Konsumenternas förtroende

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html
Ämnesområdet: Inkomst och konsumtion
Tangerande ämnesområde: Nationalräkenskaper
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Konsumenternas syn på ekonomiska frågor samt förväntningar och avsikter med anknytning till dem.

Uppgiftsinnehåll

Konsumenternas syn och förväntningar på utvecklingen av den egna ekonomin och Finlands ekonomi samt konsumenternas avsikter att göra stora anskaffningar, spara eller ta lån. Datasystemet för statistiken konsumenternas förtroende består av de ursprungliga svararspecifika insamlingsmaterialen, som är sekretessbelagda, samt av uppgifterna om svarsfördelning och tidsserier som publiceras.

Klassificeringar

Svarspersonens kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, socioekonomisk ställning, inkomstklass, storområde, boendeform och hushållets storlek. Statistikenhet är person.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Månatlig mixed-mode-datainsamling med webblankett och genom telefonintervjuer för personer bosatta i Finland.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring tre dagar före utgången av statistikmånaden

Tidsserie

Uppgifter fr.o.m. år 1987 halvårsvis, från år 1992 kvartalsvis och från oktober år 1995 månatligen.

Nyckelord

konsumenternas förtroende, konsumenter, konsumtion, förtroendeindikator, ekonomiska förväntningar, penninganvändning, sparande, låntagning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kbar/yht_sv.html


Senast uppdaterad 06.06.2019