Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Radhus
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Radio
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Massmediestatistik
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Radiostationer
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Raps
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Realinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Realisationsvinst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regional utveckling
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Regionala anscentra
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Regionala konstkommissioner
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Regionala operor
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Regionalekonomi
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Regionväg
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Registrerat partnerskap
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Regnbåge
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Reguljärflyg
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Rehabilitering
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
Rehabiliteringspenning
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
Rehabiliteringstjänster
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
Relativt arbetskraftstal
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Relativt arbetslöshetstal
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Relativt sysselsättningstal
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Reparationsbyggande
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Reparationskostnader
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Reproduktiv hälsa
Aborter
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Befruktningsbehandlingar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Medfödda missbildningar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Steriliseringar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Resor
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Resultaträkning
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Resultaträkningar
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Försäkringsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Kreditinstitutens bokslut
Producent: Statistikcentralen
Värdepappersföretag
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsledamöter
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Riksväg
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Risk för social utestängning
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Risken för arbetslöshet
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Roro-lastfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Rotpris
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Rotprisintäkter
Rotprisinkomster
Producent: Naturresursinstitutet
Rusmedel
Alkoholkonsumtion
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Rybs
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Räkenskaper
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Räntor
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Råg
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Råvirke
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins utrikeshandel
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Rörelseresultat
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Röstning
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Rösträtt
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö