Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Papper
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Parförhållande
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Parkeringsövervakning
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Parti- och detaljhandel
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Partiell vårdpenning
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Partier
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Partihandel
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Passagerarfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Passagerartrafik
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Pellets
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Penninganvändning
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Penninghantering
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Penninginkomster
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Pensioner
Totala pensionsutgifterna
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionstagare i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Statistik över pensionstagarna i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Pensionering
Arbetspensionstagare i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistik över pensionstagarna i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Pensionsförmåner
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Pensionssystem
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Pensionsutgifter
Totala pensionsutgifterna
Producent: Pensionsskyddscentralen
Pensionärer
Bostadsbidrag för pensionstagare
Producent: Folkpensionsanstalten
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Perinatal dödlighet
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Permittering
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Person med funktionshinder
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Personal
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Utländska dotterbolag i Finland
Producent: Statistikcentralen
Personalutbildning
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Personbil
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Personer med funktionsnedsättning
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
Personer med psykiska problem
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Personer med utvecklingsstörning
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Personkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Placeringsverksamhet
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Plantskolor
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Polisen
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Portföljinvesteringar
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Potatis
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Utnyttjad jordbruksareal
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Preliminär folkmängd
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Primära inkomster
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Priser
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Producentpriset på fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Prisindex
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för alkoholdrycker
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Prisindex för den kommunala basservicen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för egnahemhustomter
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för egnahemshus
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Prisjämförelse
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Prisnivåindex
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Privata sektorn
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Privata skogar
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Privata skogsägare
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Privatskogsbruk
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Privatskogsbruket
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Privatskogsägarna
Rotprisinkomster
Producent: Naturresursinstitutet
Privatvårdsstöd
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Prodcom- nomenklatur
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Producentpriser
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Producentpriset på fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för industrin
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Products
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Produkter
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Produktion
Industrins orderingång
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Input-output
Producent: Statistikcentralen
Konjunkturindikator för produktionen
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Produktionen av ägg
Producent: Naturresursinstitutet
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Produktionsinriktning
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Produktionsinsatser
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Produktionssätt
Produktionen av ägg
Producent: Naturresursinstitutet
Produktivitet
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Produktutveckling
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Innovationsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Prognoser
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Prydnadsväxter
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Pråm
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö