Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Kalkoner
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Kalkonkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Kalkylerad bostadsinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Kandidater
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Kapital
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Kapitalbalans
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Kapitalbildning
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Kapitalförslitning
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Kapitalinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Kapitalstock
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Kapitaltransfereringar
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Kartläggning
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Producent: Lantmäteriverket
Kartong
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Klimat
Växthusgaser
Producent: Statistikcentralen
Kn-nomenklatur
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Koefficient för penningvärde
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Kollektivtrafik
Skolresestöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Kommersiellt fiske
Kommersiellt fiske i havet
Producent: Naturresursinstitutet
Kommersiellt fiske i insjöar
Producent: Naturresursinstitutet
Kommunalt avfall
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Kommunekonomi
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Offentliga sektorns underskott och skuld
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Kommuner
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Kommunikationsteknik
Användning av datateknik i företag
Producent: Statistikcentralen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Producent: Statistikcentralen
Kommunsektorn
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Koncern
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Koncerner
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Konjunktur-växlingar
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Konjunkturväxlingar
Konjunkturindikator för produktionen
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Konserter
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Konst
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konstauktioner
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konstföremål
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konsthandel
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konsthandlar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konstintressen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Konstmarknad
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konstuniversitet
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Konsumenter
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Konsumenternas förtroende
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Konsumentpriser
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Konsumtion
Alkoholkonsumtion
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Konsumtionsundersökning
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Konsumtionsutgifter
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Kor
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Korn
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Kostnader
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Jordbyggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Producent: Statistikcentralen
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Krediter
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Kreditgivning
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Kryssningar
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Kräftfångst
Fritidsfiske
Producent: Naturresursinstitutet
Kultur
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Satelliträkenskaper för kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Kulturanslag
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturarbetskraft
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturarv
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturbidrag
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturbokföring
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturcentra
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturdeltagande
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Kulturevenemang
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Kulturföreningar
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturföretag
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturintressen
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Kulturläroinrättningar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturnäringar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kultursektor
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturservice
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturstiftelser
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturtidskrifter
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturturism
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturutbildning
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturutgifter
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kulturyrken
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kursutbildning
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Kustfart
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Kärnenergi
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Köpkraftsparitet
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Körer
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Kött
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Köttproduktion
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö