Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maatalous- ja puutarhayritysten muu yritystoiminta

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/mpmyr/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa maatalous- ja puutarhayritysten muuta yritystoimintaa ja on vertailukelpoinen kaikkien Euroopan talousalueen maiden maatalous- ja puutarhayritysten muun yritystoiminnan tilastojen kanssa. Tilasto sisältää tietoja monialaisten tilojen lukumäärästä ja toimialasta, muun yritystoiminnan työvoimasta ja työmäärästä sekä muun yritystoiminnan liikevaihdosta. Koko maan tilaston lisäksi alueluokituksena on ELY-keskus. Tietoja on myös luokiteltu tilan tuotantosuunnan ja muun yritystoiminnan toimialan mukaan. Tiedot saadaan maatalouden rakennetutkimuksen tilastokyselystä noin 3 - 4 vuoden välein.

Asiasanat

maaseutuelinkeinot, maatalouden liitännäiselinkeinot, maataloustilastot, maatilat, puutarhatalous

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mpmyr/yht.html


Päivitetty 01.09.2021