Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2022

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket steg med 22,4 procent i januari

Enligt Statistikcentralens beräkningar uppgick förändringen av inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket på årsnivå till 22,4 procent i januari. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna inom jordbruket kostade 28,7 procent mer och investeringarna 8 procent mer än året innan. Priserna på insatsvaror inom jordbruket har stigit exceptionellt mycket på kort tid. Rysslands angrepp på Ukraina sätter dessutom ytterligare press på att höja insatspriserna. Det är därför nödvändigt att följa upp prisförändringarna oftare. Databastabellerna för producentprisindexet för lantbruk uppdateras i fortsättningen månatligen med omkring 45 dagars eftersläpning efter utgången av statistikmånaden.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 1/2010–1/2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 1/2010–1/2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, januari 2022

Index (2015=100) Indextal 1/2022 Månadsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 126,9 2,2 22,4
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 130,7 2,6 28,7
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 117,6 1,2 8,0

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (121,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2022/01/ttohi_2022_01_2022-03-16_tie_001_sv.html