Lantbruksprodukternas producentpriser

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/matutu/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Priser och kostnader
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över lantbruksprodukternas producentpriser beskriver de priser som jordbrukarna får för lantbruksprodukter. Statistiken innehåller producentpriser på mjölk, kött, ägg, spannmål, rybs och raps samt matpotatis. Uppgifterna presenteras som både månatliga och årliga priser.

Nyckelord

lantbruk, produkter, lantbruksprodukter, priser, producentpriser, mjölk, nötkött, svinkött, broilerkött, kalkonkött, fårkött, ägg, spannmål, vete, råg, korn, maltkorn, foderkorn, havre, rybs, raps, matpotatis, tidig potatis

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/matutu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 02.08.2017