Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Gallerier
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Garantipension
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Gemensam elevantagning
Sökande till utbildning
Producent: Statistikcentralen
Get
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Giftermålsfrekvens
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Gini-koefficient
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Globalisering
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Utländska dotterbolag i Finland
Producent: Statistikcentralen
Gods
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Godstrafik
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Gravt handikappade
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
Grunddagpenning
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Grundläggande konstundervisning
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Grundläggande renovering
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Grundskola
Stöd för lärande
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Ämnesval
Producent: Statistikcentralen
Grundtrygghet
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Gruvdrift
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Grönsaker
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Grönsaksodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Gymnasium
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Ämnesval
Producent: Statistikcentralen
Gårdar
Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
Producent: Naturresursinstitutet
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Gårdsbruk
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö