Sektoriluokitus 2023

S.124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot

Sektoriin luetaan sijoitusrahastot ja muut yhteissijoitusyritykset. Sektoriin eivät kuulu rahamarkkinarahastot (S.123). Sektori jaetaan kahteen alasektoriin. [0]


...