Kommunernas hälso- och socialvårdspersonal

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ktsh/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ktsh/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.11.2016