Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Opintojen kulku

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/opku/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa perusasteen jälkeisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulkua tutkinnon suorittamiseen asti. Tilastossa on tietoja aloitetusta koulutuksesta, koulutuksen kestosta, koulutuksen vaihtamisesta sekä siitä, mitä opiskelijat ovat tehneet, jos ovat keskeyttäneet aloittamansa koulutuksen. Yliopistokoulutuksen opintojen kulusta on tuotettu tietoja 1980- ja 1990-luvulta lähtien määrävuosin. Lukiokoulutuksen, ammatillisen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä yliopistokoulutuksen opintojen kulusta tuotetaan tietoa seuraamalla uusien opiskelijoiden opintojen kulkua vuodesta 2000 lähtien. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoja lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä yliopistokoulutuksen opintojen kulusta. Tietoja on aloitetusta koulutuksesta, koulutuksen kestosta, koulutuksen vaihtamisesta sekä siitä, mitä opiskelijat ovat tehneet, jos ovat keskeyttäneet aloittamansa koulutuksen.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue- ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot tuotetaan yhdistämällä Tilastokeskuksen henkilöpohjaisia kokonaisaineistoja. Tiedot uusista opiskelijoista ja opiskelijoista perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin opiskelijatietoihin, tiedot tutkinnoista perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tietoihin ja tiedot työssäkäynnistä ja muusta toiminnasta perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietoihin.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot valmistuvat maaliskuussa.

Aikasarja

Yliopistokoulutuksen opintojen kulusta on tuotettu tietoja 1980- ja 1990-luvulta lähtien määrävuosin. Lukiokoulutuksen, ammatillisen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä yliopistokoulutuksen opintojen kulusta tuotetaan tietoa seuraamalla uusien opiskelijoiden opintojen kulkua vuodesta 2000 lähtien.

Asiasanat

koulutus, opintojen keskeyttäminen, opintojen kesto, opiskelijat, oppilaitokset, tutkinnot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/opku/yht.html


Päivitetty 06.09.2019