäähdytetty 10121010 Kana, kokonainen: tuore tai jäähdytetty
10121020 Kalkkuna, kokonainen: tuore tai jäähdytetty 10121020 Kalkkuna, kokonainen: tuore tai jäähdytetty
10121030 Ankka, hanhi ja helmikana, kokonainen: tuore tai jäähdytetty 10121030 Ankka, hanhi ja helmikana, kokonainen: tuore tai jäähdytetty
10121050 Kana, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty 10121050 Kana, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty
10121060 Kalkkuna, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty 10121060 Kalkkuna, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty
10121070 Ankka, hanhi ja helmikana, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty 10121070 Ankka, hanhi ja helmikana, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty
10122013 Kana, kokonainen: jäädytetty 10122013 Kana, kokonainen: jäädytetty
10122015 Kalkkuna, kokonainen: jäädytetty 10122015 Kalkkuna, kokonainen: jäädytetty
10122017 Ankka, hanhi ja helmikana, kokonainen: jäädytetty 10122017 Ankka, hanhi ja helmikana, kokonainen: jäädytetty
10122053 Kana, paloiteltu: jäädytetty 10122053 Kana, paloiteltu: jäädytetty
10122055 Kalkkuna, paloiteltu: jäädytetty 10122055 Kalkkuna, paloiteltu: jäädytetty
10122057 Ankka, hanhi ja helmikana, paloiteltu: jäädytetty 10122057 Ankka, hanhi ja helmikana, paloiteltu: jäädytetty
10123000 Siipikarjanrasva 10123000 Siipikarjanrasva
10124000 Syötävät siipikarjan osat 10124000 Syötävät siipikarjan osat
10125000 Höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat, valmistetut 10125000 Höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat, valmistetut
10131120 Siankinkku, lapa ja niiden palat, luulliset: suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut 10131120 Siankinkku, lapa ja niiden palat, luulliset: suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut
10131150 Sian kylki ja sen palat: suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut 10131150 Sian kylki ja sen palat: suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut
10131180 Muu sianliha: suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu (mukaan lukien pekoni, ¾-ruhon kylki- tai keskiosat, etuosat, kyljysrivi ja niistä leikatut osat, paitsi kinkku, lapa ja niiden luulliset palat, kylki ja sen palat) 10131180 Muu sianliha: suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu (mukaan lukien pekoni, ¾-ruhon kylki- tai keskiosat, etuosat, kyljysrivi ja niistä leikatut osat, paitsi kinkku, lapa ja niiden luulliset palat, kylki ja sen palat)
10131200 Naudanliha: suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu 10131200 Naudanliha: suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu
10131300 Muu liha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu jauho ja jauhe (pois lukien sian-, naudan ja vasikanliha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu) 10131300 Muu liha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu jauho ja jauhe (pois lukien sian-, naudan ja vasikanliha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu)
10131430 Maksasta valmistetut makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet sekä näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet (pois lukien valmisruoat) 10131430 Maksasta valmistetut makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet sekä näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet (pois lukien valmisruoat)
10131460 Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä sekä näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet (pois lukien maksasta valmistetut makkarat ja valmisruoat) 10131460 Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä sekä näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet (pois lukien maksasta valmistetut makkarat ja valmisruoat)
10131505 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu hanhen- tai ankanmaksasta (pois lukien makkarat ja valmisruoat) 10131505 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu hanhen- tai ankanmaksasta (pois lukien makkarat ja valmisruoat)
10131515 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu muiden eläinten maksasta (pois lukien makkarat ja valmisruoat) 10131515 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu muiden eläinten maksasta (pois lukien makkarat ja valmisruoat)
10131525 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kalkkunan lihasta tai muista osista (pois lukien makkarat, maksavalmisteet ja valmisruoat) 10131525 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kalkkunan lihasta tai muista osista (pois lukien makkarat, maksavalmisteet ja valmisruoat)
10131535 Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu siipikarjan lihasta (pois lukien makkarat, maksavalmisteet ja valmisruoat) 10131535 Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu siipikarjan lihasta (pois lukien makkarat, maksavalmisteet ja valmisruoat)
10131545 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta: kinkku ja sen palat (pois lukien valmisruoat) 10131545 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta: kinkku ja sen palat (pois lukien valmisruoat)
10131555 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta: lapa ja sen palat (pois lukien valmisruoat) 10131555 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta: lapa ja sen palat (pois lukien valmisruoat)
10131565 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kesyn sian lihasta ja muista osista, myös sekavalmisteet, ja joissa on vähemmän kuin 40 prosenttia lihaa tai muita eläimenosia ja rasvaa lajista riippumatta (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat) 10131565 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kesyn sian lihasta ja muista osista, myös sekavalmisteet, ja joissa on vähemmän kuin 40 prosenttia lihaa tai muita eläimenosia ja rasvaa lajista riippumatta (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)
10131575 Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta ja muista osista, myös sekavalmisteet (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat) 10131575 Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sianlihasta ja muista osista, myös sekavalmisteet (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)
10131585 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu naudan lihasta tai muista osista (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat) 10131585 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu naudan lihasta tai muista osista (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)
10131595 Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta tai muista eläimenosista, myös verestä (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat) 10131595 Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta tai muista eläimenosista, myös verestä (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, homogenoidut valmisteet, maksavalmisteet ja valmisruoat)
10131600 Lihasta tai muista eläimenosista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja rakeet (pelletit); eläinrasvan sulatusjätteet 10131600 Lihasta tai muista eläimenosista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja rakeet (pelletit); eläinrasvan sulatusjätteet
10139100 Kypsentämiseen ja muuhun valmistukseen liittyvät palvelut lihavalmisteiden tuotantoa varten 10139100 Kypsentämiseen ja muuhun valmistukseen liittyvät palvelut lihavalmisteiden tuotantoa varten
10201110 Kalafileet ja muu kalanliha (mukaan lukien hainevät), tuoreet tai jäähdytetyt, myös murskeena tai jauhettuna 10201110 Kalafileet ja muu kalanliha (mukaan lukien hainevät), tuoreet tai jäähdytetyt, myös murskeena tai jauhettuna
10201200 Kalan maksa, mäti ja maiti: tuore tai jäähdytetty 10201200 Kalan maksa, mäti ja maiti: tuore tai jäähdytetty
10201330 Suolaisen veden kala: kokonainen: jäädytetty 10201330 Suolaisen veden kala: kokonainen: jäädytetty
10201360 Makean veden kala: kokonainen: jäädytetty 10201360 Makean veden kala: kokonainen: jäädytetty
10201400 Kalafileet, jäädytetyt 10201400 Kalafileet, jäädytetyt
10201510 Kalanliha (pois lukien fileet ja surimi), jäädytetty, myös murskeena tai jauhettuna 10201510 Kalanliha (pois lukien fileet ja surimi), jäädytetty, myös murskeena tai jauhettuna
10201520 Raaka surimi, jäädytetty 10201520 Raaka surimi, jäädytetty
10201600 Kalan maksa, mäti ja maiti: jäädytetty 10201600 Kalan maksa, mäti ja maiti: jäädytetty
10202100 Kalafileet: kuivatut, suolatut tai suolavedessä, paitsi savustetut 10202100 Kalafileet: kuivatut, suolatut tai suolavedessä, paitsi savustetut
10202250 Kalan maksa, mäti ja maiti, evät, päät, pyrstöt, vatsa ja muut syötävät osat, kuivattu, savustettu, suolattu tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit 10202250 Kalan maksa, mäti ja maiti, evät, päät, pyrstöt, vatsa ja muut syötävät osat, kuivattu, savustettu, suolattu tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit
10202350 Kala, kuivattu, suolattu tai suolaamaton, suolattu muttei kuivattu taikka suolavedessä oleva (pois lukien fileet, savukala, päät, pyrstöt ja vatsa) 10202350 Kala, kuivattu, suolattu tai suolaamaton, suolattu muttei kuivattu taikka suolavedessä oleva (pois lukien fileet, savukala, päät, pyrstöt ja vatsa)
10202425 Savustettu tyynenmerenlohi, merilohi ja tonavanjokilohi (mukaan lukien fileet, pois lukien päät, pyrstöt tai vatsa) 10202425 Savustettu tyynenmerenlohi, merilohi ja tonavanjokilohi (mukaan lukien fileet, pois lukien päät, pyrstöt tai vatsa)
10202455 Savustettu silli ja silakka (mukaan lukien fileet, pois lukien päät, pyrstöt tai vatsa) 10202455 Savustettu silli ja silakka (mukaan lukien fileet, pois lukien päät, pyrstöt tai vatsa)
10202470 Savustetut taimenet (mukaan lukien fileet, pois lukien päät, pyrstöt ja vatsa) 10202470 Savustetut taimenet (mukaan lukien fileet, pois lukien päät, pyrstöt ja vatsa)
10202475 Savustettu kala (pois lukien sillit ja silakat, taimenet, tyynenmerenlohet, merilohet, tonavanjokilohet) 10202475 Savustettu kala (pois lukien sillit ja silakat, taimenet, tyynenmerenlohet, merilohet, tonavanjokilohet)
10202510 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kokonaisesta tai paloitellusta lohesta (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat) 10202510 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kokonaisesta tai paloitellusta lohesta (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)
10202520 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kokonaisesta tai paloitellusta sillistä ja silakasta, (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat) 10202520 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu kokonaisesta tai paloitellusta sillistä ja silakasta, (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)
10202530 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sardiineista, Sardinella-suvun kaloista ja kilohailista, kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat) 10202530 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sardiineista, Sardinella-suvun kaloista ja kilohailista, kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)
10202540 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu tonnikalasta, boniitista ja sardoista, kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat) 10202540 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu tonnikalasta, boniitista ja sardoista, kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)
10202550 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu makrillista, kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat) 10202550 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu makrillista, kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)
10202560 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sardellista (aidosta anjoviksesta), kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat) 10202560 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu sardellista (aidosta anjoviksesta), kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)
10202570 Kalafileet, taikinalla tai korppujauhoilla päällystetyt, myös kalapuikot (pois lukien valmisruoat) 10202570 Kalafileet, taikinalla tai korppujauhoilla päällystetyt, myös kalapuikot (pois lukien valmisruoat)
10202580 Muut kalavalmisteet ja -säilykkeet, joissa kala kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat) 10202580 Muut kalavalmisteet ja -säilykkeet, joissa kala kokonaisena tai paloiteltuna (pois lukien murske, jauhe ja valmisruoat)
10202590 Kalavalmisteet ja -säilykkeet (pois lukien kala kokonaisena tai paloiteltuna ja valmisruoat) 10202590 Kalavalmisteet ja -säilykkeet (pois lukien kala kokonaisena tai paloiteltuna ja valmisruoat)
10202630 Kaviaari (sammen mäti) 10202630 Kaviaari (sammen mäti)
10202660 Kaviaarinkorvikkeet 10202660 Kaviaarinkorvikkeet
10203100 Äyriäiset, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat 10203100 Äyriäiset, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat
10203250 Nilviäiset (kampasimpukat, sinisimpukat, seepiat, kalmarit ja meritursaat), jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä 10203250 Nilviäiset (kampasimpukat, sinisimpukat, seepiat, kalmarit ja meritursaat), jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä
10203350 Muut vedessä elävät selkärangattomat (raitavenussimpukat, meduusat jne.), jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä 10203350 Muut vedessä elävät selkärangattomat (raitavenussimpukat, meduusat jne.), jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä
10203400 Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat ja merilevät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt 10203400 Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat ja merilevät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt
10204100 Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja pelletit 10204100 Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja pelletit
10204200 Muut syötäväksi kelpaamattomat kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista tai merilevistä saadut tuotteet (mukaan lukien kalajätteet, pois lukien valaanhetulat ja -hetulaharjat, koralli tai sen kaltaiset aineet, kuoret tai selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut pesusienet) 10204200 Muut syötäväksi kelpaamattomat kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista tai merilevistä saadut tuotteet (mukaan lukien kalajätteet, pois lukien valaanhetulat ja -hetulaharjat, koralli tai sen kaltaiset aineet, kuoret tai selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut pesusienet)
10311110 Jäädytetyt perunat, kypsentämättömät, keitetyt tai höyrytetyt 10311110 Jäädytetyt perunat, kypsentämättömät, keitetyt tai höyrytetyt
10311130 Jäädytetyt perunat, valmistetut tai säilötyt (mukaan lukien kokonaan tai osittain öljyssä kypsennetyt ja sen jälkeen jäädytetyt perunat, pois lukien etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat) 10311130 Jäädytetyt perunat, valmistetut tai säilötyt (mukaan lukien kokonaan tai osittain öljyssä kypsennetyt ja sen jälkeen jäädytetyt perunat, pois lukien etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat)
10311200 Kuivatut perunat, myös paloitellut tai viipaloidut, mutta ei enempää valmistetut 10311200 Kuivatut perunat, myös paloitellut tai viipaloidut, mutta ei enempää valmistetut
10311300 Kuivattu peruna hienona ja karkeana jauhona, hiutaleina, jyväsinä ja pelletteinä 10311300 Kuivattu peruna hienona ja karkeana jauhona, hiutaleina, jyväsinä ja pelletteinä
10311430 Valmistetut tai säilötyt perunat, hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina (pois lukien pakastetut perunat, perunalastut, etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat) 10311430 Valmistetut tai säilötyt perunat, hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina (pois lukien pakastetut perunat, perunalastut, etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat)
10311460 Valmistetut tai säilötyt perunat, myös perunalastut (pois lukien pakastetut, kuivatut, etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat hienona tai karkeana jauhona tai hiutaleina) 10311460 Valmistetut tai säilötyt perunat, myös perunalastut (pois lukien pakastetut, kuivatut, etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat hienona tai karkeana jauhona tai hiutaleina)
10321100 Tomaattimehu 10321100 Tomaattimehu
10321210 Tiivistämätön appelsiinimehu, jäädytetty 10321210 Tiivistämätön appelsiinimehu, jäädytetty
10321220 Tiivistämätön appelsiinimehu (pois lukien jäädytetty) 10321220 Tiivistämätön appelsiinimehu (pois lukien jäädytetty)
10321230 Appelsiinimehu, muualle luokittelematon 10321230 Appelsiinimehu, muualle luokittelematon
10321300 Greippi- ja pomelomehu 10321300 Greippi- ja pomelomehu
10321400 Ananasmehu 10321400 Ananasmehu
10321500 Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu) 10321500 Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu)
10321600 Omenamehu 10321600 Omenamehu
10321700 Hedelmä- ja kasvismehujen seokset 10321700 Hedelmä- ja kasvismehujen seokset
10321910 Tiivistämätön yhden sitrushedelmän mehu (pois lukien appelsiini-, greippi- ja pomelomehu) 10321910 Tiivistämätön yhden sitrushedelmän mehu (pois lukien appelsiini-, greippi- ja pomelomehu)
10321920 Tiivistämätön yhden hedelmän, marjan tai kasviksen mehu, käymätön, ilman lisättyä alkoholia (pois lukien appelsiini-, greippi-, pomelo-, ananas-, tomaatti-, rypäle- ja omenamehut) 10321920 Tiivistämätön yhden hedelmän, marjan tai kasviksen mehu, käymätön, ilman lisättyä alkoholia (pois lukien appelsiini-, greippi-, pomelo-, ananas-, tomaatti-, rypäle- ja omenamehut)
10321930 Muut hedelmä- ja kasvismehut, muualle luokittelemattomat 10321930 Muut hedelmä- ja kasvismehut, muualle luokittelemattomat
10391100 Jäädytetyt kasvikset ja kasvisseokset, kypsentämättömät, höyrytetyt tai vedessä keitetyt (pois lukien perunat) 10391100 Jäädytetyt kasvikset ja kasvisseokset, kypsentämättömät, höyrytetyt tai vedessä keitetyt (pois lukien perunat)
10391200 Kasvikset, väliaikaisesti rikkidioksidikaasulla, suolavedellä, rikkihapoke- tai muulla säilöntäliuoksella säilötyt, eivät sovellu välittömään kulutukseen 10391200 Kasvikset, väliaikaisesti rikkidioksidikaasulla, suolavedellä, rikkihapoke- tai muulla säilöntäliuoksella säilötyt, eivät sovellu välittömään kulutukseen
10391330 Kuivatut sipulit, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut 10391330 Kuivatut sipulit, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut
10391350 Kuivatut sienet ja multasienet (tryffelit), paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut 10391350 Kuivatut sienet ja multasienet (tryffelit), paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut
10391390 Kuivatut kasvikset (pois lukien perunat, sipulit, sienet ja multasienet (tryffelit)) ja kasvissekoitukset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut 10391390 Kuivatut kasvikset (pois lukien perunat, sipulit, sienet ja multasienet (tryffelit)) ja kasvissekoitukset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut
10391500 Pavut, muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt, pois lukien valmiit kasvisruoat 10391500 Pavut, muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt, pois lukien valmiit kasvisruoat
10391600 Herneet, muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt, pois lukien valmiit kasvisruoat 10391600 Herneet, muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt, pois lukien valmiit kasvisruoat
10391710 Säilötyt tomaatit, kokonaiset tai paloitellut (pois lukien valmiit kasvisruoat tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt tomaatit) 10391710 Säilötyt tomaatit, kokonaiset tai paloitellut (pois lukien valmiit kasvisruoat tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt tomaatit)
10391721 Tomaattisose ja -pyree, tiivistämätön 10391721 Tomaattisose ja -pyree, tiivistämätön
10391725 Tomaattisose ja -pyree, tiivistetty 10391725 Tomaattisose ja -pyree, tiivistetty
10391730 Valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit) (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivatut, jäädytetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit)) 10391730 Valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit) (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivatut, jäädytetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit))
10391740 Jäädytetyt kasvikset ja kasvissekoitukset (pois lukien valmiit kasvisruoat, kypsentämättömät tai höyryttämällä tai vedessä keittämällä kypsennetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt jäädytetyt kasvikset tai kasvissekoitukset) 10391740 Jäädytetyt kasvikset ja kasvissekoitukset (pois lukien valmiit kasvisruoat, kypsentämättömät tai höyryttämällä tai vedessä keittämällä kypsennetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt jäädytetyt kasvikset tai kasvissekoitukset)
10391750 Säilötty hapankaali (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty hapankaali) 10391750 Säilötty hapankaali (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty hapankaali)
10391760 Säilötty parsa (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty parsa) 10391760 Säilötty parsa (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty parsa)
10391770 Valmistetut tai säilötyt oliivit (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivatut, jäädytetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt oliivit) 10391770 Valmistetut tai säilötyt oliivit (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivatut, jäädytetyt tai etikan tai etikkahapon avulla säilötyt oliivit)
10391780 Valmistettu tai säilötty makea- eli sokerimaissi (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty makea- eli sokerimaissi) 10391780 Valmistettu tai säilötty makea- eli sokerimaissi (pois lukien valmiit kasvisruoat tai kuivattu, jäädytetty tai etikan tai etikkahapon avulla säilötty makea- eli sokerimaissi)
10391790 Kasvikset ja kasvissekoitukset, muualle luokittelemattomat (pois lukien valmiit kasvisruoat tai jäädytetyt kasvikset ja kasvissekoitukset) 10391790 Kasvikset ja kasvissekoitukset, muualle luokittelemattomat (pois lukien valmiit kasvisruoat tai jäädytetyt kasvikset ja kasvissekoitukset)
10391800 Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset (pois lukien perunat), hedelmät, marjat, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat 10391800 Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset (pois lukien perunat), hedelmät, marjat, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat
10392100 Jäädytetyt hedelmät, marjat ja pähkinät, kypsentämättömät tai vedessä tai höyryssä kypsennetyt 10392100 Jäädytetyt hedelmät, marjat ja pähkinät, kypsentämättömät tai vedessä tai höyryssä kypsennetyt
10392230 Sitrushedelmistä valmistetut hillot, marmelaatit, hyytelöt, soseet ja tahnat, keitetyt valmisteet (pois lukien homogenoidut valmisteet) 10392230 Sitrushedelmistä valmistetut hillot, marmelaatit, hyytelöt, soseet ja tahnat, keitetyt valmisteet (pois lukien homogenoidut valmisteet)
10392290 Hillot, marmelaatit, hyytelöt, hedelmistä, marjoista tai pähkinöistä valmistetut soseet ja tahnat, keitetyt valmisteet (pois lukien sitrushedelmät, homogenoidut valmisteet) 10392290 Hillot, marmelaatit, hyytelöt, hedelmistä, marjoista tai pähkinöistä valmistetut soseet ja tahnat, keitetyt valmisteet (pois lukien sitrushedelmät, homogenoidut valmisteet)
10392330 Maapähkinät, valmistetut tai säilötyt (mukaan lukien maapähkinävoi; pois lukien etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt, soseet ja tahnat) 10392330 Maapähkinät, valmistetut tai säilötyt (mukaan lukien maapähkinävoi; pois lukien etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt, soseet ja tahnat)
10392390 Pähkinät, valmistetut tai säilötyt (pois lukien maapähkinät), sekä muut siemenet ja sekoitukset (pois lukien etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt, soseet ja tahnat, säilötty sokerin avulla) 10392390 Pähkinät, valmistetut tai säilötyt (pois lukien maapähkinät), sekä muut siemenet ja sekoitukset (pois lukien etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt, soseet ja tahnat, säilötty sokerin avulla)
10392410 Sitrushedelmien ja melonin kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä 10392410 Sitrushedelmien ja melonin kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä
10392430 Muut hedelmät, marjat ja pähkinät, väliaikaisesti rikkidioksidikaasulla, suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta välittömään kulutukseen soveltumattomina 10392430 Muut hedelmät, marjat ja pähkinät, väliaikaisesti rikkidioksidikaasulla, suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä, mutta välittömään kulutukseen soveltumattomina
10392500 Maapähkinät ja pähkinät, kuoritut, ja auringonkukansiemenet, kuoritut 10392500 Maapähkinät ja pähkinät, kuoritut, ja auringonkukansiemenet, kuoritut
10392910 Rusinat (kuivatut viinirypäleet) 10392910 Rusinat (kuivatut viinirypäleet)
10392930 Kuivatut hedelmät ja marjat (pois lukien viinirypäleet), kuivattujen pähkinöiden ja/tai kuivattujen hedelmien tai marjojen seokset 10392930 Kuivatut hedelmät ja marjat (pois lukien viinirypäleet), kuivattujen pähkinöiden ja/tai kuivattujen hedelmien tai marjojen seokset
10392950 Valmistetut tai säilötyt hedelmät ja marjat, muualle luokittelemattomat (pois lukien mysli) 10392950 Valmistetut tai säilötyt hedelmät ja marjat, muualle luokittelemattomat (pois lukien mysli)
10393000 Kasvialkuperää olevat sivutuotteet ja jätteet eläinten ruokintaan, muualle luokittelemattomat 10393000 Kasvialkuperää olevat sivutuotteet ja jätteet eläinten ruokintaan, muualle luokittelemattomat
10399100 Kypsentämiseen tai muuhun valmistukseen liittyvät palvelut (tiivistäminen ym.) hedelmien ja kasvisten säilöntää varten 10399100 Kypsentämiseen tai muuhun valmistukseen liittyvät palvelut (tiivistäminen ym.) hedelmien ja kasvisten säilöntää varten
10411100 Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy (pois lukien emulgoidut, sekoitetut tai muutoin valmistetut) 10411100 Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy (pois lukien emulgoidut, sekoitetut tai muutoin valmistetut)
10411200 Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10411200 Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10411900 Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10411900 Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10412110 Raaka maapähkinäöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnettu) 10412110 Raaka maapähkinäöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnettu)
10412210 Neitsytoliiviöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnettu) 10412210 Neitsytoliiviöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnettu)
10412220 Yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, raa’at (myös kun niihin on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, puhdistetut) (pois lukien neitsytoliiviöljy ja kemiallisesti muunnetut öljyt) 10412220 Yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, raa'at (myös kun niihin on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, puhdistetut) (pois lukien neitsytoliiviöljy ja kemiallisesti muunnetut öljyt)
10412300 Raaka auringonkukka-, safloriöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10412300 Raaka auringonkukka-, safloriöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10412410 Raaka rapsi-, rypsi-, ja sinappiöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10412410 Raaka rapsi-, rypsi-, ja sinappiöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10412510 Raaka palmuöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10412510 Raaka palmuöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10412910 Muut kasviöljyt, raa''at (pois lukien kemiallisesti muunnetut öljyt) 10412910 Muut kasviöljyt, raa''at (pois lukien kemiallisesti muunnetut öljyt)
10413000 Puuvillalintterit 10413000 Puuvillalintterit
10414130 Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet 10414130 Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet
10414150 Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet auringonkukansiemenistä 10414150 Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet auringonkukansiemenistä
10414170 Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet rapsin- tai rypsinsiemenistä 10414170 Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet rapsin- tai rypsinsiemenistä
10414190 Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet muista kasvinsiemenistä (mukaan lukien puuvillansiemen, pellavansiemen, kookospähkinä, kopra, palmunpähkinä tai -ydin; pois lukien soijapapu, auringonkukan-, rapsin- tai rypsinsiemenet) 10414190 Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet muista kasvinsiemenistä (mukaan lukien puuvillansiemen, pellavansiemen, kookospähkinä, kopra, palmunpähkinä tai -ydin; pois lukien soijapapu, auringonkukan-, rapsin- tai rypsinsiemenet)
10414200 Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot (pois lukien sinappijauho) 10414200 Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot (pois lukien sinappijauho)
10415100 Puhdistettu soijaöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10415100 Puhdistettu soijaöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10415200 Puhdistettu maapähkinäöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10415200 Puhdistettu maapähkinäöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10415310 Puhdistettu oliiviöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10415310 Puhdistettu oliiviöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10415330 Yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet (myös kun niihin on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, puhdistetut) (pois lukien raa’at öljyt, neitsytoliiviöljy tai kemiallisesti muunnetut öljyt) 10415330 Yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet (myös kun niihin on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, puhdistetut) (pois lukien raa'at öljyt, neitsytoliiviöljy tai kemiallisesti muunnetut öljyt)
10415400 Puhdistettu auringonkukka- ja safloriöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10415400 Puhdistettu auringonkukka- ja safloriöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10415500 Puhdistettu pellavaöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10415500 Puhdistettu pellavaöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10415600 Puhdistettu rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10415600 Puhdistettu rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10415700 Puhdistettu palmuöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10415700 Puhdistettu palmuöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10415800 Puhdistettu kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10415800 Puhdistettu kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10415900 Muut öljyt ja niiden jakeet, puhdistetut, pois lukien kemiallisesti muunnetut; kasvirasvat ja muut kasviöljyt (pois lukien maissiöljy) ja niiden jakeet, muualle luokittelemattomat, puhdistetut, pois lukien kemiallisesti muunnetut 10415900 Muut öljyt ja niiden jakeet, puhdistetut, pois lukien kemiallisesti muunnetut; kasvirasvat ja muut kasviöljyt (pois lukien maissiöljy) ja niiden jakeet, muualle luokittelemattomat, puhdistetut, pois lukien kemiallisesti muunnetut
10416030 Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, mutta ei enempää valmistetut (mukaan lukien puhdistetut) 10416030 Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, mutta ei enempää valmistetut (mukaan lukien puhdistetut)
10416050 Kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, mutta ei enempää valmistetut (mukaan lukien puhdistetut) 10416050 Kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, mutta ei enempää valmistetut (mukaan lukien puhdistetut)
10417100 Kasvivahat (mukaan lukien puhdistetut) (pois lukien triglyseridit) 10417100 Kasvivahat (mukaan lukien puhdistetut) (pois lukien triglyseridit)
10417200 Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätetuotteet 10417200 Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätetuotteet
10421030 Margariini ja vähärasvaiset levitteet (pois lukien nestemäinen margariini) 10421030 Margariini ja vähärasvaiset levitteet (pois lukien nestemäinen margariini)
10421050 Muut syötävät rasva- ja öljyvalmisteet, myös nestemäinen margariini 10421050 Muut syötävät rasva- ja öljyvalmisteet, myös nestemäinen margariini
10511133 Maito ja kerma, rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l 10511133 Maito ja kerma, rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l
10511137 Maito ja kerma, rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l 10511137 Maito ja kerma, rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l
10511142 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta enintään 6 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l 10511142 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta enintään 6 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l
10511148 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta enintään 6 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l 10511148 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta enintään 6 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l
10511210 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 21 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l 10511210 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 21 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l
10511220 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 21 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l 10511220 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia mutta enintään 21 prosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l
10511230 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 21 painoprosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l 10511230 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 21 painoprosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 l
10511240 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 21 painoprosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l 10511240 Maito ja kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 21 painoprosenttia, tiivistämätön, ei lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2 l
10512130 Rasvaton maitojauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2,5 kg 10512130 Rasvaton maitojauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2,5 kg
10512160 Rasvaton maitojauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2,5 kg 10512160 Rasvaton maitojauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2,5 kg
10512230 Täysmaitojauhe tai täysrasvainen kermajauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2,5 kg 10512230 Täysmaitojauhe tai täysrasvainen kermajauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2,5 kg
10512260 Täysmaitojauhe tai täysrasvainen kermajauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2,5 kg 10512260 Täysmaitojauhe tai täysrasvainen kermajauhe (maito ja kerma kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia), tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö suurempi kuin 2,5 kg
10513030 Voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia 10513030 Voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia
10513050 Voi, rasvapitoisuus suurempi kuin 85 painoprosenttia, sekä muut maidosta saadut rasvat ja öljyt (pois lukien maitorasvalevitteet, joiden rasvapitoisuus pienempi kuin 80 painoprosenttia) 10513050 Voi, rasvapitoisuus suurempi kuin 85 painoprosenttia, sekä muut maidosta saadut rasvat ja öljyt (pois lukien maitorasvalevitteet, joiden rasvapitoisuus pienempi kuin 80 painoprosenttia)
10513070 Maitorasvalevitteet, rasvapitoisuus pienempi kuin 80 painoprosenttia 10513070 Maitorasvalevitteet, rasvapitoisuus pienempi kuin 80 painoprosenttia
10514030 Kypsyttämätön juusto (tuorejuusto) (mukaan lukien herajuusto ja juustoaine ) 10514030 Kypsyttämätön juusto (tuorejuusto) (mukaan lukien herajuusto ja juustoaine )
10514050 Juustoraaste ja juustojauhe, homejuusto sekä muu juusto, ei sulatejuusto (pois lukien tuorejuusto, herajuusto ja juustoaine) 10514050 Juustoraaste ja juustojauhe, homejuusto sekä muu juusto, ei sulatejuusto (pois lukien tuorejuusto, herajuusto ja juustoaine)
10514070 Sulatejuusto (pois lukien juustoraaste ja -jauhe) 10514070 Sulatejuusto (pois lukien juustoraaste ja -jauhe)
10515104 Tiivistetty maito, makeuttamaton 10515104 Tiivistetty maito, makeuttamaton
10515108 Tiivistetty maito, makeutettu 10515108 Tiivistetty maito, makeutettu
10515241 Juoksetettu maito, kerma, jugurtti ja muu hapatettu tuote 10515241 Juoksetettu maito, kerma, jugurtti ja muu hapatettu tuote
10515245 Maustettu nestemäinen jugurtti tai hapatettu maito (juoksetettu maito, kerma, jugurtti ja muu hapatettu tuote, joka on maustettu tai johon on lisätty hedelmiä, pähkinöitä tai kaakaojauhetta) 10515245 Maustettu nestemäinen jugurtti tai hapatettu maito (juoksetettu maito, kerma, jugurtti ja muu hapatettu tuote, joka on maustettu tai johon on lisätty hedelmiä, pähkinöitä tai kaakaojauhetta)
10515263 Piimä jauheena 10515263 Piimä jauheena
10515265 Piimä 10515265 Piimä
10515300 Kaseiini ja kaseinaatti 10515300 Kaseiini ja kaseinaatti
10515400 Laktoosi ja laktoosisiirappi (mukaan lukien kemiallisesti puhdas laktoosi) 10515400 Laktoosi ja laktoosisiirappi (mukaan lukien kemiallisesti puhdas laktoosi)
10515530 Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, tiivistetty tai tiivistämätön, lisättyä makeutusainetta sisältävä tai sisältämätön 10515530 Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, tiivistetty tai tiivistämätön, lisättyä makeutusainetta sisältävä tai sisältämätön
10515560 Hera ja modifioitu hera, nestemäisenä tai herasiirappina, tiivistetty tai tiivistämätön, lisättyä makeutusainetta sisältävä tai sisältämätön 10515560 Hera ja modifioitu hera, nestemäisenä tai herasiirappina, tiivistetty tai tiivistämätön, lisättyä makeutusainetta sisältävä tai sisältämätön
10515600 Maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, muualle luokittelemattomat 10515600 Maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, muualle luokittelemattomat
10521000 Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet (mukaan lukien sorbetit ja tikkujäätelöt) (pois lukien sekoitukset ja jäätelöpohjat) 10521000 Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet (mukaan lukien sorbetit ja tikkujäätelöt) (pois lukien sekoitukset ja jäätelöpohjat)
10611100 Esikuorittu (ruskea) riisi 10611100 Esikuorittu (ruskea) riisi
10611230 Riisi, osittain tai kokonaan hiottu (valkaistu), myös kiillotettu tai lasitettu 10611230 Riisi, osittain tai kokonaan hiottu (valkaistu), myös kiillotettu tai lasitettu
10611250 Murtoriisi 10611250 Murtoriisi
10612100 Hienot vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista 10612100 Hienot vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista
10612200 Muut hienot viljajauhot (pois lukien vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista) 10612200 Muut hienot viljajauhot (pois lukien vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista)
10612300 Kuivatuista herneistä, pavuista, linsseistä, saagosta, maniokista, arrow- ja salepjuurista, maa-artisokasta, bataateista ja niiden kaltaisista juurista ja mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot; syötävistä hedelmistä ja pähkinöistä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe 10612300 Kuivatuista herneistä, pavuista, linsseistä, saagosta, maniokista, arrow- ja salepjuurista, maa-artisokasta, bataateista ja niiden kaltaisista juurista ja mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot; syötävistä hedelmistä ja pähkinöistä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe
10612400 Seokset ja taikinat leivän, kakkujen, leivonnaisten, näkkileivän, keksien, pikkuleipien, vohveleiden, korppujen, paahdetun leivän ja niiden kaltaisten paahdettujen tuotteiden sekä ym. leipomatuotteiden valmistukseen 10612400 Seokset ja taikinat leivän, kakkujen, leivonnaisten, näkkileivän, keksien, pikkuleipien, vohveleiden, korppujen, paahdetun leivän ja niiden kaltaisten paahdettujen tuotteiden sekä ym. leipomatuotteiden valmistukseen
10613133 Rouhe ja karkea jauho durumvehnästä 10613133 Rouhe ja karkea jauho durumvehnästä
10613135 Rouheet ja karkeat jauhot tavallisesta vehnästä ja speltistä 10613135 Rouheet ja karkeat jauhot tavallisesta vehnästä ja speltistä
10613230 Rouheet ja karkeat jauhot kaurasta, maissista, riisistä, rukiista, ohrasta ja muusta viljasta (pois lukien vehnä) 10613230 Rouheet ja karkeat jauhot kaurasta, maissista, riisistä, rukiista, ohrasta ja muusta viljasta (pois lukien vehnä)
10613240 Rakeistettu vehnä 10613240 Rakeistettu vehnä
10613250 Rakeistettu kaura, maissi, riisi, ruis, ohra ja muu vilja (pois lukien vehnä) 10613250 Rakeistettu kaura, maissi, riisi, ruis, ohra ja muu vilja (pois lukien vehnä)
10613333 Valssatut, hiutaleiksi valmistetut, kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut viljanjyvät (pois lukien riisi) 10613333 Valssatut, hiutaleiksi valmistetut, kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut viljanjyvät (pois lukien riisi)
10613335 Viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut (pois lukien riisi) 10613335 Viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut (pois lukien riisi)
10613351 Mysli-tyyppiset valmisteet, jotka pohjautuvat paahtamattomiin viljahiutaleisiin 10613351 Mysli-tyyppiset valmisteet, jotka pohjautuvat paahtamattomiin viljahiutaleisiin
10613353 Muut viljasta ja viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet 10613353 Muut viljasta ja viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet
10613355 Esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu vilja jyvinä tai jyväsinä (pois lukien maissi) 10613355 Esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu vilja jyvinä tai jyväsinä (pois lukien maissi)
10614010 Maissista valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet 10614010 Maissista valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet
10614030 Riisistä valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet 10614030 Riisistä valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet
10614050 Vehnästä valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet 10614050 Vehnästä valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet
10614090 Leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, valmistetut muusta viljasta (pois lukien maissi, riisi, vehnä) 10614090 Leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, valmistetut muusta viljasta (pois lukien maissi, riisi, vehnä)
10621111 Vehnätärkkelys 10621111 Vehnätärkkelys
10621113 Maissitärkkelys 10621113 Maissitärkkelys
10621115 Perunatärkkelys 10621115 Perunatärkkelys
10621119 Tärkkelys (mukaan lukien riisi, maniokki, arrowjuuri ja saagoydin) (pois lukien vehnä, maissi ja peruna) 10621119 Tärkkelys (mukaan lukien riisi, maniokki, arrowjuuri ja saagoydin) (pois lukien vehnä, maissi ja peruna)
10621130 Inuliini 10621130 Inuliini
10621150 Vehnägluteeni (pois lukien vehnägluteeni, joka valmistettu käytettäväksi liimana tai lasitteena tai käsittelyaineena tekstiiliteollisuudessa) 10621150 Vehnägluteeni (pois lukien vehnägluteeni, joka valmistettu käytettäväksi liimana tai lasitteena tai käsittelyaineena tekstiiliteollisuudessa)
10621170 Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (mukaan lukien esteröity tai eetteröity, liukoinen tärkkelys, esihyytelöity tai lämpökäsittelyllä esiliisteröity tärkkelys, dialdehyditärkkelys, formaldehydillä tai epikloorihydriinillä käsitelty tärkkelys) 10621170 Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (mukaan lukien esteröity tai eetteröity, liukoinen tärkkelys, esihyytelöity tai lämpökäsittelyllä esiliisteröity tärkkelys, dialdehyditärkkelys, formaldehydillä tai epikloorihydriinillä käsitelty tärkkelys)
10621200 Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa 10621200 Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa
10621310 Glukoosi ja glukoosisiirappi (pois lukien lisätyt aromi- tai väriaineet) 10621310 Glukoosi ja glukoosisiirappi (pois lukien lisätyt aromi- tai väriaineet)
10621320 Kemiallisesti puhdas kiinteä fruktoosi; fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on fruktoosia enemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta; isoglukoosi, pois lukien aromi- tai väriaineita sisältävät 10621320 Kemiallisesti puhdas kiinteä fruktoosi; fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on fruktoosia enemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta; isoglukoosi, pois lukien aromi- tai väriaineita sisältävät
10621330 Maltodekstriini ja maltodekstriinisiirappi (pois lukien aromi- tai väriaineita sisältävät) 10621330 Maltodekstriini ja maltodekstriinisiirappi (pois lukien aromi- tai väriaineita sisältävät)
10621390 Muut sokerit (mukaan lukien inverttisokeri), muualle luokittelemattomat 10621390 Muut sokerit (mukaan lukien inverttisokeri), muualle luokittelemattomat
10621430 Raaka maissiöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10621430 Raaka maissiöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10621460 Puhdistettu maissiöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut) 10621460 Puhdistettu maissiöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)
10622000 Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet 10622000 Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet
10711100 Tuore leipä, jossa kuiva-aineiden painosta enintään 5 prosenttia sokereita ja enintään 5 prosenttia rasvaa (pois lukien lisättyä hunajaa, munia, juustoa tai hedelmiä sisältävät) 10711100 Tuore leipä, jossa kuiva-aineiden painosta enintään 5 prosenttia sokereita ja enintään 5 prosenttia rasvaa (pois lukien lisättyä hunajaa, munia, juustoa tai hedelmiä sisältävät)
10711200 Kakut ja leivokset; muut leipomatuotteet, lisättyä makeutusainetta sisältävät 10711200 Kakut ja leivokset; muut leipomatuotteet, lisättyä makeutusainetta sisältävät
10721130 Näkkileipä 10721130 Näkkileipä
10721150 Korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet 10721150 Korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet
10721230 Maustekakut ja niiden kaltaiset tuotteet 10721230 Maustekakut ja niiden kaltaiset tuotteet
10721253 Makeat keksit ja pikkuleivät, vohvelit ja vohvelikeksit, kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt 10721253 Makeat keksit ja pikkuleivät, vohvelit ja vohvelikeksit, kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt
10721255 Makeat keksit ja pikkuleivät (mukaan lukien täytekeksit; pois lukien kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt) 10721255 Makeat keksit ja pikkuleivät (mukaan lukien täytekeksit; pois lukien kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt)
10721257 Vohvelit ja vohvelikeksit, joissa valmiin tuotteen vesipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (pois lukien jäätelövohvelit, täytekeksit ja muut vastaavat tuotteet) 10721257 Vohvelit ja vohvelikeksit, joissa valmiin tuotteen vesipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (pois lukien jäätelövohvelit, täytekeksit ja muut vastaavat tuotteet)
10721259 Vohvelit ja vohvelikeksit (mukaan lukien suolaiset) (pois lukien kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt) 10721259 Vohvelit ja vohvelikeksit (mukaan lukien suolaiset) (pois lukien kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt)
10721910 Matzos (happamaton leipä) 10721910 Matzos (happamaton leipä)
10721920 Ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jotka soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet 10721920 Ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jotka soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet
10721940 Keksit (pois lukien kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt, makeat keksit ja pikkuleivät, vohvelit ja vohvelikeksit) 10721940 Keksit (pois lukien kokonaan tai osittain suklaalla tai muulla kaakaota sisältävällä aineella päällystetyt, makeat keksit ja pikkuleivät, vohvelit ja vohvelikeksit)
10721950 Puristetut tai paisutetut tuotteet, maustetut tai suolatut 10721950 Puristetut tai paisutetut tuotteet, maustetut tai suolatut
10721990 Leipomotuotteet, joihin ei ole lisätty makeutusaineita (mukaan lukien ohukaiset, pannukakut, piiraat, pizzat; pois lukien voileivät, näkkileivät, vohvelit ja vohvelikeksit, korput, paahdetut, maustetut tai suolatut puristetut tai paisutetut tuotteet) 10721990 Leipomotuotteet, joihin ei ole lisätty makeutusaineita (mukaan lukien ohukaiset, pannukakut, piiraat, pizzat; pois lukien voileivät, näkkileivät, vohvelit ja vohvelikeksit, korput, paahdetut, maustetut tai suolatut puristetut tai paisutetut tuotteet)
10731130 Kypsentämättömät munaa sisältävät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty tai muuten valmistettu 10731130 Kypsentämättömät munaa sisältävät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty tai muuten valmistettu
10731150 Kypsentämättömät makaronivalmisteet (pois lukien kananmunaa sisältävät, täytetyt tai muuten valmistetut) 10731150 Kypsentämättömät makaronivalmisteet (pois lukien kananmunaa sisältävät, täytetyt tai muuten valmistetut)
10731200 Couscous (kuskus) 10731200 Couscous (kuskus)
10811100 Raaka ruoko- tai juurikassokeri, jähmeä, ei sisällä lisättyjä maku- tai väriaineita 10811100 Raaka ruoko- tai juurikassokeri, jähmeä, ei sisällä lisättyjä maku- tai väriaineita
10811230 Ruoko- tai juurikassokerista valmistettu puhdistettu valkoinen sokeri, kiinteässä muodossa 10811230 Ruoko- tai juurikassokerista valmistettu puhdistettu valkoinen sokeri, kiinteässä muodossa
10811290 Puhdistettu ruoko- tai juurikassokeri, jähmeässä muodossa (pois lukien valkoinen sokeri) 10811290 Puhdistettu ruoko- tai juurikassokeri, jähmeässä muodossa (pois lukien valkoinen sokeri)
10811300 Puhdistettu ruoko- tai juurikassokeri, jossa lisättyä maku- tai väriainetta; vaahterasokeri ja vaahterasiirappi 10811300 Puhdistettu ruoko- tai juurikassokeri, jossa lisättyä maku- tai väriainetta; vaahterasokeri ja vaahterasiirappi
10811430 Ruokosokerimelassi 10811430 Ruokosokerimelassi
10811450 Melassi, sokerin erottamisessa tai puhdistamisessa syntyvä (pois lukien ruokosokerimelassi) 10811450 Melassi, sokerin erottamisessa tai puhdistamisessa syntyvä (pois lukien ruokosokerimelassi)
10812000 Sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet (mukaan lukien saitossa syntyvä suodinsakka ja suodatusjäte) 10812000 Sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet (mukaan lukien saitossa syntyvä suodinsakka ja suodatusjäte)
10821100 Kaakaomassa (pois lukien lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä) 10821100 Kaakaomassa (pois lukien lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä)
10821200 Kaakaovoi, -rasva ja -öljy 10821200 Kaakaovoi, -rasva ja -öljy
10821300 Kaakaojauhe, ei sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta 10821300 Kaakaojauhe, ei sisällä lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
10821400 Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä 10821400 Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä
10822130 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, yli 2 kg:n painoisina levyinä, tankoina tai patukoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astiassa tai muussa tuotetta lähinnä olevassa pakkauksessa mitattu nettopaino suurempi kuin 2 kg, ja joissa on vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita 10822130 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, yli 2 kg:n painoisina levyinä, tankoina tai patukoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astiassa tai muussa tuotetta lähinnä olevassa pakkauksessa mitattu nettopaino suurempi kuin 2 kg, ja joissa on vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita
10822150 Tyhjökuivattu sokerin, maidon ja kaakaon seos ("chocolate milk crumb"), jossa vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita, yli 2 kg:n pakkauksissa 10822150 Tyhjökuivattu sokerin, maidon ja kaakaon seos ("chocolate milk crumb"), jossa vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita, yli 2 kg:n pakkauksissa
10822170 Suklaan makuinen kuorrutus, jossa vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita, yli 2 kg:n pakkauksissa 10822170 Suklaan makuinen kuorrutus, jossa vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita, yli 2 kg:n pakkauksissa
10822190 Elintarvikevalmisteet, joissa alle 18 painoprosenttia kaakaovoita, yli 2 kg:n pakkauksissa (pois lukien suklaan makuinen kuorrutus, tyhjökuivattu sokerin, maidon ja kaakaon seos ("chocolate milk crumb")) 10822190 Elintarvikevalmisteet, joissa alle 18 painoprosenttia kaakaovoita, yli 2 kg:n pakkauksissa (pois lukien suklaan makuinen kuorrutus, tyhjökuivattu sokerin, maidon ja kaakaon seos ("chocolate milk crumb"))
10822233 Täytetyt suklaavalmisteet levyinä, tankoina tai patukoina (mukaan lukien kermalla, liköörillä tai hedelmä- tai marjatahnalla täytetyt; pois lukien suklaakeksit) 10822233 Täytetyt suklaavalmisteet levyinä, tankoina tai patukoina (mukaan lukien kermalla, liköörillä tai hedelmä- tai marjatahnalla täytetyt; pois lukien suklaakeksit)
10822235 Suklaa levyinä, tankoina tai patukoina, lisätty viljaa, hedelmiä, marjoja tai pähkinöitä (pois lukien täytetyt suklaavalmisteet, suklaakeksit) 10822235 Suklaa levyinä, tankoina tai patukoina, lisätty viljaa, hedelmiä, marjoja tai pähkinöitä (pois lukien täytetyt suklaavalmisteet, suklaakeksit)
10822239 Suklaa levyinä, tankoina tai patukoina (pois lukien täytetyt suklaavalmisteet, lisättyjä viljoja, hedelmiä tai pähkinöitä sisältävät, suklaakeksit) 10822239 Suklaa levyinä, tankoina tai patukoina (pois lukien täytetyt suklaavalmisteet, lisättyjä viljoja, hedelmiä tai pähkinöitä sisältävät, suklaakeksit)
10822243 Suklaavalmisteet (mukaan lukien konvehdit), jotka sisältävät alkoholia (pois lukien suklaalevyt, -tangot ja -patukat) 10822243 Suklaavalmisteet (mukaan lukien konvehdit), jotka sisältävät alkoholia (pois lukien suklaalevyt, -tangot ja -patukat)
10822245 Suklaavalmisteet (pois lukien alkoholia sisältävät, suklaalevyt, -tangot ja -patukat) 10822245 Suklaavalmisteet (pois lukien alkoholia sisältävät, suklaalevyt, -tangot ja -patukat)
10822253 Suklaamakeiset, täytetyt (pois lukien suklaalevyt, -tangot ja -patukat, suklaakeksit) 10822253 Suklaamakeiset, täytetyt (pois lukien suklaalevyt, -tangot ja -patukat, suklaakeksit)
10822255 Suklaamakeiset (pois lukien täytetyt, suklaalevyt, -tangot ja -patukat, suklaakeksit) 10822255 Suklaamakeiset (pois lukien täytetyt, suklaalevyt, -tangot ja -patukat, suklaakeksit)
10822260 Sokerimakeiset ja niiden korvikkeet, jotka sisältävät kaakaota (mukaan lukien suklaanougat) (pois lukien valkoinen suklaa) 10822260 Sokerimakeiset ja niiden korvikkeet, jotka sisältävät kaakaota (mukaan lukien suklaanougat) (pois lukien valkoinen suklaa)
10822270 Suklaalevitteet 10822270 Suklaalevitteet
10822280 Kaakaota sisältävät valmisteet, joita käytetään juomien valmistukseen 10822280 Kaakaota sisältävät valmisteet, joita käytetään juomien valmistukseen
10822290 Kaakaota sisältävät valmisteet (pois lukien kaakaomassa, -voi, -jauhe, levyt, tangot, patukat, nesteet, tahnat, jauheet, rakeet tai niiden kaltaiset muut valmistemuodot, pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg, juomien valmistukseen, suklaalevitteet) 10822290 Kaakaota sisältävät valmisteet (pois lukien kaakaomassa, -voi, -jauhe, levyt, tangot, patukat, nesteet, tahnat, jauheet, rakeet tai niiden kaltaiset muut valmistemuodot, pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg, juomien valmistukseen, suklaalevitteet)
10822310 Purukumi 10822310 Purukumi
10822320 Lakritsikiekot, -levyt, -tangot ja -pastillit, sakkaroosipitoisuus yli 10 painoprosenttia, ei sisällä muita aineita 10822320 Lakritsikiekot, -levyt, -tangot ja -pastillit, sakkaroosipitoisuus yli 10 painoprosenttia, ei sisällä muita aineita
10822330 Valkosuklaa 10822330 Valkosuklaa
10822353 Sokerileipomotuotteet, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg (mukaan lukien marsipaani, fondantti, nougat ja mantelimassat) 10822353 Sokerileipomotuotteet, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 1 kg (mukaan lukien marsipaani, fondantti, nougat ja mantelimassat)
10822355 Kurkkupastillit ja yskänkaramellit, jotka koostuvat pääasiassa sokereista ja makuaineista (pois lukien makuaineita sisältävät pastillit ja karamellit, joilla lääkinnällisiä ominaisuuksia) 10822355 Kurkkupastillit ja yskänkaramellit, jotka koostuvat pääasiassa sokereista ja makuaineista (pois lukien makuaineita sisältävät pastillit ja karamellit, joilla lääkinnällisiä ominaisuuksia)
10822363 Sokerikuorrutetut tuotteet (mukaan lukien sokeroidut mantelit) 10822363 Sokerikuorrutetut tuotteet (mukaan lukien sokeroidut mantelit)
10822365 Kumi- ja hyytelömäiset sokerimakeiset (pois lukien purukumi) 10822365 Kumi- ja hyytelömäiset sokerimakeiset (pois lukien purukumi)
10822373 Keitetyt makeiset 10822373 Keitetyt makeiset
10822375 Toffeet, karamellit ja niiden kaltaiset makeiset 10822375 Toffeet, karamellit ja niiden kaltaiset makeiset
10822383 Sokerimakeistabletit, jotka on valmistettu puristamalla (mukaan lukien pastillit) 10822383 Sokerimakeistabletit, jotka on valmistettu puristamalla (mukaan lukien pastillit)
10822390 Sokerimakeiset, muualle luokittelemattomat 10822390 Sokerimakeiset, muualle luokittelemattomat
10822400 Sokerilla valellut, lasitetut tai kandeeratut hedelmät, marjat, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat 10822400 Sokerilla valellut, lasitetut tai kandeeratut hedelmät, marjat, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat
10831130 Kofeiiniton kahvi, paahtamaton 10831130 Kofeiiniton kahvi, paahtamaton
10831150 Paahdettu kahvi, kofeiinipitoinen 10831150 Paahdettu kahvi, kofeiinipitoinen
10831170 Paahdettu kahvi, kofeiiniton 10831170 Paahdettu kahvi, kofeiiniton
10831210 Kahvia sisältävät kahvinkorvikkeet 10831210 Kahvia sisältävät kahvinkorvikkeet
10831240 Kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet 10831240 Kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet
10831270 Paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet 10831270 Paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet
10831300 Tee, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö enintään 3 kg 10831300 Tee, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö enintään 3 kg
10831400 Tee- ja mateuutteet, -esanssit ja tiivisteet sekä näihin taikka vihreään teehen tai mateen perustuvat valmisteet 10831400 Tee- ja mateuutteet, -esanssit ja tiivisteet sekä näihin taikka vihreään teehen tai mateen perustuvat valmisteet
10831500 Yrttihaudenesteet 10831500 Yrttihaudenesteet
10841130 Viinietikka 10841130 Viinietikka
10841190 Viinietikka ja viinietikan korvikkeet (pois lukien viinistä valmistetut) 10841190 Viinietikka ja viinietikan korvikkeet (pois lukien viinistä valmistetut)
10841210 Soijakastike 10841210 Soijakastike
10841230 Tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet 10841230 Tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet
10841253 Sinappijauhe 10841253 Sinappijauhe
10841255 Valmistettu sinappi 10841255 Valmistettu sinappi
10841270 Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset (pois lukien soijakastike, tomaattiketsuppi, muut tomaattikastikkeet, sinappijauhe ja valmistettu sinappi) 10841270 Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset (pois lukien soijakastike, tomaattiketsuppi, muut tomaattikastikkeet, sinappijauhe ja valmistettu sinappi)
1084210000 Pippuri (piper spp.), jalostettu 1084210000 Pippuri (piper spp.), jalostettu
1084220000 Maustepaprika ja paprika, kuiva (capsicum spp.), jalostettu 1084220000 Maustepaprika ja paprika, kuiva (capsicum spp.), jalostettu
1084230000 Jalostetut mausteet, pois lukien pippuri, maustepaprika ja paprika 1084230000 Jalostetut mausteet, pois lukien pippuri, maustepaprika ja paprika
10843000 Ihmisravinnoksi soveltuva suola 10843000 Ihmisravinnoksi soveltuva suola
10851100 Einekset ja valmisruoat, lihaan, muihin eläimenosiin tai vereen perustuvat 10851100 Einekset ja valmisruoat, lihaan, muihin eläimenosiin tai vereen perustuvat
10851200 Einekset ja valmisruoat, kalaan, äyriäisiin ja nilviäisiin perustuvat 10851200 Einekset ja valmisruoat, kalaan, äyriäisiin ja nilviäisiin perustuvat
10851300 Einekset ja valmisruoat, kasviksiin perustuvat 10851300 Einekset ja valmisruoat, kasviksiin perustuvat
10851410 Kypsennetyt tai kypsentämättömät makaronivalmisteet, jotka on täytetty lihalla, kalalla, juustolla tai muilla aineilla missä tahansa mittasuhteessa 10851410 Kypsennetyt tai kypsentämättömät makaronivalmisteet, jotka on täytetty lihalla, kalalla, juustolla tai muilla aineilla missä tahansa mittasuhteessa
10851430 Kuivatut, kuivaamattomat ja pakastetut makaronit ja makaronituotteet (mukaan lukien valmisateriat) (pois lukien kypsentämätön makaroni, täytemakaroni) 10851430 Kuivatut, kuivaamattomat ja pakastetut makaronit ja makaronituotteet (mukaan lukien valmisateriat) (pois lukien kypsentämätön makaroni, täytemakaroni)
10851910 Muut einekset ja valmisruoat, mukaan lukien pakastepitsat, pois lukien tuorepitsat 10851910 Muut einekset ja valmisruoat, mukaan lukien pakastepitsat, pois lukien tuorepitsat
10861010 Homogenoidut valmisteet lihasta, muista eläimenosista tai verestä (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset lihatuotteet; elintarvikevalmisteet, jotka perustuvat näihin tuotteisiin) 10861010 Homogenoidut valmisteet lihasta, muista eläimenosista tai verestä (pois lukien makkarat ja niiden kaltaiset lihatuotteet; elintarvikevalmisteet, jotka perustuvat näihin tuotteisiin)
10861030 Homogenoidut kasvikset (pois lukien jäädytetyt, etikan tai etikkahapon avulla säilötyt) 10861030 Homogenoidut kasvikset (pois lukien jäädytetyt, etikan tai etikkahapon avulla säilötyt)
10861050 Homogenoidut hillot, hedelmä- ja marjahyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinätahnat 10861050 Homogenoidut hillot, hedelmä- ja marjahyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinätahnat
10861060 Homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet pikkulasten ruokia tai erityisruokavaliovalmisteita varten, enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa 10861060 Homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet pikkulasten ruokia tai erityisruokavaliovalmisteita varten, enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa
10861070 Pikkulapsille tarkoitetut elintarvikevalmisteet vähittäismyyntipakkauksissa (pois lukien homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet) 10861070 Pikkulapsille tarkoitetut elintarvikevalmisteet vähittäismyyntipakkauksissa (pois lukien homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet)
10891100 Keitot ja liemet ja valmisteet niitä varten 10891100 Keitot ja liemet ja valmisteet niitä varten
10891230 Munatuotteet, tuoreet, kuivatut, höyryttämällä tai vedessä keittämällä kypsennetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt (pois lukien albumiini, kuoressa) 10891230 Munatuotteet, tuoreet, kuivatut, höyryttämällä tai vedessä keittämällä kypsennetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt (pois lukien albumiini, kuoressa)
10891250 Muna-albumiini 10891250 Muna-albumiini
10891334 Leivontahiiva 10891334 Leivontahiiva
10891339 Elävä eli aktiivinen hiiva (pois lukien leivontahiiva) 10891339 Elävä eli aktiivinen hiiva (pois lukien leivontahiiva)
10891350 Kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit 10891350 Kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit
10891370 Valmistetut leivinjauheet 10891370 Valmistetut leivinjauheet
10891400 Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut 10891400 Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut
10891600 Pilaantuvat elintarvikkeet, mukaan lukien voileivät ja tuorepizza 10891600 Pilaantuvat elintarvikkeet, mukaan lukien voileivät ja tuorepizza
10891700 Ravintolisät (ravintoaineiden saantia varten ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet) 10891700 Ravintolisät (ravintoaineiden saantia varten ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet)
10891910 Karamelli 10891910 Karamelli
10891925 Mallasuute 10891925 Mallasuute
10891930 Hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä jne. tehdyt elintarvikevalmisteet 10891930 Hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä jne. tehdyt elintarvikevalmisteet
10891935 Proteiinitiivisteet ja lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit 10891935 Proteiinitiivisteet ja lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit
10891950 Muut muualle luokittelemattomat ravintovalmisteet 10891950 Muut muualle luokittelemattomat ravintovalmisteet
10911010 Esiseokset kotieläinten rehuun 10911010 Esiseokset kotieläinten rehuun
10911033 Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): sikojen 10911033 Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): sikojen
10911035 Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): karjan 10911035 Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): karjan
10911037 Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): siipikarjan 10911037 Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): siipikarjan
10911039 Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): muualle luokittelemattomat 10911039 Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pois lukien esiseokset): muualle luokittelemattomat
10912000 Sini- eli rehumailasjauho (alfalfajauho) ja -pelletit 10912000 Sini- eli rehumailasjauho (alfalfajauho) ja -pelletit
10921030 Koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa 10921030 Koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa
10921060 Valmiste lemmikkieläinten ruokintaan (pois lukien koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa) 10921060 Valmiste lemmikkieläinten ruokintaan (pois lukien koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa)
11011020 Alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristusjätteistä tislaamalla valmistetut (tärkeää: ilman alkoholiveroa) 11011020 Alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristusjätteistä tislaamalla valmistetut (tärkeää: ilman alkoholiveroa)
11011030 Viskit (tärkeää: ilman alkoholiveroa) 11011030 Viskit (tärkeää: ilman alkoholiveroa)
11011040 Rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla käyneitä sokeriruo’osta saatuja tuotteita (tärkeää: ilman alkoholiveroa) 11011040 Rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla käyneitä sokeriruo'osta saatuja tuotteita (tärkeää: ilman alkoholiveroa)
11011050 Gini ja genever (tärkeää: ilman alkoholiveroa) 11011050 Gini ja genever (tärkeää: ilman alkoholiveroa)
11011063 Vodka, alkoholipitoisuus enintään 45,4 prosenttia (tärkeää: ilman alkoholiveroa) 11011063 Vodka, alkoholipitoisuus enintään 45,4 prosenttia (tärkeää: ilman alkoholiveroa)
11011065 Hedelmistä ja marjoista tislaamalla valmistetut alkoholijuomat (pois lukien liköörit, gini ja genever, rypäleviini tai viininvalmistuksen puristusjätteistä valmistetut) 11011065 Hedelmistä ja marjoista tislaamalla valmistetut alkoholijuomat (pois lukien liköörit, gini ja genever, rypäleviini tai viininvalmistuksen puristusjätteistä valmistetut)
11011070 Puhtaat alkoholit (tärkeää: ilman alkoholiveroa) 11011070 Puhtaat alkoholit (tärkeää: ilman alkoholiveroa)
11011080 Tislatut alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholijuomat (pois lukien rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristusjätteistä taikka hedelmistä tai marjoista tislaamalla valmistetut, viski, rommi, taffia, gini ja genever, vodka, alkoholipitoisuus enintään 45,4 prosenttia, hedelmistä tai marjoista tislatut alkoholijuomat) (tärkeää: ilman alkoholiveroa) 11011080 Tislatut alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholijuomat (pois lukien rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristusjätteistä taikka hedelmistä tai marjoista tislaamalla valmistetut, viski, rommi, taffia, gini ja genever, vodka, alkoholipitoisuus enintään 45,4 prosenttia, hedelmistä tai marjoista tislatut alkoholijuomat) (tärkeää: ilman alkoholiveroa)
11021130 Samppanja (tärkeää: ilman alkoholiveroa) 11021130 Samppanja (tärkeää: ilman alkoholiveroa)
11021190 Kuohuviini, tuoreista rypäleistä valmistettu (pois lukien samppanja, ilman alkoholiveroa) 11021190 Kuohuviini, tuoreista rypäleistä valmistettu (pois lukien samppanja, ilman alkoholiveroa)
11021211 Valkoviinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN) 11021211 Valkoviinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN)
11021215 Viini ja rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä, hiilidioksidin aikaansaama paine nesteessä on vähintään 1 baari, mutta pienempi kuin 3 baaria 20 °C:ssa mitattuna (pois lukien kuohuviini) 11021215 Viini ja rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä, hiilidioksidin aikaansaama paine nesteessä on vähintään 1 baari, mutta pienempi kuin 3 baaria 20 °C:ssa mitattuna (pois lukien kuohuviini)
11021217 Laatuviini ja rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä, jolla suojattu alkuperänimitys (SAN), todellinen alkoholipitoisuus enintään 15 tilavuusprosenttia (pois lukien valkoviini ja kuohuviini) 11021217 Laatuviini ja rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä, jolla suojattu alkuperänimitys (SAN), todellinen alkoholipitoisuus enintään 15 tilavuusprosenttia (pois lukien valkoviini ja kuohuviini)
11021220 Viini ja rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä, alkoholipitoisuus enintään 15 tilavuusprosenttia (pois lukien kuohuviini ja viinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN)) 11021220 Viini ja rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty alkoholia lisäämällä, alkoholipitoisuus enintään 15 tilavuusprosenttia (pois lukien kuohuviini ja viinit, joilla suojattu alkuperänimitys (SAN))
11021231 Portviini, madeira, sherry ja muu viini, jonka alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 % 11021231 Portviini, madeira, sherry ja muu viini, jonka alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 %
11021250 Rypäleen puristemehu (ilman alkoholiveroa) 11021250 Rypäleen puristemehu (ilman alkoholiveroa)
11031000 Käymisen avulla valmistetut juomat ja niiden sekoitukset (mukaan lukien alkoholittomat juomat, siideri, perry ja sima; pois lukien maltaista valmistettu olut, viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla) 11031000 Käymisen avulla valmistetut juomat ja niiden sekoitukset (mukaan lukien alkoholittomat juomat, siideri, perry ja sima; pois lukien maltaista valmistettu olut, viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla)
11041000 Vermutti ja muut viinirypäleistä valmistetut maustetut viinit (ilman alkoholiveroa) 11041000 Vermutti ja muut viinirypäleistä valmistetut maustetut viinit (ilman alkoholiveroa)
11051000 Maltaista valmistettu olut (pois lukien alkoholiton olut, olut, jossa enintään 0,5 tilavuusprosenttia alkoholia, alkoholivero) 11051000 Maltaista valmistettu olut (pois lukien alkoholiton olut, olut, jossa enintään 0,5 tilavuusprosenttia alkoholia, alkoholivero)
11051010 Alkoholiton olut ja olut, jossa enintään 0,5 tilavuusprosenttia alkoholia 11051010 Alkoholiton olut ja olut, jossa enintään 0,5 tilavuusprosenttia alkoholia
11052000 Rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet (ilman alkoholiveroa) 11052000 Rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet (ilman alkoholiveroa)
11061030 Maltaat, paahtamattomat (ilman alkoholiveroa) 11061030 Maltaat, paahtamattomat (ilman alkoholiveroa)
11061050 Paahdetut maltaat (pois lukien alkoholivero, lisäjalostetut tuotteet, kahvinkorvikkeeksi valmistetut paahdetut maltaat) 11061050 Paahdetut maltaat (pois lukien alkoholivero, lisäjalostetut tuotteet, kahvinkorvikkeeksi valmistetut paahdetut maltaat)
11071130 Kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, makeuttamaton 11071130 Kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, makeuttamaton
11071150 Makeuttamaton ja maustamaton vesi; jää ja lumi (pois lukien kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi) 11071150 Makeuttamaton ja maustamaton vesi; jää ja lumi (pois lukien kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi)
11071930 Vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, eli virvoitusjuomat (mukaan lukien kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi) 11071930 Vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, eli virvoitusjuomat (mukaan lukien kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi)
11071950 Alkoholittomat juomat, joissa ei ole maitorasvaa (pois lukien makeutetut ja makeuttamattomat kivennäisvedet, hiilihapotetut vedet ja maustetut vedet) 11071950 Alkoholittomat juomat, joissa ei ole maitorasvaa (pois lukien makeutetut ja makeuttamattomat kivennäisvedet, hiilihapotetut vedet ja maustetut vedet)
11071970 Alkoholittomat juomat, joissa on maitorasvaa 11071970 Alkoholittomat juomat, joissa on maitorasvaa
12001130 Sikarit ja pikkusikarit, jotka sisältävät tupakkaa tai tupakan ja tupakanvastikkeen sekoitusta (ilman tupakkaveroa) 12001130 Sikarit ja pikkusikarit, jotka sisältävät tupakkaa tai tupakan ja tupakanvastikkeen sekoitusta (ilman tupakkaveroa)
12001150 Savukkeet, jotka sisältävät tupakkaa tai tupakan ja tupakanvastikkeen sekoitusta (ilman tupakkaveroa) 12001150 Savukkeet, jotka sisältävät tupakkaa tai tupakan ja tupakanvastikkeen sekoitusta (ilman tupakkaveroa)
12001170 Sikarit, pikkusikarit ja savukkeet, jotka sisältävät ainoastaan tupakanvastiketta (ilman tupakkaveroa) 12001170 Sikarit, pikkusikarit ja savukkeet, jotka sisältävät ainoastaan tupakanvastiketta (ilman tupakkaveroa)
12001200 Kuivatut, riivityt tupakanlehdet 12001200 Kuivatut, riivityt tupakanlehdet
12001930 Piippu- ja savuketupakka (ilman tupakkaveroa) 12001930 Piippu- ja savuketupakka (ilman tupakkaveroa)
12001990 Valmistettu tupakka, uutteet ja esanssit, muu homogenoitu tai rekonstruoitu tupakka, muualle luokittelemattomat 12001990 Valmistettu tupakka, uutteet ja esanssit, muu homogenoitu tai rekonstruoitu tupakka, muualle luokittelemattomat
13101000 Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet, mukaan lukien lanoliini 13101000 Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet, mukaan lukien lanoliini
13102100 Raakasilkki (kiertämätön) 13102100 Raakasilkki (kiertämätön)
13102200 Villa, pesty tai karbonoitu, karstaamaton ja kampaamaton 13102200 Villa, pesty tai karbonoitu, karstaamaton ja kampaamaton
13102300 Villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet 13102300 Villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet
13102400 Villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu (mukaan lukien kammattu irtovilla) 13102400 Villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu (mukaan lukien kammattu irtovilla)
13102500 Puuvilla, karstattu tai kammattu 13102500 Puuvilla, karstattu tai kammattu
13102600 Juutti ja muut tekstiilikuidut (pois lukien pellava, hamppu ja rami), käsitellyt, pois lukien kehrätyt 13102600 Juutti ja muut tekstiilikuidut (pois lukien pellava, hamppu ja rami), käsitellyt, pois lukien kehrätyt
13102900 Muut kasvitekstiilikuidut, käsitellyt, pois lukien kehrätyt 13102900 Muut kasvitekstiilikuidut, käsitellyt, pois lukien kehrätyt
13103100 Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt 13103100 Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt
13103200 Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt 13103200 Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt
13104010 Silkkilanka (pois lukien silkkijätteistä kehrätty), ei pakattu vähittäismyyntiin 13104010 Silkkilanka (pois lukien silkkijätteistä kehrätty), ei pakattu vähittäismyyntiin
13104030 Silkkijätteistä kehrätty lanka, ei pakattu vähittäismyyntiin 13104030 Silkkijätteistä kehrätty lanka, ei pakattu vähittäismyyntiin
13104050 Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka, vähittäismyyntipakkauksissa; silkkitoukan gut 13104050 Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka, vähittäismyyntipakkauksissa; silkkitoukan gut
13105010 Karstavillalanka tai karstalanka hienosta eläimenkarvasta, ei pakattu vähittäismyyntiin 13105010 Karstavillalanka tai karstalanka hienosta eläimenkarvasta, ei pakattu vähittäismyyntiin
13105030 Kampavillalanka tai kampalanka hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta, ei pakattu vähittäismyyntiin 13105030 Kampavillalanka tai kampalanka hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta, ei pakattu vähittäismyyntiin
13105050 Lanka villasta tai hienosta eläimenkarvasta, vähittäismyyntipakkauksissa 13105050 Lanka villasta tai hienosta eläimenkarvasta, vähittäismyyntipakkauksissa
13106132 Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, kudottuja kankaita varten (pois lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka) 13106132 Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, kudottuja kankaita varten (pois lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka)
13106133 Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, neuletuotteita varten 13106133 Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, neuletuotteita varten
13106135 Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, muuta tarkoitusta varten (mukaan lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka) 13106135 Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, muuta tarkoitusta varten (mukaan lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka)
13106152 Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka) 13106152 Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka)
13106153 Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, neuletuotteita varten 13106153 Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, neuletuotteita varten
13106155 Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, muuta tarkoitusta varten (mukaan lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka) 13106155 Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, muuta tarkoitusta varten (mukaan lukien mattoihin ja lattianpäällysteisiin tarkoitettu lanka)
13106160 Puuvillalanka (pois lukien ompelulanka), pakattu vähittäismyyntiin 13106160 Puuvillalanka (pois lukien ompelulanka), pakattu vähittäismyyntiin
13106200 Puuvillaompelulanka 13106200 Puuvillaompelulanka
13107110 Pellavalanka, ei pakattu vähittäismyyntiin 13107110 Pellavalanka, ei pakattu vähittäismyyntiin
13107120 Pellavalanka, pakattu vähittäismyyntiin 13107120 Pellavalanka, pakattu vähittäismyyntiin
13107200 Lanka kasvi- tai niinitekstiilikuiduista tai paperilanka (pois lukien pellava) 13107200 Lanka kasvi- tai niinitekstiilikuiduista tai paperilanka (pois lukien pellava)
13108110 Kerrattu tai kertokerrattu lanka synteettikuitufilamentista, ei pakattu vähittäismyyntiin 13108110 Kerrattu tai kertokerrattu lanka synteettikuitufilamentista, ei pakattu vähittäismyyntiin
13108130 Kerrattu tai kertokerrattu lanka muuntokuitufilamenteista, ei pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka) 13108130 Kerrattu tai kertokerrattu lanka muuntokuitufilamenteista, ei pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka)
13108150 Tekokuitufilamenttilanka, pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka) 13108150 Tekokuitufilamenttilanka, pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka)
13108210 Lanka (pois lukien ompelulanka), jossa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, ei pakattu vähittäismyyntiin 13108210 Lanka (pois lukien ompelulanka), jossa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, ei pakattu vähittäismyyntiin
13108250 Lanka (pois lukien ompelulanka), jossa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, vähittäismyyntipakkauksissa 13108250 Lanka (pois lukien ompelulanka), jossa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, vähittäismyyntipakkauksissa
13108320 Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), sekoitettuna muuntokuitujen kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin 13108320 Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia polyesterikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), sekoitettuna muuntokuitujen kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin
13108333 Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, (pois lukien ompelulanka), sekoitettuna karstavillan tai hienon eläimenkarvan kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin 13108333 Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, (pois lukien ompelulanka), sekoitettuna karstavillan tai hienon eläimenkarvan kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin
13108336 Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna kampavillan tai hienon eläimenkarvan kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin 13108336 Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna kampavillan tai hienon eläimenkarvan kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin
13108340 Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), sekoitettuna puuvillan kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin 13108340 Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), sekoitettuna puuvillan kanssa, ei pakattu vähittäismyyntiin
13108380 Muut langat, joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), ei pakattu vähittäismyyntiin, muualle luokittelemattomat 13108380 Muut langat, joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), ei pakattu vähittäismyyntiin, muualle luokittelemattomat
13108390 Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), vähittäismyyntipakkauksissa 13108390 Lanka, jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja (pois lukien ompelulanka), vähittäismyyntipakkauksissa
13108410 Lanka (pois lukien ompelulanka) muuntokatkokuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin 13108410 Lanka (pois lukien ompelulanka) muuntokatkokuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin
13108430 Lanka (pois lukien ompelulanka) muuntokatkokuiduista, vähittäismyyntipakkauksissa 13108430 Lanka (pois lukien ompelulanka) muuntokatkokuiduista, vähittäismyyntipakkauksissa
13108510 Ompelulanka tekokuitufilamenteista 13108510 Ompelulanka tekokuitufilamenteista
13108550 Ompelulanka muuntokatkokuiduista 13108550 Ompelulanka muuntokatkokuiduista
13201100 Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat 13201100 Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat
13201230 Kudotut kankaat karstavillasta tai karstatusta hienosta eläimenkarvasta 13201230 Kudotut kankaat karstavillasta tai karstatusta hienosta eläimenkarvasta
13201260 Kudotut kankaat kampavillasta tai kammatusta hienosta eläimenkarvasta; kudotut kankaat karkeasta eläimenkarvasta tai jouhista 13201260 Kudotut kankaat kampavillasta tai kammatusta hienosta eläimenkarvasta; kudotut kankaat karkeasta eläimenkarvasta tai jouhista
13201330 Kudotut pellavakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa 13201330 Kudotut pellavakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa
13201360 Kudotut pellavakankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia pellavaa 13201360 Kudotut pellavakankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia pellavaa
13201400 Kudotut kankaat juutista tai muista niinitekstiilikuiduista (pois lukien pellava, hamppu ja rami) 13201400 Kudotut kankaat juutista tai muista niinitekstiilikuiduista (pois lukien pellava, hamppu ja rami)
13201900 Kudotut kankaat hampusta, ramikuidusta tai muista kasvitekstiilikuiduista (pois lukien pellava, juti, muut niinitekstiilikuidut); paperilankakankaat 13201900 Kudotut kankaat hampusta, ramikuidusta tai muista kasvitekstiilikuiduista (pois lukien pellava, juti, muut niinitekstiilikuidut); paperilankakankaat
13202014 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², vaatteita varten 13202014 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², vaatteita varten
13202017 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², kodin liinavaatteita varten tai kodin sisustustekstiilejä varten 13202017 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², kodin liinavaatteita varten tai kodin sisustustekstiilejä varten
13202019 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², tekniseen ja teollisuuskäyttöön (pois lukien harso, sideharso) 13202019 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², tekniseen ja teollisuuskäyttöön (pois lukien harso, sideharso)
13202020 Kudotut puuvillakankaat, paino enintään 100 g/m², sideharsoja, siteitä ja kääreitä varten 13202020 Kudotut puuvillakankaat, paino enintään 100 g/m², sideharsoja, siteitä ja kääreitä varten
13202031 Kudotut puuvillakankaat, erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², paitoja ja puseroita varten 13202031 Kudotut puuvillakankaat, erivärisistä langoista kudotut, paino enintään 200 g/m², paitoja ja puseroita varten
13202042 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino yli 200 g/m², vaatteita varten 13202042 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino yli 200 g/m², vaatteita varten
13202044 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino yli 200 g/m², kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten 13202044 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino yli 200 g/m², kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten
13202049 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino yli 200 g/m², tekniseen ja teollisuuskäyttöön 13202049 Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino yli 200 g/m², tekniseen ja teollisuuskäyttöön
13202060 Kudotut puuvillakankaat, denim, paino yli 200 g/m² (mukaan lukien muu kuin sininen denim) 13202060 Kudotut puuvillakankaat, denim, paino yli 200 g/m² (mukaan lukien muu kuin sininen denim)
13202072 Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, muita vaatteita varten 13202072 Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, muita vaatteita varten
13202074 Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten 13202074 Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten
13202079 Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, tekniseen ja teollisuuskäyttöön 13202079 Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, tekniseen ja teollisuuskäyttöön
13203130 Kudotut kankaat synteetti- ja muuntokuitufilamenttilangasta, erikoislujasta langasta tai kaistaleista tms. tuotteista tehdyt (mukaan lukien nailon, polyamidit, polyesteri, viskoosi, raion) 13203130 Kudotut kankaat synteetti- ja muuntokuitufilamenttilangasta, erikoislujasta langasta tai kaistaleista tms. tuotteista tehdyt (mukaan lukien nailon, polyamidit, polyesteri, viskoosi, raion)
13203150 Kudotut kankaat synteettikuitufilamettilangasta (pois lukien erikoislujasta langasta, kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista tehdyt) 13203150 Kudotut kankaat synteettikuitufilamettilangasta (pois lukien erikoislujasta langasta, kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista tehdyt)
13203170 Kudotut kankaat muuntokuitufilamettilangasta (pois lukien erikoislujasta langasta tehdyt) 13203170 Kudotut kankaat muuntokuitufilamettilangasta (pois lukien erikoislujasta langasta tehdyt)
13203210 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja 13203210 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja
13203220 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan puuvillan kanssa (pois lukien erivärisistä langoista kudotut) 13203220 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan puuvillan kanssa (pois lukien erivärisistä langoista kudotut)
13203230 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan puuvillan kanssa, erivärisistä langoista kudotut 13203230 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan puuvillan kanssa, erivärisistä langoista kudotut
13203240 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan karstavillan tai hienon eläimen karvan kanssa 13203240 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan karstavillan tai hienon eläimen karvan kanssa
13203250 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan kampavillan tai hienon eläimen karvan kanssa 13203250 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna pääasiassa tai ainoastaan kampavillan tai hienon eläimen karvan kanssa
13203290 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna muun kuin villan, hienon eläimenkarvan tai puuvillan kanssa 13203290 Kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna muun kuin villan, hienon eläimenkarvan tai puuvillan kanssa
13203330 Kudotut muuntokatkokuitukankaat, muut kuin erivärisistä langoista kudotut 13203330 Kudotut muuntokatkokuitukankaat, muut kuin erivärisistä langoista kudotut
13203350 Kudotut muuntokatkokuitukankaat, erivärisistä langoista kudotut 13203350 Kudotut muuntokatkokuitukankaat, erivärisistä langoista kudotut
13204100 Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut puuvillafroteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat ja nauhat) 13204100 Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut puuvillafroteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat ja nauhat)
13204200 Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa 13204200 Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa
13204300 Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat (pois lukien puuvilla) 13204300 Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat (pois lukien puuvilla)
13204400 Lintuniisikankaat (pois lukien sideharso, kudotut nauhat) 13204400 Lintuniisikankaat (pois lukien sideharso, kudotut nauhat)
13204500 Tuftatut tekstiilikankaat (pois lukien tuftatut matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliaineesta) 13204500 Tuftatut tekstiilikankaat (pois lukien tuftatut matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliaineesta)
13204600 Lasikuidusta kudotut kankaat (mukaan lukien nauhat, lasivilla) 13204600 Lasikuidusta kudotut kankaat (mukaan lukien nauhat, lasivilla)
13301110 Kuitujen värjäys 13301110 Kuitujen värjäys
13301121 Silkkilangan värjäys 13301121 Silkkilangan värjäys
13301122 Villasta, hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kehrätyn langan värjäys 13301122 Villasta, hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kehrätyn langan värjäys
13301123 Puuvillalangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys) 13301123 Puuvillalangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)
13301124 Pellava- ja juuttilangan sekä kasvi- tai niinitekstiilikuiduista valmistetun langan ja paperilangan värjäys 13301124 Pellava- ja juuttilangan sekä kasvi- tai niinitekstiilikuiduista valmistetun langan ja paperilangan värjäys
13301125 Synteettikuitufilamenttilangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys) 13301125 Synteettikuitufilamenttilangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)
13301126 Muuntokuitufilamenttilangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys) 13301126 Muuntokuitufilamenttilangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)
13301127 Synteettikatkokuitulangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys) 13301127 Synteettikatkokuitulangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)
13301128 Muuntokatkokuitulangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys) 13301128 Muuntokatkokuitulangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)
13301210 Kudottujen silkkikankaiden valkaisu 13301210 Kudottujen silkkikankaiden valkaisu
13301220 Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta tai hevosen jouhesta kudottujen kankaiden valkaisu 13301220 Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta tai hevosen jouhesta kudottujen kankaiden valkaisu
13301230 Kudottujen puuvillakankaiden valkaisu 13301230 Kudottujen puuvillakankaiden valkaisu
13301240 Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden valkaisu 13301240 Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden valkaisu
13301250 Synteettikuitufilamenttilangasta ja synteettikuiduista kudottujen kankaiden valkaisu 13301250 Synteettikuitufilamenttilangasta ja synteettikuiduista kudottujen kankaiden valkaisu
13301260 Muuntokuitufilamenttilangasta ja muuntokuiduista kudottujen kankaiden valkaisu 13301260 Muuntokuitufilamenttilangasta ja muuntokuiduista kudottujen kankaiden valkaisu
13301270 Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden valkaisu (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja kudotut nauhat) 13301270 Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden valkaisu (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja kudotut nauhat)
13301280 Pyyheliinafroteen ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden valkaisu (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat) 13301280 Pyyheliinafroteen ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden valkaisu (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat)
13301290 Neulosten valkaisu 13301290 Neulosten valkaisu
13301310 Kudottujen silkkikankaiden tai silkkijätekankaiden värjäys 13301310 Kudottujen silkkikankaiden tai silkkijätekankaiden värjäys
13301320 Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden värjäys 13301320 Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden värjäys
13301330 Kudottujen puuvillakankaiden värjäys 13301330 Kudottujen puuvillakankaiden värjäys
13301340 Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden värjäys 13301340 Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden värjäys
13301350 Kudottujen synteettikuitufilamentti- ja synteettikuitukankaiden värjäys 13301350 Kudottujen synteettikuitufilamentti- ja synteettikuitukankaiden värjäys
13301360 Kudottujen muuntokuitufilamenttikankaiden tai muuntokuitukankaiden värjäys 13301360 Kudottujen muuntokuitufilamenttikankaiden tai muuntokuitukankaiden värjäys
13301370 Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden värjäys (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja kudotut nauhat) 13301370 Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden värjäys (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja kudotut nauhat)
13301380 Pyyheliinafroteen ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden värjäys (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat) 13301380 Pyyheliinafroteen ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden värjäys (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat)
13301390 Neulosten ja kuitukankaan värjäys 13301390 Neulosten ja kuitukankaan värjäys
13301910 Kudottujen silkkikankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen) 13301910 Kudottujen silkkikankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)
13301920 Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen) 13301920 Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)
13301930 Kudottujen puuvillakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen) 13301930 Kudottujen puuvillakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)
13301940 Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen) 13301940 Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)
13301950 Kudottujen synteettikuitufilamentti- ja synteettikuitukankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen) 13301950 Kudottujen synteettikuitufilamentti- ja synteettikuitukankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)
13301960 Muuntokuitufilamentti- ja muuntokuitukankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen) 13301960 Muuntokuitufilamentti- ja muuntokuitukankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)
13301970 Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen sekä pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja kudotut nauhat) 13301970 Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen sekä pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja kudotut nauhat)
13301980 Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen sekä tuftatut tekstiilikankaat) 13301980 Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen sekä tuftatut tekstiilikankaat)
13301990 Neulosten ja kuitukankaan viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen) 13301990 Neulosten ja kuitukankaan viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)
13301995 Vaatteiden viimeistelypalvelut 13301995 Vaatteiden viimeistelypalvelut
13911100 Nukkaneulokset ja froteeneulokset 13911100 Nukkaneulokset ja froteeneulokset
13911910 Neulokset (pois lukien nukkaneulokset) 13911910 Neulokset (pois lukien nukkaneulokset)
13911920 Tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat 13911920 Tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat
13921130 Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien sähköhuovat) 13921130 Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien sähköhuovat)
13921150 Vuodehuovat ja matkahuovat, synteettikuitua (pois lukien sähköhuovat) 13921150 Vuodehuovat ja matkahuovat, synteettikuitua (pois lukien sähköhuovat)
13921190 Vuodehuovat (pois lukien sähköhuovat) ja matkahuovat, tekstiiliainetta (pois lukien villa tai hieno eläimenkarva tai synteettikuitu) 13921190 Vuodehuovat (pois lukien sähköhuovat) ja matkahuovat, tekstiiliainetta (pois lukien villa tai hieno eläimenkarva tai synteettikuitu)
13921230 Vuodeliinavaatteet, neulosta 13921230 Vuodeliinavaatteet, neulosta
13921253 Vuodeliinavaatteet, puuvillaa (pois lukien neulos) 13921253 Vuodeliinavaatteet, puuvillaa (pois lukien neulos)
13921255 Vuodeliinavaatteet, pellavaa tai ramia (pois lukien neulos) 13921255 Vuodeliinavaatteet, pellavaa tai ramia (pois lukien neulos)
13921259 Vuodeliinavaatteet, kudotut (pois lukien puuvilla, pellava tai rami) 13921259 Vuodeliinavaatteet, kudotut (pois lukien puuvilla, pellava tai rami)
13921270 Vuodeliinavaatteet, tekokuitukangasta (pois lukien neulos) 13921270 Vuodeliinavaatteet, tekokuitukangasta (pois lukien neulos)
13921330 Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta 13921330 Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta
13921353 Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (pois lukien neulos) 13921353 Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (pois lukien neulos)
13921355 Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa (pois lukien neulos) 13921355 Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa (pois lukien neulos)
13921359 Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, kudotut, tekokuitua, tai muuta kudottua kangasta tai kuitukangasta (pois lukien puuvilla ja pellava) 13921359 Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, kudotut, tekokuitua, tai muuta kudottua kangasta tai kuitukangasta (pois lukien puuvilla ja pellava)
13921370 Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, kuitukangasta 13921370 Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, kuitukangasta
13921430 Pyyheliinat, pyyheliinafroteesta tai sen kaltaisesta froteekankaasta, puuvillaa 13921430 Pyyheliinat, pyyheliinafroteesta tai sen kaltaisesta froteekankaasta, puuvillaa
13921450 Pyyheliinat, kudotut, tekstiiliainetta (pois lukien puuvillaisesta pyyheliinafroteesta yms. froteekankaasta) 13921450 Pyyheliinat, kudotut, tekstiiliainetta (pois lukien puuvillaisesta pyyheliinafroteesta yms. froteekankaasta)
13921470 Pyyheliinat, kuitukangasta 13921470 Pyyheliinat, kuitukangasta
13921530 Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, neulosta 13921530 Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, neulosta
13921550 Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, kudotut 13921550 Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, kudotut
13921570 Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, kuitukangasta 13921570 Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, kuitukangasta
13921620 Käsin kudotut kuvakudokset, kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais-tyyppiset, ja käsin neulatyönä (mukaan lukien petit point- tai ristipistotyöt) kirjotut, myös sovitetut 13921620 Käsin kudotut kuvakudokset, kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais-tyyppiset, ja käsin neulatyönä (mukaan lukien petit point- tai ristipistotyöt) kirjotut, myös sovitetut
13921640 Päiväpeitteet (pois lukien untuvapeitteet) 13921640 Päiväpeitteet (pois lukien untuvapeitteet)
13921660 Sisustustavarat, myös huonekalujen ja autonistuinten irtopäälliset ja tyynynpäälliset (pois lukien vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet, pöytä- ja pyyheliinat, verhot, kaihtimet, vuoteiden reunusverhot, päiväpeitteet) 13921660 Sisustustavarat, myös huonekalujen ja autonistuinten irtopäälliset ja tyynynpäälliset (pois lukien vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet, pöytä- ja pyyheliinat, verhot, kaihtimet, vuoteiden reunusverhot, päiväpeitteet)
13921680 Setti, joissa on kudottua kangasta ja lankaa, mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytä- tai lautasliinojen yms. tekstiilitavaroiden valmistamista varten, vähittäismyyntipakkauksissa 13921680 Setti, joissa on kudottua kangasta ja lankaa, mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytä- tai lautasliinojen yms. tekstiilitavaroiden valmistamista varten, vähittäismyyntipakkauksissa
13922130 Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, puuvillaa 13922130 Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, puuvillaa
13922150 Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta, neulosta 13922150 Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta, neulosta
13922170 Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta (pois lukien neulos) 13922170 Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta (pois lukien neulos)
13922190 Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen (pois lukien puuvillaiset tai polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta olevat) 13922190 Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen (pois lukien puuvillaiset tai polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta olevat)
13922210 Tavaranpeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset (pois lukien asuntovaunujen suojakatokset) 13922210 Tavaranpeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset (pois lukien asuntovaunujen suojakatokset)
13922230 Teltat (mukaan lukien asuntovaunujen suojakatokset) 13922230 Teltat (mukaan lukien asuntovaunujen suojakatokset)
13922250 Purjeet 13922250 Purjeet
13922270 Ilmapatjat ja muut retkeilytavarat (pois lukien asuntovaunujen suojakatokset, teltat ja makuupussit) 13922270 Ilmapatjat ja muut retkeilytavarat (pois lukien asuntovaunujen suojakatokset, teltat ja makuupussit)
13922300 Laskuvarjot ja roottorivarjot (rotochutes), niiden osat ja tarvikkeet (mukaan lukien ohjattavat laskuvarjot) 13922300 Laskuvarjot ja roottorivarjot (rotochutes), niiden osat ja tarvikkeet (mukaan lukien ohjattavat laskuvarjot)
13922430 Makuupussit 13922430 Makuupussit
13922493 Vuodevarusteet, höyhenillä tai untuvilla täytetyt (mukaan lukien täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset) (pois lukien patjat ja makuupussit) 13922493 Vuodevarusteet, höyhenillä tai untuvilla täytetyt (mukaan lukien täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset) (pois lukien patjat ja makuupussit)
13922499 Vuodevarusteet, muulla kuin höyhenillä tai untuvilla täytetyt (mukaan lukien täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset) (pois lukien patjat ja makuupussit) 13922499 Vuodevarusteet, muulla kuin höyhenillä tai untuvilla täytetyt (mukaan lukien täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset) (pois lukien patjat ja makuupussit)
13922953 Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, kuitukangasta 13922953 Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, kuitukangasta
13922957 Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat (pois lukien neulosta tai kuitukangasta olevat) 13922957 Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat (pois lukien neulosta tai kuitukangasta olevat)
13922998 Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, neulosta; pelastusliivit ja -vyöt ja muut sovitetut tavarat (paitsi suojanaamarit, terveyssiteet, vauvanvaipat ja muut niiden kaltaiset tavarat) 13922960 Standardin EN149 mukaiset suodattavat naamarit (FFP); hiukkasilta suojaavia hengityksensuojaimia koskevan samankaltaisen standardin mukaiset muut naamarit
13931100 Solmitut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta 13931100 Solmitut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta
13931200 Kudotut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta (pois lukien tuftatut tai flokatut) 13931200 Kudotut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta (pois lukien tuftatut tai flokatut)
13931300 Tuftatut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta 13931300 Tuftatut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta
13931930 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, huopaa (pois lukien tuftatut tai flokatut) 13931930 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, huopaa (pois lukien tuftatut tai flokatut)
13931990 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta (pois lukien solmitut, kudotut, tuftatut tai huopaa olevat) 13931990 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta (pois lukien solmitut, kudotut, tuftatut tai huopaa olevat)
13941130 Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatua tekstiiliainetta tai juuttia, muuta niinitekstiilikuitua ja kovaa kuitua (pois lukien lyhdelanka ja paalinaru) 13941130 Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatua tekstiiliainetta tai juuttia, muuta niinitekstiilikuitua ja kovaa kuitua (pois lukien lyhdelanka ja paalinaru)
13941153 Lyhdelanka ja paalinaru, sisalia (maatalous) 13941153 Lyhdelanka ja paalinaru, sisalia (maatalous)
13941155 Lyhdelanka ja paalinaru, polyeteeniä tai polypropeenia (maatalous) 13941155 Lyhdelanka ja paalinaru, polyeteeniä tai polypropeenia (maatalous)
13941160 Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, polyeteeniä tai polypropeenia, nailonia, muita polyamideja tai polyestereitä, yli 50 000 desitexiä, muuta synteettistä kuitua (pois lukien lyhdelanka ja paalinaru) 13941160 Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, polyeteeniä tai polypropeenia, nailonia, muita polyamideja tai polyestereitä, yli 50 000 desitexiä, muuta synteettistä kuitua (pois lukien lyhdelanka ja paalinaru)
13941170 Lanka, nuora, köysi, polyeteeniä, polypropeenia, nailonia, muita polyamideja tai polyestereitä, enintään 50 000 desitexiä (5 g/m) (pois lukien lyhdelanka ja paalinaru) 13941170 Lanka, nuora, köysi, polyeteeniä, polypropeenia, nailonia, muita polyamideja tai polyestereitä, enintään 50 000 desitexiä (5 g/m) (pois lukien lyhdelanka ja paalinaru)
13941190 Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, tekstiiliainetta (pois lukien juutti yms. niinitekstiilikuitu, sisal, manilla, kova kuitu ja synteettikuitu) 13941190 Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, tekstiiliainetta (pois lukien juutti yms. niinitekstiilikuitu, sisal, manilla, kova kuitu ja synteettikuitu)
13941233 Sovitetut kalaverkot side- tai purjelangasta tai nuorasta, tekokuitua (pois lukien kalahaavit) 13941233 Sovitetut kalaverkot side- tai purjelangasta tai nuorasta, tekokuitua (pois lukien kalahaavit)
13941235 Sovitetut kalaverkot tekokuitulangasta valmistetut (pois lukien kalahaavit) 13941235 Sovitetut kalaverkot tekokuitulangasta valmistetut (pois lukien kalahaavit)
13941253 Sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia, side- tai purjelangasta tai nuorasta (pois lukien virkkaamalla tehdyt verkot, hiusverkot, urheilukäyttöön tarkoitetut verkot ja kalaverkot) 13941253 Sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia, side- tai purjelangasta tai nuorasta (pois lukien virkkaamalla tehdyt verkot, hiusverkot, urheilukäyttöön tarkoitetut verkot ja kalaverkot)
13941255 Sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia (pois lukien virkkaamalla tehdyt verkot, hiusverkot, urheilukäyttöön tarkoitetut verkot ja kalaverkot, side- tai purjelangasta tai nuorasta) 13941255 Sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia (pois lukien virkkaamalla tehdyt verkot, hiusverkot, urheilukäyttöön tarkoitetut verkot ja kalaverkot, side- tai purjelangasta tai nuorasta)
13941259 Solmittu verkkokangas tekstiiliaineesta (pois lukien sovitetut kalaverkot tekstiilitekokuituainetta ja muut sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia) 13941259 Solmittu verkkokangas tekstiiliaineesta (pois lukien sovitetut kalaverkot tekstiilitekokuituainetta ja muut sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia)
13941280 Tavarat langasta, side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä 13941280 Tavarat langasta, side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä
13951010 Kuitukangas, paino enintään 25 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet, päällystetyt tai peitetyt) 13951010 Kuitukangas, paino enintään 25 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet, päällystetyt tai peitetyt)
13951020 Kuitukangas, paino yli 25 g/m² mutta enintään 70 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet, päällystetyt tai peitetyt) 13951020 Kuitukangas, paino yli 25 g/m² mutta enintään 70 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet, päällystetyt tai peitetyt)
13951030 Kuitukangas, paino yli 70 g/m² mutta enintään 150 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet, päällystetyt tai peitetyt) 13951030 Kuitukangas, paino yli 70 g/m² mutta enintään 150 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet, päällystetyt tai peitetyt)
13951050 Kuitukangas, paino yli 150 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet) 13951050 Kuitukangas, paino yli 150 g/m² (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet)
13951070 Päällystetty tai peitetty kuitukangas (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet) 13951070 Päällystetty tai peitetty kuitukangas (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet)
13961100 Metalloitu lanka tai metalloitu kierrepäällystetty lanka 13961100 Metalloitu lanka tai metalloitu kierrepäällystetty lanka
13961200 Metallilangasta tai metalloidusta langasta kudotut kankaat, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisustuskankaina yms. 13961200 Metallilangasta tai metalloidusta langasta kudotut kankaat, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisustuskankaina yms.
13961300 Yksinkertainen tai kierretty kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja kaistaleet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippaiset 13961300 Yksinkertainen tai kierretty kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja kaistaleet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippaiset
13961400 Tekstiilikankaat, kyllästetyt, pinnoitetut tai päällystetyt, muualle luokittelemattomat 13961400 Tekstiilikankaat, kyllästetyt, pinnoitetut tai päällystetyt, muualle luokittelemattomat
13961500 Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta 13961500 Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta
13961620 Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta, myös kyllästetyt, päällystetyt, vuoratut, vahvistetut tai muuta ainetta olevin varustein 13961620 Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta, myös kyllästetyt, päällystetyt, vuoratut, vahvistetut tai muuta ainetta olevin varustein
13961650 Lamppujen yms. sydämet, käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliainetta (mukaan lukien metallilla tai muulla aineella vahvistetut) 13961650 Lamppujen yms. sydämet, käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliainetta (mukaan lukien metallilla tai muulla aineella vahvistetut)
13961680 Tekstiilikankaat ja huovat, jollaisia käytetään paperikoneissa tai vastaavissa koneissa (mukaan lukien massa- tai asbestisementtikoneet) 13961680 Tekstiilikankaat ja huovat, jollaisia käytetään paperikoneissa tai vastaavissa koneissa (mukaan lukien massa- tai asbestisementtikoneet)
13961730 Kudotut nauhat, muut kuin nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat 13961730 Kudotut nauhat, muut kuin nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat
13961750 Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat tekstiiliaineesta (pois lukien koruommellut) 13961750 Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat tekstiiliaineesta (pois lukien koruommellut)
13961770 Punokset ja palmikoidut nauhat, metritavarana; tupsut ja pompulat, koristepunokset (pois lukien neulokset) 13961770 Punokset ja palmikoidut nauhat, metritavarana; tupsut ja pompulat, koristepunokset (pois lukien neulokset)
13991130 Tylli ja muut verkkokankaat (pois lukien kudotut tai neulokset) 13991130 Tylli ja muut verkkokankaat (pois lukien kudotut tai neulokset)
13991150 Koneella tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina 13991150 Koneella tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina
13991170 Käsin tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina 13991170 Käsin tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina
13991230 Koruompelukset (joissa ei näkyvää pohjaa), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina 13991230 Koruompelukset (joissa ei näkyvää pohjaa), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina
13991250 Koruompelukset, puuvillaa, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina (pois lukien koruompelukset, joissa ei näkyvää pohjaa) 13991250 Koruompelukset, puuvillaa, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina (pois lukien koruompelukset, joissa ei näkyvää pohjaa)
13991270 Koruompelukset, tekstiiliainetta, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina (pois lukien ilman näkyvää pohjaa olevat tai puuvillaiset) 13991270 Koruompelukset, tekstiiliainetta, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina (pois lukien ilman näkyvää pohjaa olevat tai puuvillaiset)
13991300 Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu, muualle luokittelematon 13991300 Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu, muualle luokittelematon
13991400 Tekstiiliflokki, -nöyhtä ja -nypyt 13991400 Tekstiiliflokki, -nöyhtä ja -nypyt
13991500 Kierrepäällystetty lanka, kierrepäällystetyt kaistaleet sekä muut senkaltaiset, tekstiilitekokuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm; chenillelanka; chainettelanka 13991500 Kierrepäällystetty lanka, kierrepäällystetyt kaistaleet sekä muut senkaltaiset, tekstiilitekokuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm; chenillelanka; chainettelanka
13991600 Tikatut tekstiilituotteet, metritavarana (pois lukien koruompelukset) 13991600 Tikatut tekstiilituotteet, metritavarana (pois lukien koruompelukset)
13991900 Puuterihuiskut ja -tyynyt kosmeettisia tai toalettivalmisteita varten 13991900 Puuterihuiskut ja -tyynyt kosmeettisia tai toalettivalmisteita varten
14111000 Vaatteet nahasta tai tekonahasta (mukaan lukien takit ja päällystakit) (pois lukien vaatetustarvikkeet, päähineet tai jalkineet) 14111000 Vaatteet nahasta tai tekonahasta (mukaan lukien takit ja päällystakit) (pois lukien vaatetustarvikkeet, päähineet tai jalkineet)
14121120 Miesten tai poikien yhdistelmäasut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät 14121120 Miesten tai poikien yhdistelmäasut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät
14121130 Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät 14121130 Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät
14121240 Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät 14121240 Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät
14121250 Miesten tai poikien lappuhaalarit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät 14121250 Miesten tai poikien lappuhaalarit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät
14122120 Naisten tai tyttöjen yhdistelmäasut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät 14122120 Naisten tai tyttöjen yhdistelmäasut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät
14122130 Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät 14122130 Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät
14122240 Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät 14122240 Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät
14122250 Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät 14122250 Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät
14123013 Muut miesten tai poikien vaatteet puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät 14123013 Muut miesten tai poikien vaatteet puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät
14123023 Muut naisten tai tyttöjen vaatteet puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät 14123023 Muut naisten tai tyttöjen vaatteet puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät
14131110 Miesten tai poikien päällystakit, autoilutakit, viitat yms., neulosta (pois lukien irtotakit, bleiserit, anorakit tai tuulipuserot) 14131110 Miesten tai poikien päällystakit, autoilutakit, viitat yms., neulosta (pois lukien irtotakit, bleiserit, anorakit tai tuulipuserot)
14131120 Miesten tai poikien liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta (pois lukien irtotakit ja bleiserit) 14131120 Miesten tai poikien liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta (pois lukien irtotakit ja bleiserit)
14131230 Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit, neulosta 14131230 Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit, neulosta
14131260 Miesten tai poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta 14131260 Miesten tai poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta
14131270 Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut, shortsit ja lappuhaalarit, neulosta 14131270 Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut, shortsit ja lappuhaalarit, neulosta
14131310 Naisten tai tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat yms., neulosta (pois lukien jakut, bleiserit) 14131310 Naisten tai tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat yms., neulosta (pois lukien jakut, bleiserit)
14131320 Naisten tai tyttöjen liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta (pois lukien jakut ja bleiserit) 14131320 Naisten tai tyttöjen liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta (pois lukien jakut ja bleiserit)
14131430 Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit, neulosta 14131430 Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit, neulosta
14131460 Naisten tai tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta 14131460 Naisten tai tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta
14131470 Naisten tai tyttöjen leningit, neulosta 14131470 Naisten tai tyttöjen leningit, neulosta
14131480 Naisten tai tyttöjen hameet ja housuhameet, neulosta 14131480 Naisten tai tyttöjen hameet ja housuhameet, neulosta
14131490 Naisten tai tyttöjen housut, polvihousut, lappuhaalarit ja shortsit, neulosta 14131490 Naisten tai tyttöjen housut, polvihousut, lappuhaalarit ja shortsit, neulosta
14132115 Miesten tai poikien sadetakit, päällystakit, autoilutakit, viitat yms. 14132115 Miesten tai poikien sadetakit, päällystakit, autoilutakit, viitat yms.
14132130 Miesten tai poikien liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulitakit ja vastaavat (pois lukien irtotakit ja bleiserit, neulosta, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt, laminoidut tai kumilla käsitellyt) 14132130 Miesten tai poikien liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulitakit ja vastaavat (pois lukien irtotakit ja bleiserit, neulosta, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt, laminoidut tai kumilla käsitellyt)
14132200 Miesten tai poikien puvut ja yhdistelmäasut (pois lukien neulos) 14132200 Miesten tai poikien puvut ja yhdistelmäasut (pois lukien neulos)
14132300 Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit (pois lukien neulos) 14132300 Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit (pois lukien neulos)
14132442 Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, denimiä (pois lukien työssä tai ammatissa käytettävät) 14132442 Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, denimiä (pois lukien työssä tai ammatissa käytettävät)
14132444 Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut ja shortsit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulos, työssä tai ammatissa käytettävät) 14132444 Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut ja shortsit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulos, työssä tai ammatissa käytettävät)
14132445 Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, tekokuitua (pois lukien neulos, työssä tai ammatissa käytettävät) 14132445 Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, tekokuitua (pois lukien neulos, työssä tai ammatissa käytettävät)
14132448 Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, puuvillaa (pois lukien neulos, denim) 14132448 Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, puuvillaa (pois lukien neulos, denim)
14132449 Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut, shortsit ja lappuhaalarit (pois lukien villa, puuvilla, tekokuitu tai neulos) 14132449 Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut, shortsit ja lappuhaalarit (pois lukien villa, puuvilla, tekokuitu tai neulos)
14132455 Miesten tai poikien lappuhaalarit (pois lukien neulos, työssä tai ammatissa käytettävät) 14132455 Miesten tai poikien lappuhaalarit (pois lukien neulos, työssä tai ammatissa käytettävät)
14132460 Miesten tai poikien shortsit puuvillaa tai tekokuitua (pois lukien neulos) 14132460 Miesten tai poikien shortsit puuvillaa tai tekokuitua (pois lukien neulos)
14133115 Naisten tai tyttöjen sadetakit ja päällystakit yms. 14133115 Naisten tai tyttöjen sadetakit ja päällystakit yms.
14133130 Naisten tai tyttöjen liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot yms. (pois lukien jakut ja bleiserit, neulosta, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt, laminoidut tai kumilla käsitellyt) 14133130 Naisten tai tyttöjen liivit, anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot yms. (pois lukien jakut ja bleiserit, neulosta, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt, laminoidut tai kumilla käsitellyt)
14133200 Naisten tai tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut (pois lukien neulos) 14133200 Naisten tai tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut (pois lukien neulos)
14133330 Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit (pois lukien neulos) 14133330 Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit (pois lukien neulos)
14133470 Naisten tai tyttöjen leningit (pois lukien neulos) 14133470 Naisten tai tyttöjen leningit (pois lukien neulos)
14133480 Naisten tai tyttöjen hameet ja housuhameet (pois lukien neulos) 14133480 Naisten tai tyttöjen hameet ja housuhameet (pois lukien neulos)
14133542 Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, denimiä (pois lukien työssä tai ammatissa käytettävät) 14133542 Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, denimiä (pois lukien työssä tai ammatissa käytettävät)
14133548 Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muuta puuvillaa (pois lukien denim, työssä tai ammatissa käytettävät) 14133548 Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muuta puuvillaa (pois lukien denim, työssä tai ammatissa käytettävät)
14133549 Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, villaa tai hienoa eläimenkarvaa tai tekokuitua (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät) 14133549 Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, villaa tai hienoa eläimenkarvaa tai tekokuitua (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)
14133551 Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit, puuvillaa (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät) 14133551 Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit, puuvillaa (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)
14133561 Naisten tai tyttöjen shortsit, puuvillaa (pois lukien neulos) 14133561 Naisten tai tyttöjen shortsit, puuvillaa (pois lukien neulos)
14133563 Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa tai tekokuitua (pois lukien puuvilla, neulos, työssä tai ammatissa käytettävät) ja naisten tai tyttöjen shortsit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulos) 14133563 Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa tai tekokuitua (pois lukien puuvilla, neulos, työssä tai ammatissa käytettävät) ja naisten tai tyttöjen shortsit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulos)
14133565 Naisten tai tyttöjen shortsit, tekokuitua (pois lukien neulos) 14133565 Naisten tai tyttöjen shortsit, tekokuitua (pois lukien neulos)
14133569 Muut naisten tai tyttöjen pitkät housut, polvihousut, lappuhaalarit, tekstiiliainetta (pois lukien puuvilla, villa ja hieno eläimenkarva, tekokuitu ja neulos) 14133569 Muut naisten tai tyttöjen pitkät housut, polvihousut, lappuhaalarit, tekstiiliainetta (pois lukien puuvilla, villa ja hieno eläimenkarva, tekokuitu ja neulos)
14141100 Miesten tai poikien paidat ja aluspaidat, neulosta 14141100 Miesten tai poikien paidat ja aluspaidat, neulosta
14141220 Miesten tai poikien alushousut, neulosta (mukaan lukien bokserit) 14141220 Miesten tai poikien alushousut, neulosta (mukaan lukien bokserit)
14141230 Miesten tai poikien yöpaidat ja pyjamat, neulosta 14141230 Miesten tai poikien yöpaidat ja pyjamat, neulosta
14141240 Miesten tai poikien aamutakit, kylpytakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta 14141240 Miesten tai poikien aamutakit, kylpytakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta
14141310 Naisten tai tyttöjen puserot, paidat ja paitapuserot, neulosta 14141310 Naisten tai tyttöjen puserot, paidat ja paitapuserot, neulosta
14141420 Naisten tai tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta (mukaan lukien bokserit) 14141420 Naisten tai tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta (mukaan lukien bokserit)
14141430 Naisten tai tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, neulosta 14141430 Naisten tai tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, neulosta
14141440 Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta 14141440 Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta
14141450 Naisten tai tyttöjen alushameet, neulosta 14141450 Naisten tai tyttöjen alushameet, neulosta
14142100 Miesten tai poikien paidat (pois lukien neulos) 14142100 Miesten tai poikien paidat (pois lukien neulos)
14142220 Miesten tai poikien alushousut (mukaan lukien bokserit) (pois lukien neulos) 14142220 Miesten tai poikien alushousut (mukaan lukien bokserit) (pois lukien neulos)
14142230 Miesten tai poikien yöpaidat ja pyjamat (pois lukien neulos) 14142230 Miesten tai poikien yöpaidat ja pyjamat (pois lukien neulos)
14142240 Miesten tai poikien aluspaidat, kylpytakit, aamutakit yms. (pois lukien neulos) 14142240 Miesten tai poikien aluspaidat, kylpytakit, aamutakit yms. (pois lukien neulos)
14142300 Naisten tai tyttöjen puserot, paidat ja paitapuserot (pois lukien neulos) 14142300 Naisten tai tyttöjen puserot, paidat ja paitapuserot (pois lukien neulos)
14142430 Naisten tai tyttöjen yöpaidat ja pyjamat (pois lukien neulos) 14142430 Naisten tai tyttöjen yöpaidat ja pyjamat (pois lukien neulos)
14142450 Naisten tai tyttöjen alushameet (pois lukien neulos) 14142450 Naisten tai tyttöjen alushameet (pois lukien neulos)
14142460 Naisten ja tyttöjen aluspaidat, pikkuhousut ja muut alushousut, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (pois lukien neulos) 14142460 Naisten ja tyttöjen aluspaidat, pikkuhousut ja muut alushousut, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (pois lukien neulos)
14142480 Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit, aluspaidat, aluspuserot, pikkuhousut ym. alushousut ja niiden kaltaiset tavarat (mukaan lukien bokserit), tekokuitua (pois lukien neulos) 14142480 Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit, aluspaidat, aluspuserot, pikkuhousut ym. alushousut ja niiden kaltaiset tavarat (mukaan lukien bokserit), tekokuitua (pois lukien neulos)
14142489 Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit, aluspaidat, aluspuserot, pikkuhousut ym. alushousut, tekstiiliainetta (pois lukien puuvilla, tekokuitu tai neulos) 14142489 Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit, aluspaidat, aluspuserot, pikkuhousut ym. alushousut, tekstiiliainetta (pois lukien puuvilla, tekokuitu tai neulos)
14142530 Rintaliivit 14142530 Rintaliivit
14142550 Lantioliivit, housuliivit ja korseletit (mukaan lukien bodit, joissa on säädettävät olkaimet) 14142550 Lantioliivit, housuliivit ja korseletit (mukaan lukien bodit, joissa on säädettävät olkaimet)
14142570 Housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset tavarat ja näiden osat 14142570 Housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset tavarat ja näiden osat
14143000 T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, neulosta 14143000 T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, neulosta
14191100 Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta, myös aluspaidat, potkuhousut, alushousut, potkupuvut, kintaat ja muut käsineet, ulkovaatteet (lapsille, joiden pituus enintään 86 cm) 14191100 Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta, myös aluspaidat, potkuhousut, alushousut, potkupuvut, kintaat ja muut käsineet, ulkovaatteet (lapsille, joiden pituus enintään 86 cm)
14191210 Verryttelypuvut, neulosta 14191210 Verryttelypuvut, neulosta
14191230 Hiihtopuvut, neulosta 14191230 Hiihtopuvut, neulosta
14191240 Miesten tai poikien uima-asut, neulosta 14191240 Miesten tai poikien uima-asut, neulosta
14191250 Naisten tai tyttöjen uimapuvut, neulosta 14191250 Naisten tai tyttöjen uimapuvut, neulosta
14191290 Muut vaatteet, neulosta (mukaan lukien bodit, joissa on kunnolliset hihat) 14191290 Muut vaatteet, neulosta (mukaan lukien bodit, joissa on kunnolliset hihat)
14191300 Käsineet ja kintaat, neulosta 14191300 Käsineet ja kintaat, neulosta
14191930 Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta 14191930 Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta
14191960 Vaatetustarvikkeet ja niiden osat, neulosta (pois lukien käsineet, kintaat, huivit, kaulaliinat, mantiljat, hunnut) 14191960 Vaatetustarvikkeet ja niiden osat, neulosta (pois lukien käsineet, kintaat, huivit, kaulaliinat, mantiljat, hunnut)
14192150 Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, tekstiiliainetta, ei neulosta (lapsille, joiden pituus enintään 86 cm), mukaan lukien aluspaidat, potkuhousut, alushousut, potkupuvut, kintaat ja muut käsineet ja ulkovaatteet (pois lukien terveyssiteet ja vauvanvaipat ja niiden kaltaiset tavarat) 14192150 Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, tekstiiliainetta, ei neulosta (lapsille, joiden pituus enintään 86 cm), mukaan lukien aluspaidat, potkuhousut, alushousut, potkupuvut, kintaat ja muut käsineet ja ulkovaatteet (pois lukien terveyssiteet ja vauvanvaipat ja niiden kaltaiset tavarat)
14192210 Muut muualle luokittelemattomat miesten ja poikien vaatteet, mukaan lukien verryttelypuvut ja collegepuvut (pois lukien liivit, hiihtopuvut ja neuletuotteet) 14192210 Muut muualle luokittelemattomat miesten ja poikien vaatteet, mukaan lukien verryttelypuvut ja collegepuvut (pois lukien liivit, hiihtopuvut ja neuletuotteet)
14192220 Muut muualle luokittelemattomat naisten ja tyttöjen vaatteet, mukaan lukien verryttelypuvut ja collegepuvut (pois lukien liivit, hiihtopuvut ja neuletuotteet) 14192220 Muut muualle luokittelemattomat naisten ja tyttöjen vaatteet, mukaan lukien verryttelypuvut ja collegepuvut (pois lukien liivit, hiihtopuvut ja neuletuotteet)
14192230 Hiihtopuvut (pois lukien neulos) 14192230 Hiihtopuvut (pois lukien neulos)
14192240 Miesten tai poikien uima-asut (pois lukien neulos) 14192240 Miesten tai poikien uima-asut (pois lukien neulos)
14192250 Naisten tai tyttöjen uimapuvut (pois lukien neulos) 14192250 Naisten tai tyttöjen uimapuvut (pois lukien neulos)
14192310 Nenäliinat 14192310 Nenäliinat
14192333 Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat (pois lukien silkki, jätesilkki ja neulos) 14192333 Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat (pois lukien silkki, jätesilkki ja neulos)
14192338 Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä ja jätesilkkiä (pois lukien neulos) 14192338 Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä ja jätesilkkiä (pois lukien neulos)
14192353 Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit (pois lukien silkki, jätesilkki tai neulos) 14192353 Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit (pois lukien silkki, jätesilkki tai neulos)
14192358 Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä (pois lukien neulos) 14192358 Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä (pois lukien neulos)
14192370 Käsineet ja kintaat (pois lukien neulos) 14192370 Käsineet ja kintaat (pois lukien neulos)
14192396 Vaatetustarvikkeet, muualle luokittelemattomat vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, tekstiiliainetta, ja niiden osat, (pois lukien huivit, kaulaliinat, mantiljat, hunnut, solmiot, solmukkeet, solmiohuivit, käsineet ja kintaat ja niiden osat; rinta-, lantio- tai housuliivien, korsettien, housunkannattimien, sukkanauhojen osat, neulotut) 14192396 Vaatetustarvikkeet, muualle luokittelemattomat vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, tekstiiliainetta, ja niiden osat, (pois lukien huivit, kaulaliinat, mantiljat, hunnut, solmiot, solmukkeet, solmiohuivit, käsineet ja kintaat ja niiden osat; rinta-, lantio- tai housuliivien, korsettien, housunkannattimien, sukkanauhojen osat, neulotut)
14193175 Käsineet ja rukkaset, nahkaa tai tekonahkaa (pois lukien urheilukäsineet ja kaikkien ammattialojen suojakäsineet) 14193175 Käsineet ja rukkaset, nahkaa tai tekonahkaa (pois lukien urheilukäsineet ja kaikkien ammattialojen suojakäsineet)
14193180 Vyöt ja olkavyöt, nahkaa tai tekonahkaa 14193180 Vyöt ja olkavyöt, nahkaa tai tekonahkaa
14193190 Vaatetustarvikkeet, nahkaa tai tekonahkaa (pois lukien käsineet, rukkaset, vyöt tai olkavyöt) 14193190 Vaatetustarvikkeet, nahkaa tai tekonahkaa (pois lukien käsineet, rukkaset, vyöt tai olkavyöt)
14193200 Huovasta, kuitukankaasta tai kyllästetystä tai päällystetystä tekstiilikankaasta valmistetut vaatteet 14193200 Huovasta, kuitukankaasta tai kyllästetystä tai päällystetystä tekstiilikankaasta valmistetut vaatteet
14194130 Hatunteelmät huovasta, litteät ja lieriömäiset (mukaan lukien auki leikatut) (pois lukien muotoon puristetut tai lierilliset) 14194130 Hatunteelmät huovasta, litteät ja lieriömäiset (mukaan lukien auki leikatut) (pois lukien muotoon puristetut tai lierilliset)
14194150 Hatunteelmät, palmikoidut tai kootut kaistaleista, mistä tahansa aineesta (pois lukien muotoon puristetut, lierilliset, vuoratut tai somistetut) 14194150 Hatunteelmät, palmikoidut tai kootut kaistaleista, mistä tahansa aineesta (pois lukien muotoon puristetut, lierilliset, vuoratut tai somistetut)
14194230 Huopahatut ja muut huopapäähineet, hatunteelmistä valmistetut 14194230 Huopahatut ja muut huopapäähineet, hatunteelmistä valmistetut
14194250 Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla kaistaleista, mistä tahansa aineesta 14194250 Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla kaistaleista, mistä tahansa aineesta
14194270 Hatut ja muut päähineet, neulotut, virkatut tai neuloksesta, pitsistä, huovasta ym. tekstiilimetritavarasta (ei kaistaleista); hiusverkot mitä tahansa ainetta 14194270 Hatut ja muut päähineet, neulotut, virkatut tai neuloksesta, pitsistä, huovasta ym. tekstiilimetritavarasta (ei kaistaleista); hiusverkot mitä tahansa ainetta
14194300 Muut päähineet (pois lukien kumia tai muovia olevat päähineet, turvapäähineet ja asbestipäähineet); hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -kehykset, lakinlipat ja leukanauhat päähineitä varten 14194300 Muut päähineet (pois lukien kumia tai muovia olevat päähineet, turvapäähineet ja asbestipäähineet); hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -kehykset, lakinlipat ja leukanauhat päähineitä varten
14201030 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, turkisnahasta (pois lukien hatut ja muut päähineet) 14201030 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, turkisnahasta (pois lukien hatut ja muut päähineet)
14201090 Tavarat, turkisnahasta (pois lukien vaatteet, vaatetustarvikkeet, hatut tai muut päähineet) 14201090 Tavarat, turkisnahasta (pois lukien vaatteet, vaatetustarvikkeet, hatut tai muut päähineet)
14311033 Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuituneulosta, yksinkertaisen langan paksuus alle 67 desitexiä 14311033 Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuituneulosta, yksinkertaisen langan paksuus alle 67 desitexiä
14311035 Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuituneulosta, yksinkertaisen langan paksuus enintään 67 desitexiä 14311035 Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuituneulosta, yksinkertaisen langan paksuus enintään 67 desitexiä
14311037 Sukkahousut, myös terättömät, tekstiiliainetta, neulosta (pois lukien tukisukat, synteettikuitua olevat ja vauvojen sukat) 14311037 Sukkahousut, myös terättömät, tekstiiliainetta, neulosta (pois lukien tukisukat, synteettikuitua olevat ja vauvojen sukat)
14311050 Naisten pitkät sukat ja polvisukat, yksinkertaisen langan paksuus alle 67 desitexiä, neulosta 14311050 Naisten pitkät sukat ja polvisukat, yksinkertaisen langan paksuus alle 67 desitexiä, neulosta
14311090 Sukat ja jalkineet, neulosta (mukaan lukien sukat; pois lukien naisten pitkät sukat, polvisukat, alle 67 desitexiä, sukkahousut, myös terättömät, neulosjalkineet, joihin on kiinnitetty pohja) 14311090 Sukat ja jalkineet, neulosta (mukaan lukien sukat; pois lukien naisten pitkät sukat, polvisukat, alle 67 desitexiä, sukkahousut, myös terättömät, neulosjalkineet, joihin on kiinnitetty pohja)
14391031 Miesten tai poikien neulepuserot, pujopaidat, liivit ja neuletakit yms., villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulepuserot ja pujopaidat, joissa villaa vähintään 50 painoprosenttia ja joiden paino vähintään 600 g) 14391031 Miesten tai poikien neulepuserot, pujopaidat, liivit ja neuletakit yms., villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulepuserot ja pujopaidat, joissa villaa vähintään 50 painoprosenttia ja joiden paino vähintään 600 g)
14391032 Naisten tai tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, liivit ja neuletakit yms., villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulepuserot ja pujopaidat, joissa villaa vähintään 50 painoprosenttia ja joiden paino vähintään 600 g) 14391032 Naisten tai tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, liivit ja neuletakit yms., villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulepuserot ja pujopaidat, joissa villaa vähintään 50 painoprosenttia ja joiden paino vähintään 600 g)
14391033 Neulepuserot, pujopaidat, joissa villaa vähintään 50 painoprosenttia ja joiden paino vähintään 600 g per tuote 14391033 Neulepuserot, pujopaidat, joissa villaa vähintään 50 painoprosenttia ja joiden paino vähintään 600 g per tuote
14391053 Kevyet, tiheäsilmukkaiset neulepuserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, puuvillaa 14391053 Kevyet, tiheäsilmukkaiset neulepuserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, puuvillaa
14391055 Kevyet, tiheäsilmukkaiset neulepuserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, tekokuitua 14391055 Kevyet, tiheäsilmukkaiset neulepuserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, tekokuitua
14391061 Miesten tai poikien neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, puuvillaa (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus) 14391061 Miesten tai poikien neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, puuvillaa (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)
14391062 Naisten tai tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, puuvillaa (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus) 14391062 Naisten tai tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, puuvillaa (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)
14391071 Miesten tai poikien neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, tekokuitua (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus) 14391071 Miesten tai poikien neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, tekokuitua (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)
14391072 Naisten tai tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, tekokuitua (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus) 14391072 Naisten tai tyttöjen neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, tekokuitua (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)
14391090 Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, tekstiilineulosta (pois lukien villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua olevat) 14391090 Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit ja liivit, tekstiilineulosta (pois lukien villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua olevat)
15111030 Parkitut tai muokatut kokonaiset, irralliset, kanin-, jäniksen- ja karitsannahat 15111030 Parkitut tai muokatut kokonaiset, irralliset, kanin-, jäniksen- ja karitsannahat
15111050 Parkitut tai muokatut turkisnahat ja nahat (pois lukien kanin-, jäniksen- tai karitsannahat) 15111050 Parkitut tai muokatut turkisnahat ja nahat (pois lukien kanin-, jäniksen- tai karitsannahat)
15112100 Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka) 15112100 Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka)
15112200 Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu kiiltonahka 15112200 Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu kiiltonahka
15113100 Nautaeläinten nahka, karvapeitteetön, kokonainen 15113100 Nautaeläinten nahka, karvapeitteetön, kokonainen
15113200 Nautaeläinten nahka, karvapeitteetön, ei kokonainen 15113200 Nautaeläinten nahka, karvapeitteetön, ei kokonainen
15113300 Hevoseläinten nahka, karvapeitteetön 15113300 Hevoseläinten nahka, karvapeitteetön
15114130 Lampaan- ja karitsannahka, villapeitteetön, parkittu, mutta ei enempää valmistettu (pois lukien säämiskänahka) 15114130 Lampaan- ja karitsannahka, villapeitteetön, parkittu, mutta ei enempää valmistettu (pois lukien säämiskänahka)
15114150 Lampaan- ja karitsannahka, villapeitteetön, pergamenttinahaksi valmistettu tai parkituksen jälkeen valmistettu (pois lukien säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu kiiltonahka) 15114150 Lampaan- ja karitsannahka, villapeitteetön, pergamenttinahaksi valmistettu tai parkituksen jälkeen valmistettu (pois lukien säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu kiiltonahka)
15114230 Vuohen- ja vohlannahka, karvapeitteetön, parkittu tai esiparkittu mutta ei enempää valmistettu (pois lukien säämiskänahka) 15114230 Vuohen- ja vohlannahka, karvapeitteetön, parkittu tai esiparkittu mutta ei enempää valmistettu (pois lukien säämiskänahka)
15114250 Vuohen- ja vohlannahka, karvapeitteetön, pergamenttinahaksi valmistettu tai parkituksen jälkeen valmistettu (pois lukien säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu kiiltonahka) 15114250 Vuohen- ja vohlannahka, karvapeitteetön, pergamenttinahaksi valmistettu tai parkituksen jälkeen valmistettu (pois lukien säämiskänahka, kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu kiiltonahka)
15114330 Siannahka, karvapeitteetön, parkittu mutta ei enempää valmistettu 15114330 Siannahka, karvapeitteetön, parkittu mutta ei enempää valmistettu
15114350 Siannahka, karvapeitteetön, pergamenttinahaksi valmistettu tai parkituksen jälkeen valmistettu (pois lukien kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu kiiltonahka) 15114350 Siannahka, karvapeitteetön, pergamenttinahaksi valmistettu tai parkituksen jälkeen valmistettu (pois lukien kiiltonahka, laminoitu kiiltonahka ja metallipinnoitettu kiiltonahka)
15115100 Muiden eläinten nahka, karvapeitteetön 15115100 Muiden eläinten nahka, karvapeitteetön
15115200 Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka, laattoina, levyinä tai kaistaleina 15115200 Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka, laattoina, levyinä tai kaistaleina
15121110 Satulat ja valjaat mitä tahansa eläintä varten, mistä tahansa aineesta (mukaan lukien ruoskat, ratsupiiskat ja niiden osat, vetohihnat, taluttimet, polvensuojukset, kuonokopat, satulahuovat ja koirien takit) 15121110 Satulat ja valjaat mitä tahansa eläintä varten, mistä tahansa aineesta (mukaan lukien ruoskat, ratsupiiskat ja niiden osat, vetohihnat, taluttimet, polvensuojukset, kuonokopat, satulahuovat ja koirien takit)
15121210 Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut, attaseasalkut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet, nahkaa, tekonahkaa, kiiltonahkaa, muovia, tekstiiliä, alumiinia tai muuta materiaalia 15121210 Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut, attaseasalkut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet, nahkaa, tekonahkaa, kiiltonahkaa, muovia, tekstiiliä, alumiinia tai muuta materiaalia
15121220 Käsilaukut, nahkaa, tekonahkaa, kiiltonahkaa, muovia, tekstiiliä tai muuta materiaalia (mukaan lukien kahvattomat) 15121220 Käsilaukut, nahkaa, tekonahkaa, kiiltonahkaa, muovia, tekstiiliä tai muuta materiaalia (mukaan lukien kahvattomat)
15121230 Tavarat, jollaisia tavallisesti pidetään taskussa tai käsilaukussa 15121230 Tavarat, jollaisia tavallisesti pidetään taskussa tai käsilaukussa
15121250 Rasiat ja säilytysesineet, muualle luokittelemattomat 15121250 Rasiat ja säilytysesineet, muualle luokittelemattomat
15121270 Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset (pois lukien käsienhoitovälinesarjat) 15121270 Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset (pois lukien käsienhoitovälinesarjat)
15121300 Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat (mukaan lukien nahkaiset, tekonahkaiset ja muoviset; pois lukien jalometalliset ja jalometallilla pinnoitettua tai päällystettyä metallia tai perusmetallia olevat) 15121300 Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat (mukaan lukien nahkaiset, tekonahkaiset ja muoviset; pois lukien jalometalliset ja jalometallilla pinnoitettua tai päällystettyä metallia tai perusmetallia olevat)
15121930 Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin 15121930 Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin
15121960 Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat 15121960 Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat
15201100 Vedenpitävät jalkineet, joiden päälliset ovat muovia tai kumia (paitsi jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys) 15201100 Vedenpitävät jalkineet, joiden päälliset ovat muovia tai kumia (paitsi jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys)
15201210 Sandaalit, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia (mukaan lukien varvassandaalit) 15201210 Sandaalit, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia (mukaan lukien varvassandaalit)
15201231 Kävelykengät, joiden päälliset ovat kumia tai muovia 15201231 Kävelykengät, joiden päälliset ovat kumia tai muovia
15201237 Tohvelit ja muut sisäkengät, joiden ulkopohjat kumia tai muovia ja päälliset muovia (mukaan lukien aamutohvelit, tanssikengät, kannattomat tohvelit) 15201237 Tohvelit ja muut sisäkengät, joiden ulkopohjat kumia tai muovia ja päälliset muovia (mukaan lukien aamutohvelit, tanssikengät, kannattomat tohvelit)
15201330 Jalkineet, pohja puuta, päällinen nahkaa (mukaan lukien puukengät) (pois lukien jalkineet, joissa sisäpohja tai suojaava metallinen kärjys) 15201330 Jalkineet, pohja puuta, päällinen nahkaa (mukaan lukien puukengät) (pois lukien jalkineet, joissa sisäpohja tai suojaava metallinen kärjys)
15201351 Miesten kävelykengät, päällinen nahkaa (mukaan lukien saappaat ja kengät; pois lukien vedenpitävät jalkineet ja jalkineet, joissa suojaava metallinen kärjys) 15201351 Miesten kävelykengät, päällinen nahkaa (mukaan lukien saappaat ja kengät; pois lukien vedenpitävät jalkineet ja jalkineet, joissa suojaava metallinen kärjys)
15201352 Naisten kävelykengät, päällinen nahkaa (mukaan lukien saappaat ja kengät; pois lukien vedenpitävät jalkineet ja jalkineet, joissa suojaava metallinen kärjys) 15201352 Naisten kävelykengät, päällinen nahkaa (mukaan lukien saappaat ja kengät; pois lukien vedenpitävät jalkineet ja jalkineet, joissa suojaava metallinen kärjys)
15201353 Lasten kävelykengät, päällinen nahkaa (mukaan lukien saappaat ja kengät; pois lukien vedenpitävät jalkineet ja jalkineet, joissa suojaava metallinen kärjys) 15201353 Lasten kävelykengät, päällinen nahkaa (mukaan lukien saappaat ja kengät; pois lukien vedenpitävät jalkineet ja jalkineet, joissa suojaava metallinen kärjys)
15201361 Miesten sandaalit, päällinen nahkaa (mukaan lukien varvassandaalit) 15201361 Miesten sandaalit, päällinen nahkaa (mukaan lukien varvassandaalit)
15201362 Naisten sandaalit, päällinen nahkaa (mukaan lukien varvassandaalit) 15201362 Naisten sandaalit, päällinen nahkaa (mukaan lukien varvassandaalit)
15201363 Lasten sandaalit, päällinen nahkaa (mukaan lukien varvassandaalit) 15201363 Lasten sandaalit, päällinen nahkaa (mukaan lukien varvassandaalit)
15201370 Tohvelit ja muut sisäkengät, ulkopohja kumia, muovia tai nahkaa ja päällinen nahkaa (mukaan lukien aamutohvelit, tanssikengät, kannattomat tohvelit) 15201370 Tohvelit ja muut sisäkengät, ulkopohja kumia, muovia tai nahkaa ja päällinen nahkaa (mukaan lukien aamutohvelit, tanssikengät, kannattomat tohvelit)
15201380 Jalkineet, ulkopohja puuta, korkkia tai muuta materiaalia ja päällinen nahkaa (pois lukien jalkineet, joissa ulkopohja kumia, muovia tai nahkaa) 15201380 Jalkineet, ulkopohja puuta, korkkia tai muuta materiaalia ja päällinen nahkaa (pois lukien jalkineet, joissa ulkopohja kumia, muovia tai nahkaa)
15201444 Tohvelit ja muut sisäkengät (mukaan lukien tanssikengät, aamutohvelit, kannattomat tohvelit), päällinen tekstiiliä 15201444 Tohvelit ja muut sisäkengät (mukaan lukien tanssikengät, aamutohvelit, kannattomat tohvelit), päällinen tekstiiliä
15201445 Jalkineet, pohja kumia, muovia tai nahkaa ja päällinen tekstiiliä (pois lukien tohvelit ja muut sisäjalkineet, urheilujalkineet) 15201445 Jalkineet, pohja kumia, muovia tai nahkaa ja päällinen tekstiiliä (pois lukien tohvelit ja muut sisäjalkineet, urheilujalkineet)
15201446 Jalkineet, päällinen ovat tekstiiliä (pois lukien tohvelit ja muut sisäjalkineet sekä jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa) 15201446 Jalkineet, päällinen ovat tekstiiliä (pois lukien tohvelit ja muut sisäjalkineet sekä jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa)
15202100 Urheilujalkineet, pohja kumia tai muovia, päällinen tekstiiliä (mukaan lukien tennistossut, koripallotossut, voimistelutossut, lenkkitossut yms.) 15202100 Urheilujalkineet, pohja kumia tai muovia, päällinen tekstiiliä (mukaan lukien tennistossut, koripallotossut, voimistelutossut, lenkkitossut yms.)
15202900 Muut urheilujalkineet, pois lukien lumella hiihtoon tarkoitetut jalkineet, luistimet tai rullaluistimet 15202900 Muut urheilujalkineet, pois lukien lumella hiihtoon tarkoitetut jalkineet, luistimet tai rullaluistimet
15203120 Jalkineet (mukaan lukien vedenpitävät jalkineet), suojaava metallinen kärjys, ulkopohjat ja päälliset kumia tai muovia 15203120 Jalkineet (mukaan lukien vedenpitävät jalkineet), suojaava metallinen kärjys, ulkopohjat ja päälliset kumia tai muovia
15203150 Jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, pohja kumia, muovia tai nahkaa, päällinen nahkaa 15203150 Jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, pohja kumia, muovia tai nahkaa, päällinen nahkaa
15203200 Puujalkineet, erilaiset erikoisjalkineet ja muut muualle luokittelemattomat jalkineet 15203200 Puujalkineet, erilaiset erikoisjalkineet ja muut muualle luokittelemattomat jalkineet
15204020 Jalkineiden päälliset ja niiden osat, nahkaa (pois lukien kovikkeet) 15204020 Jalkineiden päälliset ja niiden osat, nahkaa (pois lukien kovikkeet)
15204050 Jalkineiden päälliset ja niiden osat, (pois lukien kovikkeet, nahkaiset) 15204050 Jalkineiden päälliset ja niiden osat, (pois lukien kovikkeet, nahkaiset)
15204080 Jalkineiden osat, muuta ainetta (pois lukien päälliset) 15204080 Jalkineiden osat, muuta ainetta (pois lukien päälliset)
16101134 Kuusi (Picea abies Karst.), saksanjalokuusi (Abies alba Mill.), sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm 16101134 Kuusi (Picea abies Karst.), saksanjalokuusi (Abies alba Mill.), sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm
16101136 Mäntypuu (Pinus sylvestris L.), sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm 16101136 Mäntypuu (Pinus sylvestris L.), sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm
16101138 Havupuu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (pois lukien kuusi ”Picea abies Karst.”, saksanjalokuusi ”Abies alba Mill.” ja mänty ”Pinus sylvestris L.”) 16101138 Havupuu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm (pois lukien kuusi ”Picea abies Karst.”, saksanjalokuusi ”Abies alba Mill.” ja mänty ”Pinus sylvestris L.”)
16101250 Puu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus yli 6 mm (pois lukien havupuu ja trooppiset puulajit ja tammilaatat, -rimat ja -listat 16101250 Puu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus yli 6 mm (pois lukien havupuu ja trooppiset puulajit ja tammilaatat, -rimat ja -listat
16101271 Trooppiset puulajit, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, päistään jatkettu tai höylätty/hiottu, paksuus yli 6 mm 16101271 Trooppiset puulajit, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, päistään jatkettu tai höylätty/hiottu, paksuus yli 6 mm
16101277 Tammilaatat, -rimat ja -listat parketti- tai puulattioita varten, höylätyt, yhdistämättömät (pois lukien koko pituudelta muotoillut) 16101277 Tammilaatat, -rimat ja -listat parketti- tai puulattioita varten, höylätyt, yhdistämättömät (pois lukien koko pituudelta muotoillut)
16101300 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt, kyllästämättömät 16101300 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt, kyllästämättömät
16102110 Havupuu, pituussuunnassa muotoiltu (mukaan lukien yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten) 16102110 Havupuu, pituussuunnassa muotoiltu (mukaan lukien yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten)
16102210 Bambu, mukaan lukien yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten, yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu 16102210 Bambu, mukaan lukien yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten, yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu
16102300 Puu, mukaan lukien yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten, yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu (pois lukien havupuu ja bambu) 16102300 Puu, mukaan lukien yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten, yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu (pois lukien havupuu ja bambu)
16102400 Lastuvilla, puujauho 16102400 Lastuvilla, puujauho
16102503 Havupuu, lastuina tai hakkeena 16102503 Havupuu, lastuina tai hakkeena
16102505 Lehtipuu, lastuina tai hakkeena 16102505 Lehtipuu, lastuina tai hakkeena
16103116 Raakapuu, maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty 16103116 Raakapuu, maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty
16103200 Puiset rata- tai raitiotiepölkyt, kyllästetyt 16103200 Puiset rata- tai raitiotiepölkyt, kyllästetyt
16103900 Muu raakapuu, myös halkaistut pylväät ja puuseipäät 16103900 Muu raakapuu, myös halkaistut pylväät ja puuseipäät
16109100 Puutavaran käsittely ja kyllästys (mukaan lukien kuivaaminen) 16109100 Puutavaran käsittely ja kyllästys (mukaan lukien kuivaaminen)
16211100 Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, bambusta 16211100 Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, bambusta
16211200 Puusta valmistettu lastulevy 16211200 Puusta valmistettu lastulevy
16211316 Puusta valmistettu ”oriented strand board” -levy 16211316 Puusta valmistettu ”oriented strand board” -levy
16211419 Puusta valmistettu ”waferboard”-levy ja sen kaltainen levy (pois lukien lastulevy ja ”oriented strand board” -levy) 16211419 Puusta valmistettu ”waferboard”-levy ja sen kaltainen levy (pois lukien lastulevy ja ”oriented strand board” -levy)
16211450 Lastulevy ja sen kaltainen levy puumaisesta aineesta (pois lukien puu) 16211450 Lastulevy ja sen kaltainen levy puumaisesta aineesta (pois lukien puu)
16211523 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus enintään 5 mm 16211523 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus enintään 5 mm
16211526 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus suurempi kuin 5 mm mutta enintään 9 mm 16211526 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus suurempi kuin 5 mm mutta enintään 9 mm
16211529 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus suurempi kuin 9 mm 16211529 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu MDF-levy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, paksuus suurempi kuin 9 mm
16211543 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (pois lukien MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi kuin 0,8 g/cm³ 16211543 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (pois lukien MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi kuin 0,8 g/cm³
16211546 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (pois lukien MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi kuin 0,5 g/cm³ mutta enintään 0,8 g/cm³ 16211546 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (pois lukien MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys suurempi kuin 0,5 g/cm³ mutta enintään 0,8 g/cm³
16211549 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (pois lukien MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys enintään 0,5 g/cm³ 16211549 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy (pois lukien MDF-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys enintään 0,5 g/cm³
16211600 Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, havupuuta 16211600 Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, havupuuta
16211711 Puuviiluista (pois lukien bambuviilu), joista kunkin paksuus enintään 6 mm, koostuva ristiinliimattu vaneri, jossa ainakin yksi pintaviiluista on trooppista puulajia 16211711 Puuviiluista (pois lukien bambuviilu), joista kunkin paksuus enintään 6 mm, koostuva ristiinliimattu vaneri, jossa ainakin yksi pintaviiluista on trooppista puulajia
16211800 Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, muuta puuta 16211800 Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, muuta puuta
16212100 Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina 16212100 Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina
16212210 Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, havupuuta 16212210 Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, havupuuta
16212300 Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, trooppista puulajia 16212300 Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, trooppista puulajia
16212400 Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, muuta puuta kuin havupuuta tai trooppista puulajia 16212400 Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, muuta puuta kuin havupuuta tai trooppista puulajia
16221030 Asennettavat parkettilaatat, puuta, mosaiikkilattioita varten 16221030 Asennettavat parkettilaatat, puuta, mosaiikkilattioita varten
16221060 Asennettavat parkettilaatat, puuta (pois lukien mosaiikkilattioita varten) 16221060 Asennettavat parkettilaatat, puuta (pois lukien mosaiikkilattioita varten)
16231110 Ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset ja karmit, puuta 16231110 Ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset ja karmit, puuta
16231150 Ovet sekä niiden karmit ja kynnykset, puuta 16231150 Ovet sekä niiden karmit ja kynnykset, puuta
16231200 Betonivalumuotit, kattopäreet ja -paanut, puuta 16231200 Betonivalumuotit, kattopäreet ja -paanut, puuta
16231900 Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, puuta (pois lukien ikkunat, ranskalaiset ikkunat ja ovet, kehykset, karmit, kynnykset, parkettilaatat, betonivalumuotit, kattopäreet ja -paanut) 16231900 Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, puuta (pois lukien ikkunat, ranskalaiset ikkunat ja ovet, kehykset, karmit, kynnykset, parkettilaatat, betonivalumuotit, kattopäreet ja -paanut)
16232000 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta 16232000 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta
16241133 Kaksipohjaiset kuormalavat, kuormalavojen kannattimet 16241133 Kaksipohjaiset kuormalavat, kuormalavojen kannattimet
16241135 Laatikkokuormalavat ja puiset lastauslavat (pois lukien kaksipohjaiset kuormalavat) 16241135 Laatikkokuormalavat ja puiset lastauslavat (pois lukien kaksipohjaiset kuormalavat)
16241200 Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset puusta sekä niiden puuosat (mukaan lukien kimmet) 16241200 Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset puusta sekä niiden puuosat (mukaan lukien kimmet)
16241320 Puiset laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset pakkaukset (pois lukien kaapeli- ja johdinkelat) 16241320 Puiset laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset pakkaukset (pois lukien kaapeli- ja johdinkelat)
16241350 Puiset kaapeli- ja johdinkelat 16241350 Puiset kaapeli- ja johdinkelat
16291130 Puiset työkalut ja -välineet, työkalujen, harjan- yms. rungot, varret ja kädensijat; puiset jalkineiden lestit ja pakotuspuut 16291130 Puiset työkalut ja -välineet, työkalujen, harjan- yms. rungot, varret ja kädensijat; puiset jalkineiden lestit ja pakotuspuut
16291180 Karkeasti muotoillut puu- tai juuriteelmät piippujen valmistamista varten 16291180 Karkeasti muotoillut puu- tai juuriteelmät piippujen valmistamista varten
16291200 Puiset pöytä- ja keittiöesineet 16291200 Puiset pöytä- ja keittiöesineet
16291300 Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset koru- ja ruokailuvälinelippaat ja kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat; pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, naulakot ja hattutelineet, kirjekaukalot, tuhkakupit, kynätelineet, mustetelineet 16291300 Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset koru- ja ruokailuvälinelippaat ja kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat; pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, naulakot ja hattutelineet, kirjekaukalot, tuhkakupit, kynätelineet, mustetelineet
16291420 Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset 16291420 Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset
16291491 Muut puusta valmistetut tavarat (pois lukien kuormalavojen kannattimet ja puiset arkut) 16291491 Muut puusta valmistetut tavarat (pois lukien kuormalavojen kannattimet ja puiset arkut)
16291500 Pelletit ja briketit, puristetusta ja yhteenpuristetusta puusta sekä puujätteestä 16291500 Pelletit ja briketit, puristetusta ja yhteenpuristetusta puusta sekä puujätteestä
16292130 Korkkijätteet; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki (pois lukien luonnonkorkki, valmistettu tai yksinkertaisesti valmistettu) 16292130 Korkkijätteet; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki (pois lukien luonnonkorkki, valmistettu tai yksinkertaisesti valmistettu)
16292150 Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suorakulmaisiksi kappaleiksi 16292150 Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suorakulmaisiksi kappaleiksi
16292250 Pullonkorkit ja tulpat luonnonkorkista 16292250 Pullonkorkit ja tulpat luonnonkorkista
16292290 Muut luonnonkorkkitavarat 16292290 Muut luonnonkorkkitavarat
16292320 Korkit ja tulpat, lieriönmuotoiset, kuohuviinejä varten, puristekorkkia, mukaan lukien ne, joissa luonnonkorkista valmistetut korkkilevyt 16292320 Korkit ja tulpat, lieriönmuotoiset, kuohuviinejä varten, puristekorkkia, mukaan lukien ne, joissa luonnonkorkista valmistetut korkkilevyt
16292350 Korkit ja tulpat, lieriönmuotoiset, puristekorkkia (pois lukien korkit kuohuviinejä varten) 16292350 Korkit ja tulpat, lieriönmuotoiset, puristekorkkia (pois lukien korkit kuohuviinejä varten)
16292380 Puristekorkki paloina, laattoina, levyinä tai kaistaleina, lattia- tai seinälaattoina muodosta riippumatta, täyteisinä lieriöinä tai pyörylöinä, mukaan lukien paisutettu puristekorkki ja poltettu korkki (pois lukien pullonkorkit ja tulpat) 16292380 Puristekorkki paloina, laattoina, levyinä tai kaistaleina, lattia- tai seinälaattoina muodosta riippumatta, täyteisinä lieriöinä tai pyörylöinä, mukaan lukien paisutettu puristekorkki ja poltettu korkki (pois lukien pullonkorkit ja tulpat)
16292400 Puristekorkki; muut puristekorkkitavarat, muualle luokittelemattomat 16292400 Puristekorkki; muut puristekorkkitavarat, muualle luokittelemattomat
16292500 Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset 16292500 Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset
17111100 Liukosellu 17111100 Liukosellu
17111200 Puusta valmistettu sooda- tai sulfaattisellu, muu kuin liukosellu 17111200 Puusta valmistettu sooda- tai sulfaattisellu, muu kuin liukosellu
17111300 Puusta valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu 17111300 Puusta valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu
17111400 Mekaaninen puumassa; puolikemiallinen puumassa; muusta kuituisesta selluloosa-aineesta kuin puusta valmistettu massa 17111400 Mekaaninen puumassa; puolikemiallinen puumassa; muusta kuituisesta selluloosa-aineesta kuin puusta valmistettu massa
17121100 Sanomalehtipaperi rullina tai arkkeina 17121100 Sanomalehtipaperi rullina tai arkkeina
17121200 Käsintehty paperi, kartonki ja pahvi 17121200 Käsintehty paperi, kartonki ja pahvi
17121300 Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään valoherkän, lämpöherkän tai sähköherkän paperin pohjana; hiilipaperin pohjapaperi; tapettipaperi 17121300 Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään valoherkän, lämpöherkän tai sähköherkän paperin pohjana; hiilipaperin pohjapaperi; tapettipaperi
17121410 Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino alle 40 g/m² 17121410 Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino alle 40 g/m²
17121435 Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino vähintään 40 g/m², mutta enintään 150 g/m², rullina 17121435 Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino vähintään 40 g/m², mutta enintään 150 g/m², rullina
17121439 Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino vähintään 40 g/m², mutta enintään 150 g/m², arkkeina 17121439 Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino vähintään 40 g/m², mutta enintään 150 g/m², arkkeina
17121450 Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino yli 150 g/m² 17121450 Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä enintään 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino yli 150 g/m²
17121470 Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä yli 10 % kokonaiskuitusisällön painosta 17121470 Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä yli 10 % kokonaiskuitusisällön painosta
17122030 Selluloosavanu kotitalous- ja saniteettitarkoituksiin, rullina, joiden leveys yli 36 cm tai arkkeina, joissa vähintään yksi sivu taittamattomana yli 36 cm (mukaan lukien neliönmuotoiset) 17122030 Selluloosavanu kotitalous- ja saniteettitarkoituksiin, rullina, joiden leveys yli 36 cm tai arkkeina, joissa vähintään yksi sivu taittamattomana yli 36 cm (mukaan lukien neliönmuotoiset)
17122055 Krepattu paperi ja selluloosakuituharso kotitalous- ja saniteettitarkoituksiin, rullina, leveys yli 36 cm, suorakulmaisen arkin yksi sivu taittamattomana yli 36 cm, paino enintään 25 g/m² 17122055 Krepattu paperi ja selluloosakuituharso kotitalous- ja saniteettitarkoituksiin, rullina, leveys yli 36 cm, suorakulmaisen arkin yksi sivu taittamattomana yli 36 cm, paino enintään 25 g/m²
17122057 Krepattu paperi ja selluloosakuituharso kotitalous- ja saniteettitarkoituksiin, rullina, leveys yli 36 cm, suorakulmaisen arkin yksi sivu taittamattomana yli 36 cm, paino yli 25 g/m² 17122057 Krepattu paperi ja selluloosakuituharso kotitalous- ja saniteettitarkoituksiin, rullina, leveys yli 36 cm, suorakulmaisen arkin yksi sivu taittamattomana yli 36 cm, paino yli 25 g/m²
17122090 Kotitaloustarkoituksiin käytettävä muu paperi 17122090 Kotitaloustarkoituksiin käytettävä muu paperi
17123100 Päällystämätön, valkaisematon kraftlaineri, rullina tai arkkeina (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi) 17123100 Päällystämätön, valkaisematon kraftlaineri, rullina tai arkkeina (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi)
17123200 Päällystämätön kraftlaineri (pois lukien valkaisematon, kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi) 17123200 Päällystämätön kraftlaineri (pois lukien valkaisematon, kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi)
17123300 Puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting) 17123300 Puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting)
17123400 Kierrätetty aallotuspaperi ja muu aallotuspaperi (fluting) 17123400 Kierrätetty aallotuspaperi ja muu aallotuspaperi (fluting)
17123520 Päällystämätön testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), paino enintään 150 g/m², rullina tai arkkeina 17123520 Päällystämätön testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), paino enintään 150 g/m², rullina tai arkkeina
17123540 Päällystämätön testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), paino yli 150 g/m², rullina tai arkkeina 17123540 Päällystämätön testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), paino yli 150 g/m², rullina tai arkkeina
17124120 Päällystämätön, valkaisematon säkkipaperi (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi) 17124120 Päällystämätön, valkaisematon säkkipaperi (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi)
17124140 Päällystämätön säkkipaperi (pois lukien valkaisematon, kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi) 17124140 Päällystämätön säkkipaperi (pois lukien valkaisematon, kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi)
17124160 Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino enintään 150 g/m² (pois lukien kraftlaineri, säkkipaperi, kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen) 17124160 Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino enintään 150 g/m² (pois lukien kraftlaineri, säkkipaperi, kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen)
17124180 Säkkipaperi, krepattu tai poimutettu, rullina tai arkkeina 17124180 Säkkipaperi, krepattu tai poimutettu, rullina tai arkkeina
17124220 Sulfiittikäärepaperi, rullina tai arkkeina 17124220 Sulfiittikäärepaperi, rullina tai arkkeina
17124240 Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino enintään 150 g/m² (pois lukien HS 4802-tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi) 17124240 Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino enintään 150 g/m² (pois lukien HS 4802-tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi)
17124260 Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino yli 150 g/m² mutta alle 225 g/m² (pois lukien HS 4802-tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi) 17124260 Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino yli 150 g/m² mutta alle 225 g/m² (pois lukien HS 4802-tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi)
17124280 Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino vähintään 225 g/m² (pois lukien HS 4802-tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi) 17124280 Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino vähintään 225 g/m² (pois lukien HS 4802-tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi)
17124330 Päällystämätön suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina 17124330 Päällystämätön suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina
17124360 Päällystämätön huopapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina 17124360 Päällystämätön huopapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina
17124400 Savukepaperi (pois lukien lehtiöinä ja hylsyinä) rullissa, joiden leveys yli 5 cm 17124400 Savukepaperi (pois lukien lehtiöinä ja hylsyinä) rullissa, joiden leveys yli 5 cm
17125110 Päällystämätön kartonki ja pahvi, sisäpuolelta harmaa 17125110 Päällystämätön kartonki ja pahvi, sisäpuolelta harmaa
17125910 Muu päällystämätön kartonki ja pahvi 17125910 Muu päällystämätön kartonki ja pahvi
17126000 Pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit (voipaperit), kuultopaperit ja glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuultavat paperit 17126000 Pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit (voipaperit), kuultopaperit ja glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuultavat paperit
17127100 Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi, rullissa tai arkkeina (mukaan lukien oljesta ja jätepaperista tehty) (pois lukien päällystetty tai kyllästetty) 17127100 Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi, rullissa tai arkkeina (mukaan lukien oljesta ja jätepaperista tehty) (pois lukien päällystetty tai kyllästetty)
17127200 Paperi, kartonki ja pahvi, krepattu, poimutettu, kohokuvioitu tai rei''itetty 17127200 Paperi, kartonki ja pahvi, krepattu, poimutettu, kohokuvioitu tai rei''itetty
17127336 Päällystetyt paperin, kartongin ja pahvin pohjat, jollaisia käytetään valokuvaus-, lämpöherkkään tai sähköherkkään paperiin ja joissa on enintään 10 % mekaanisia ja kemimekaanisia kuituja, sekä paperi, kartonki tai pahvi, joita käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, paino enintään 150 g/m² 17127336 Päällystetyt paperin, kartongin ja pahvin pohjat, jollaisia käytetään valokuvaus-, lämpöherkkään tai sähköherkkään paperiin ja joissa on enintään 10 % mekaanisia ja kemimekaanisia kuituja, sekä paperi, kartonki tai pahvi, joita käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, paino enintään 150 g/m²
17127360 Kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi) kirjoitus-, painatus- tai graafiseen tarkoitukseen, mekaanisia kuituja yli 10 % kokonaiskuitusisällöstä 17127360 Kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi) kirjoitus-, painatus- tai graafiseen tarkoitukseen, mekaanisia kuituja yli 10 % kokonaiskuitusisällöstä
17127375 Muu päällystetty hiokepitoinen graafinen paperi kirjoitus-, painatus- ja graafiseen käyttöön, mekaanisia kuituja yli 10 % kokonaiskuitusisällöstä, rullina 17127375 Muu päällystetty hiokepitoinen graafinen paperi kirjoitus-, painatus- ja graafiseen käyttöön, mekaanisia kuituja yli 10 % kokonaiskuitusisällöstä, rullina
17127379 Muu päällystetty hiokepitoinen graafinen paperi kirjoitus-, painatus- ja graafiseen käyttöön, mekaanisia kuituja yli 10 % kokonaiskuitusisällöstä, arkkeina 17127379 Muu päällystetty hiokepitoinen graafinen paperi kirjoitus-, painatus- ja graafiseen käyttöön, mekaanisia kuituja yli 10 % kokonaiskuitusisällöstä, arkkeina
17127400 Voimapaperi (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä), päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella 17127400 Voimapaperi (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä), päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella
17127500 Voimakartonki ja -pahvi (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä), päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella 17127500 Voimakartonki ja -pahvi (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä), päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella
17127600 Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muu jäljentävä tai siirtopaperi rullina tai arkkeina 17127600 Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muu jäljentävä tai siirtopaperi rullina tai arkkeina
17127710 Terva-, bitumi- ja asfalttipaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina 17127710 Terva-, bitumi- ja asfalttipaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina
17127733 Itseliimautuva paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina 17127733 Itseliimautuva paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina
17127735 Liimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina (pois lukien itseliimautuva) 17127735 Liimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina (pois lukien itseliimautuva)
17127755 Valkaistu paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty muovilla (pois lukien liimalla käsitelty), paino yli 150 g/m² 17127755 Valkaistu paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty muovilla (pois lukien liimalla käsitelty), paino yli 150 g/m²
17127759 Paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty muovilla (pois lukien liimalla käsitelty, valkaistu ja painoltaan yli 150 g/m²) 17127759 Paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty muovilla (pois lukien liimalla käsitelty, valkaistu ja painoltaan yli 150 g/m²)
17127770 Paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty vahalla, parafiinilla, steariinilla, öljyllä tai glyserolilla 17127770 Paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty vahalla, parafiinilla, steariinilla, öljyllä tai glyserolilla
17127780 Muu paperi, kartonki, pahvi, päällystetty, muualle luokittelematon 17127780 Muu paperi, kartonki, pahvi, päällystetty, muualle luokittelematon
17127820 Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen; paperi, kartonki ja pahvi, joka valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, yli 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä) 17127820 Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (pois lukien kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen; paperi, kartonki ja pahvi, joka valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, yli 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä)
17127850 Monikerroksinen paperi, kartonki tai pahvi, päällystetty, muut 17127850 Monikerroksinen paperi, kartonki tai pahvi, päällystetty, muut
17127953 Monikerroksinen paperi, kartonki tai pahvi, päällystetty, kaikki kerrokset valkaistu 17127953 Monikerroksinen paperi, kartonki tai pahvi, päällystetty, kaikki kerrokset valkaistu
17127955 Monikerroksinen paperi, kartonki tai pahvi, päällystetty, ainoastaan yksi uloimmista kerroksista valkaistu 17127955 Monikerroksinen paperi, kartonki tai pahvi, päällystetty, ainoastaan yksi uloimmista kerroksista valkaistu
17127970 Paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tms. epäorgaanisella aineella (pois lukien graafiseen tarkoitukseen tai monikerroksinen) 17127970 Paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tms. epäorgaanisella aineella (pois lukien graafiseen tarkoitukseen tai monikerroksinen)
17211100 Aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina 17211100 Aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina
17211230 Säkit ja pussit, pohjan leveys vähintään 40 cm, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa 17211230 Säkit ja pussit, pohjan leveys vähintään 40 cm, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa
17211250 Säkit ja pussit, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa (pois lukien ne, joissa pohjan leveys vähintään 40 cm) 17211250 Säkit ja pussit, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa (pois lukien ne, joissa pohjan leveys vähintään 40 cm)
17211300 Kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopaperia, -kartonkia tai -pahvia 17211300 Kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopaperia, -kartonkia tai -pahvia
17211400 Taitekotelot, -rasiat ja -laatikot aallotonta paperia, kartonkia tai pahvia 17211400 Taitekotelot, -rasiat ja -laatikot aallotonta paperia, kartonkia tai pahvia
17211530 Muut pakkauspäällykset, myös äänilevynsuojukset, muualle luokittelemattomat 17211530 Muut pakkauspäällykset, myös äänilevynsuojukset, muualle luokittelemattomat
17211550 Lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ym. tavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä 17211550 Lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ym. tavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä
17221120 Wc-paperi 17221120 Wc-paperi
17221140 Nenäliinat sekä puhdistus- ja kasvopyyhkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa 17221140 Nenäliinat sekä puhdistus- ja kasvopyyhkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa
17221160 Käsipyyhkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa 17221160 Käsipyyhkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa
17221180 Pöytäliinat ja lautasliinat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa 17221180 Pöytäliinat ja lautasliinat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa
17221210 Terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, vanua 17221210 Terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, vanua
17221220 Terveyssiteet, tamponit ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa 17221220 Terveyssiteet, tamponit ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa
17221230 Vauvanvaipat, vaippaliinat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa (pois lukien wc-paperi, terveyssiteet, tamponit ja niiden kaltaiset tuotteet) 17221230 Vauvanvaipat, vaippaliinat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa (pois lukien wc-paperi, terveyssiteet, tamponit ja niiden kaltaiset tuotteet)
17221240 Vanu; muut vanusta valmistetut tavarat 17221240 Vanu; muut vanusta valmistetut tavarat
17221250 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa (pois lukien nenäliinat, päähineet) 17221250 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa (pois lukien nenäliinat, päähineet)
17221260 Terveyssiteet, tamponit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta tekstiiliainetta (muttei tekstiilivanua) 17221260 Terveyssiteet, tamponit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta tekstiiliainetta (muttei tekstiilivanua)
17221270 Vauvanvaipat ja vaippaliinat, muuta tekstiiliainetta (muttei tekstiilivanua) 17221270 Vauvanvaipat ja vaippaliinat, muuta tekstiiliainetta (muttei tekstiilivanua)
17221290 Talous-, hygienia- ja sairaalatavarat, paperia tms., muualle luokittelemattomat 17221290 Talous-, hygienia- ja sairaalatavarat, paperia tms., muualle luokittelemattomat
17221300 Tarjottimet, kulhot, lautaset, kupit, pikarit ja niiden kaltaiset tavarat, paperista, kartongista tai pahvista 17221300 Tarjottimet, kulhot, lautaset, kupit, pikarit ja niiden kaltaiset tavarat, paperista, kartongista tai pahvista
17231100 Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopaperit; paperiset vahakset ja offsetlevyt; liimapaperi ja itseliimautuva paperi 17231100 Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopaperit; paperiset vahakset ja offsetlevyt; liimapaperi ja itseliimautuva paperi
17231230 Kirjekuoret, paperia, kartonkia tai pahvia 17231230 Kirjekuoret, paperia, kartonkia tai pahvia
17231250 Kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit paperia, kartonkia tai pahvia 17231250 Kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit paperia, kartonkia tai pahvia
17231270 Paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms., joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne. 17231270 Paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms., joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne.
17231313 Rekisterit, tilikirjat, tilaus- ja kuittilomakekirjat, paperia, kartonkia tai pahvia 17231313 Rekisterit, tilikirjat, tilaus- ja kuittilomakekirjat, paperia, kartonkia tai pahvia
17231315 Muistikirjat, kirjepaperilehtiöt ja muistilehtiöt, paperia, kartonkia tai pahvia 17231315 Muistikirjat, kirjepaperilehtiöt ja muistilehtiöt, paperia, kartonkia tai pahvia
17231317 Päiväkirjat, paperia, kartonkia tai pahvia 17231317 Päiväkirjat, paperia, kartonkia tai pahvia
17231319 Muistikirjat, osoitekirjat, puhelinmuistiot ja kirjoitusvihot, paperia, kartonkia tai pahvia (pois lukien päiväkirjat) 17231319 Muistikirjat, osoitekirjat, puhelinmuistiot ja kirjoitusvihot, paperia, kartonkia tai pahvia (pois lukien päiväkirjat)
17231330 Luentovihot, paperia, kartonkia tai pahvia 17231330 Luentovihot, paperia, kartonkia tai pahvia
17231350 Kansiot ja asiakirjakannet paperia, kartonkia tai pahvia (pois lukien kirjankannet) 17231350 Kansiot ja asiakirjakannet paperia, kartonkia tai pahvia (pois lukien kirjankannet)
17231370 Lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hiilipaperivälilehdin, paperia, kartonkia tai pahvia 17231370 Lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hiilipaperivälilehdin, paperia, kartonkia tai pahvia
17231380 Keräily-, postimerkki- ja valokuvakansiot paperia, kartonkia tai pahvia 17231380 Keräily-, postimerkki- ja valokuvakansiot paperia, kartonkia tai pahvia
17231390 Kirjoitusalustat, kirjankannet, paperia, kartonkia tai pahvia 17231390 Kirjoitusalustat, kirjankannet, paperia, kartonkia tai pahvia
17231400 Muu paperi, kartonki tai pahvi, jollaista käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, painettu, kohokuvioitu tai rei''itetty 17231400 Muu paperi, kartonki tai pahvi, jollaista käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, painettu, kohokuvioitu tai rei''itetty
17241100 Tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet; ikkunakuultopaperi 17241100 Tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet; ikkunakuultopaperi
17241200 Seinänpäällysteet tekstiiliaineesta 17241200 Seinänpäällysteet tekstiiliaineesta
17291120 Painetut paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- tai osoitelaput, itseliimautuvat 17291120 Painetut paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- tai osoitelaput, itseliimautuvat
17291140 Painetut paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput (pois lukien itseliimautuvat) 17291140 Painetut paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput (pois lukien itseliimautuvat)
17291160 Itseliimautuvat paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput (pois lukien painetut) 17291160 Itseliimautuvat paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput (pois lukien painetut)
17291180 Paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput (pois lukien painetut, itseliimautuvat) 17291180 Paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput (pois lukien painetut, itseliimautuvat)
17291200 Suodatinkappaleet, -laatat ja -levyt paperimassasta 17291200 Suodatinkappaleet, -laatat ja -levyt paperimassasta
17291910 Savukepaperi enintään 5 cm:n levyisinä rullina tai lehtiöinä tai hylsyinä 17291910 Savukepaperi enintään 5 cm:n levyisinä rullina tai lehtiöinä tai hylsyinä
17291920 Pupiinat, puolat, koopit ym. pohjalliset, paperista, kartongista, pahvista tai paperimassasta, jollaisia käytetään tekstiililangan puolaamiseen 17291920 Pupiinat, puolat, koopit ym. pohjalliset, paperista, kartongista, pahvista tai paperimassasta, jollaisia käytetään tekstiililangan puolaamiseen
17291930 Pupiinat, puolat, koopit ja niiden kaltaiset pohjalliset, paperista, kartongista, pahvista tai paperimassasta (pois lukien tekstiililangan puolaamiseen käytettävät) 17291930 Pupiinat, puolat, koopit ja niiden kaltaiset pohjalliset, paperista, kartongista, pahvista tai paperimassasta (pois lukien tekstiililangan puolaamiseen käytettävät)
17291951 Suodatinpaperi, -kartonki tai -pahvi, määrämuotoon leikattu 17291951 Suodatinpaperi, -kartonki tai -pahvi, määrämuotoon leikattu
17291955 Painettu piirturipaperi rullina, arkkeina tai kiekkoina 17291955 Painettu piirturipaperi rullina, arkkeina tai kiekkoina
17291957 Muotoonpuristetut tai muottiin valetut paperimassatavarat 17291957 Muotoonpuristetut tai muottiin valetut paperimassatavarat
17291985 Tavarat paperista, kartongista ja pahvista, muualle luokittelemattomat 17291985 Tavarat paperista, kartongista ja pahvista, muualle luokittelemattomat
18111000 Painetut sanomalehdet ja aikakauslehdet, vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät 18111000 Painetut sanomalehdet ja aikakauslehdet, vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät
18121100 Painetut uudet postimerkit, leimapainettu paperi, sekkilomakkeet, setelit jne. 18121100 Painetut uudet postimerkit, leimapainettu paperi, sekkilomakkeet, setelit jne.
18121230 Painetut kaupalliset luettelot 18121230 Painetut kaupalliset luettelot
18121250 Painettu kaupallinen mainosaineisto (pois lukien kaupalliset luettelot) 18121250 Painettu kaupallinen mainosaineisto (pois lukien kaupalliset luettelot)
18121300 Painetut sanomalehdet ja aikakauslehdet, väh