Reparationsbyggande

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kora/index_sv.html
Ämnesområdet: Byggande
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande på årsnivå. Ur bostadssamfundens och de större byggföretagens bokslutsuppgifter fås värdeuppgifter för repara-tionsbyggande. Reparationsbyggandet av bostadssamfund indelas i två delar: i reparationsbyggande av bostadsaktiebolag och i reparationsbyggande av aravahyreshus. Byggföretagens reparationsbyggande beskriver reparationsbyggnadsverksamheten i byggföretag med minst 10 anställda. Av statistiken framgår också objekten för reparationsbyggandet.

Uppgiftsinnehåll

Uppgiftsinnehållet för reparationsbyggandet av bostadssamfund baserar sig på bokslutet och resultaträkningen samt på en separat enkät om reparationsbyggande. Statistikenhet för enkäten är ett bostadsaktiebolag eller ett aravabelånat hyreshusbolag. I enkäten särskiljs reparationsobjekten i bostadssamfunden på följande sätt: reparation av området runt byggnaden, reparation av grundkonstruktioner, reparation av yttre konstruktioner, lägenhetsvisa reparationer, VVS-reparationer, reparationer av el- och datasystem och övriga reparationer.

Statistikenhet för företagens reparationsbyggande är ett företag. Materialet omfattar omsättning-suppgifter för byggande i medelstora och stora (företag med fler än 10 anställda) byggföretags resultaträkning indelad i nybyggnation och reparationsbyggande. Företagens reparationsbyggande indelas i reparation av bostadsbyggnader och i reparation av övriga byggnader.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen TOL 2008, storleksklassificering, hela landet, storområden, byggnadens ålder.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna om byggföretagens reparationsbyggande baserar sig på den enkät som en gång om året utförs bland omkring 3 000 bostadsaktiebolag och omkring 16 aravahyreshus.

Uppgifter om byggföretagens reparationsbyggande fås direkt av företagen. I den direkta insamlingen av uppgifter deltar byggföretag som sysselsätter minst 5 personer.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

En gång om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken färdigställs och offentliggörs i november, december året efter statistikåret.

Tidsserie

Bostadsaktiebolagens reparationer fr.o.m. år 1995. Byggföretagens reparationer fr.o.m. 1996.

Nyckelord

aravahyreshus, bostadsaktiebolag, företag, grundläggande renovering, omsättning, reparationsbyggande, reparationskostnader

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kora/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.12.2019