Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Kalkoner
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Kalkonkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Kalkylerad bostadsinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Kandidater
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Kapital
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Kapitalbalans
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Kapitalbildning
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Kapitalförslitning
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Kapitalinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Kapitalstock
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Kapitaltransfereringar
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Kartläggning
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Producent: Lantmäteriverket
Kartong
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Klimat
Växthusgaser
Producent: Statistikcentralen
Kn-nomenklatur
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Koefficient för penningvärde
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Kollektivtrafik
Skolresestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Kommersiellt fiske
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i insjöar
Producent: Naturresursinstitutet
Kommunalt avfall
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Kommunekonomi
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns underskott och skuld
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Kommuner
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Kommunikationsteknik
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Kommunsektorn
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Koncern
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Koncerner
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Konjunktur-växlingar
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Konjunkturväxlingar
Konjunkturindikator för produktionen
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Konserter
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Konst
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konstauktioner
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konstföremål
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konsthandel
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konsthandlar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konstintressen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Konstmarknad
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konstuniversitet
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konsumenter
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Konsumenternas förtroende
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Konsumentpriser
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Konsumtion
Alkoholkonsumtion
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Konsumtionsundersökning
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Konsumtionsutgifter
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Kor
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Korn
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Kostnader
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Jordbyggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Producent: Statistikcentralen
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Krediter
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Kreditgivning
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Kryssningar
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Kräftfångst
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Kultur
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Satelliträkenskaper för kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Kulturanslag
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturarbetskraft
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturarv
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturbidrag
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturbokföring
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturcentra
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturdeltagande
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Kulturevenemang
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Kulturföreningar
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturföretag
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturintressen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Kulturläroinrättningar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturnäringar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kultursektor
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturservice
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturstiftelser
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturtidskrifter
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturturism
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturutbildning
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturutgifter
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturyrken
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kursutbildning
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Kustfart
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Kärnenergi
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Köpkraftsparitet
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Körer
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kött
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Köttproduktion
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö