Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistikbeskrivningar

På den här sidan finns länkar till beskrivningarna av alla statistikområden och andra metadata för statistiken. I metadata redovisas för uppgiftsinnehåll, metoder för insamlingen av uppgifter, uppgiftskällor, använda klassificeringar samt för offentlighet och sekretess gällande statistikmaterialet.