Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken beskriver annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretag, och den är jämförbar med all statistik över annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretag i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Statistiken innehåller uppgifter om flerbranschgårdarnas antal och bransch, arbetskraft och arbetsmängd inom den övriga verksamheten samt den övriga verksamhetens omsättning. Förutom statistik över hela landet används också en områdesindelning enligt NTM-central. Uppgifter har också klassificerats efter produktionsinriktning och bransch för den övriga verksamheten. Uppgifterna erhålls från undersökningen av lantbrukets struktur med cirka 3–4 års intervaller.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: landsbygdsnäringar, lantbrukets binäringar, gårdar, trädgårdsskötsel.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mpmyr/index_sv.html