Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Faderskapspenning
Föräldradagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Faktorinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Familjepensioner
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Familjer
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Familjevåld
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Fartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Fartygsregister
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Fartygstrafik
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Fast bruttoinvestering
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Fastigheter
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Producent: Statistikcentralen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Producent: Lantmäteriverket
Fastighetsförrättning
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Producent: Lantmäteriverket
Fastighetsköp
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Fastighetsskötsel
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Producent: Statistikcentralen
Fastställande av faderskap
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Fastställande av föräldraskap kompletterande vårdnad
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Fastställande av moderskap
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Fattigdomsrisk
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Fertilitet
Födda
Producent: Statistikcentralen
Festivaler
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Filmcentra
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Filmer
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Finansiell balans
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Finansiell balansräkning
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Finansiella derivat
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Finansräkenskaper
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Fisk
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i insjöar
Producent: Naturresursinstitutet
Producentpriset på fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandeln med fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Fisk yngel
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskare
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i insjöar
Producent: Naturresursinstitutet
Producentpriset på fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Fiske
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskebåt
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskförädling
Fiskförädlingsproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskindustri
Fiskförädlingsproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskodling
Producentpriset på fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskodlingsanstalt
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskplantering
Vattenbruk
Producent: Naturresursinstitutet
Fiskprodukter
Fiskförädlingsproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandeln med fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Fjäderfä
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Fjäderfäkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Fjärrvärme
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Flervåningshus
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Flis
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Flottning
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Flygfotografering
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Producent: Lantmäteriverket
Flygtrafik
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Flyttningsrörelse
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Foderindustri
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Foderkorn
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Folkmängd
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Folkpensioner
Totala pensionsutgifterna
Producent: Pensionsskyddscentralen
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Statistik över pensionstagarna i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Folktäthet
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Fordon
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Fordonsbestånd
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Fordonsregister
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Fordonsskatt
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Formgivning
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Forskning- och utvecklingsverksamhet
Innovationsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Forskningsinstitut
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Forskningsutgifter
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Forskningsverksamhet
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Fortsatta studier
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Sökande till utbildning
Producent: Statistikcentralen
Fotoaffärer
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Fotograficentra
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Frilandsodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Fritid
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Fritidsbostäder
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Fritidsfiskare
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Fritidsfiske
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Fritidshus
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Fritidsresor
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Frivilligt arbete
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Fronttillägg
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Frukter
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Fruktodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Fullmäktigeledamöter
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Funktionshindrade
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Fängelse
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Fångst
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i insjöar
Producent: Naturresursinstitutet
Får
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Fårkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Födelseland
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Föderskor
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Föreningshus
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Företag
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Fiskförädlingsproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Innovationsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Nya och nedlagda företag
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Servicebranschens varustatistik
Producent: Statistikcentralen
Statistik över företagsstöd
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Utländska dotterbolag i Finland
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Företagare
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Företagarinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Företagarinkomst av jordbruket
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Företagshälsa
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Företagshälsovård
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Företagsstöd
Statistik över företagsstöd
Producent: Statistikcentralen
Företagstjänster
Servicebranschens varustatistik
Producent: Statistikcentralen
Förlossning
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Förmögenhet
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Förmögenhetsbrott
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Förnybara energikällor
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Förnybara naturresurser
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Försörjningsbalans
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Försörjningskvot
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Förteckningen över handelsfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Förtroendeindikator
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Förväntat antal levnadsår
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Förvärvsarbete
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Förädling
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Förädlingsvärde
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Föräldrapenning
Föräldradagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Föräldraskap
Föräldradagpenning
Producent: Folkpensionsanstalten
Moderskapsunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö