Rotprisinkomster

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/karat/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I statistiken presenteras en uppskattning, som baserar sig på avverkningsmängderna och rotpriserna, av skogsbrukets årliga rotprisintäkter. Resultaten presenteras per skogscentral (13), ägargrupp (privata m.m., skogsindustrin och staten) och virkessortiment. Avverkningsmängderna baserar sig på de årsvisa marknadsavverkningarna och på undersökningar om användningen av det virke som privatskogsägarna avverkat för eget bruk.

Nyckelord

rotprisintäkter, skogsbruket, lönsamhet, privatskogsägarna, skogsindustrin

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/karat/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.09.2016