Sektoriluokitus 2023

S.112 Asuntoyhteisöt

Sektoriin luetaan kaikki yhteisömuotoisen asumisen yksiköt: asunto-osakeyhtiöt, asunto-osuuskunnat, asuinkiinteistöyhtiöt, asumisoikeu-syhdistykset ja muut asuntoyhteisöt, sekä asuntojen vuokrausta, omistusta ja hallintaa harjoittavat yhtiöt (pl. isännöinti). [0]


...