Sektoriluokitus 2023

S.144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet

Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajien pääasialliset tulot koostuvat muista kuin palkoista tai elinkeinotoimintaa harjoittavien omistajayrittäjien saamista sekatuloista. Näiden kotitalouksien tulot koostuvat omaisuustuloista, eläkkeistä ja muista tulonsiirroista. [0]


...