Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Nace
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Nationalinkomst
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Input-output
Producent: Statistikcentralen
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Satelliträkenskaper för kultur
Producent: Statistikcentralen
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Värdet av hushållsproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Nativitet
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Födda
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Naturgas
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Naturskydd
Skogsskydd
Producent: Naturresursinstitutet
Naturskyddsområden
Skogsskydd
Producent: Naturresursinstitutet
Neonatal dödlighet
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Nettodräktighet
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Nettoutlåning
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nyblivna änklingar
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Nyblivna änkor
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Nyckelord: skogsbruket
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Nyfödda
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Nyttigheter
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Näringar
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Näringsgren
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Näringsgrenar
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Industrins orderingång
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Input-output
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Nya och nedlagda företag
Producent: Statistikcentralen
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för industrin
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Servicebranschens varustatistik
Producent: Statistikcentralen
Statistik över arbetskonflikter
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Näringsstruktur
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Nötkreatur
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Nötkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö