Sektoriluokitus 2023

S.11 Yritykset

Yrityssektoriin kuuluvat yritykset ja asuntoyhteisöt
lukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutuslaitoksia. [0]


...