Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mpmyr/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretag, och den är jämförbar med all statistik över annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretag i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Statistiken innehåller uppgifter om flerbranschgårdarnas antal och bransch, arbetskraft och arbetsmängd inom den övriga verksamheten samt den övriga verksamhetens omsättning. Förutom statistik över hela landet används också en områdesindelning enligt NTM-central. Uppgifter har också klassificerats efter produktionsinriktning och bransch för den övriga verksamheten. Uppgifterna erhålls från undersökningen av lantbrukets struktur med cirka 3–4 års intervaller.

Nyckelord

landsbygdsnäringar, lantbrukets binäringar, gårdar, trädgårdsskötsel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mpmyr/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021