Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket steg med 22,4 procent i januari
16.3.2022
Enligt Statistikcentralens beräkningar uppgick förändringen av inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket på årsnivå till 22,4 procent i januari. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna inom jordbruket kostade 28,7 procent mer och investeringarna 8 procent mer än året innan. Priserna på insatsvaror inom jordbruket har stigit exceptionellt mycket på kort tid. Rysslands angrepp på Ukraina sätter dessutom ytterligare press på att höja insatspriserna. Det är därför nödvändigt att följa upp prisförändringarna oftare. Databastabellerna för producentprisindexet för lantbruk uppdateras i fortsättningen månatligen med omkring 45 dagars eftersläpning efter utgången av statistikmånaden.

Beskrivning: Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexvikterna beräknas i huvudsak på lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen korrigeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, lantbruk, priser, prisindex, produktionsinsatser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats
15.5.2018
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/index_sv.html