Studiernas gång

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/opku/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver studiegången för nya studerande, från slutförande av utbildning på grundskolenivå till avläggande av examen. Statistiken omfattar uppgifter om inledd utbildning, utbildningens längd, byte av utbildning och uppgifter om vad de studerande har gjort, ifall de har avbrutit sin utbildning. Uppgifter har producerats med fasta intervaller om studiernas gång inom universitetsutbildningen sedan 1980- och 1990-talen. Uppgifter om studiegången inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning samt universitetsutbildning produceras genom att man följer studiegången bland nya studerande från år 2000. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken finns uppgifter om studiernas gång inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning samt universitetsutbildning. Uppgifter om inledd utbildning, utbildningens längd, byte av utbildning och uppgifter om vad de studerande har gjort, ifall de har avbrutit sin utbildning.

Klassificeringar

Statistikmaterialet omfattar Statistikcentralens och undervisningsförvaltningens klassificeringar och internationella klassificeringar av utbildningsområde och utbildningsnivå, klassificeringar som beskriver läroanstalten samt olika regionala och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna produceras genom sammanställande av Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Uppgifterna om nya studerande och om studerande bygger på de uppgifter om studerande som Statistikcentralen samlat in, examensuppgifterna baserar sig på uppgifter i Statistikcentralens examensregister och uppgifterna om förvärvsarbete och annan verksamhet bygger på uppgifterna i Statistikcentralens statistik över förvärvsarbete.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna färdigställs i mars.

Tidsserie

Uppgifter om studiernas gång inom universitetsutbildning har under bestämda år framställts allt sedan 1980- och 1990-talet. Uppgifter om studiernas gång inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning samt universitetsutbildning produceras genom att man följer studiegången bland nya studerande från år 2000

Nyckelord

examina, läroinrättningar, studerande, studieavbrott, studielängd, utbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/opku/yht_sv.html


Senast uppdaterad 06.09.2019