Moderskapsunderstöd

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/aitav/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Moderskapsunderstödet är en av de lagstadgade förmåner genom vilka samhället strävar efter att jämna ut de kostnader som barn innebär för familjerna. Förutom att ersätta kostnader som orsakas av barnafödsel eller adoption har moderskapsunderstödet även ett hälsopolitiskt syfte, nämligen att främja moderns och barnets hälsa och välbefinnande. Statistiken över moderskapsunderstödet innehåller uppgifter om mottagarna och utbetalda belopp. Den innehåller även uppgifter om utbetalda adoptionsbidrag.

Nyckelord

socialskydd, moderskapsunderstöd, föräldraskap, moderskapsförpackningar, adoptionsbidrag

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/aitav/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.06.2021