Sektoriluokitus 2023

S.13149 Muut sosiaaliturvarahastot

Luokkaan kuuluvat muita julkiselle vallalle kuuluvia sosiaaliturvan tehtäviä toteuttavat yksiköt, kuten Kansaneläkelaitos ja työttömyysvakuutusjärjestelmää hoitavat yksiköt.

Luokkaan kuuluvat myös sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassat. [0]


...