Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Regional input-output

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Landskapens ekonomiska strukturer och beroenden har utretts
4.10.2006
Den regionala input-output undersökningen 2002 har färdigställts. Den beskriver strukturen i landskapens ekonomi och deras beroende av produkter som produceras av andra landskap och i utlandet. Det är den andra undersökningen som täcker hela landet landskapsvis. Den första undersökningen beskrev situationen år 1995 och den blev färdig för sex år sedan.

Beskrivning: Regional input-output innehåller de regionala tillgångs- och användningstabellerna samt input-outputtabeller baserade på dessa. Uppgifterna i tabellerna preciserar och fördjupar uppgifterna om de regionala räkenskaperna. Tabellerna beskriver produktionsstrukturen i landskapen, förhållandena mellan näringsgrenarna och landskapens beroende av produkter som produceras i andra landskap och i ut-landet. Resultaten från den regionala input-output undersökningen är en integrerad del av regionräkenskaperna. Flödena av varor som beskrivs enligt en enhetlig och logisk ram ökar datainnehållet i de regionala räkenskaperna och förbättrar kvaliteten på uppgifterna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, input-output-analys, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktion, regionalekonomi, regionalräkenskaper.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regional input-output [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/apt/index_sv.html