Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tilastot asiasanoittain

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain yli 600 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 100 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

Tilastot asiasanoittain -sivulla voi selata tilastotietoa aakkosittain järjestetyn asiasanalistan avulla. Jokaisen tilaston sisältö on kuvattu oleellisilla asiasanoilla ja kunkin asiasanan yhteydessä on linkit niihin tilastoihin, joissa esiintyy asiasanaa koskevaa tilastotietoa. Kaikki asiasanat yhdellä sivulla

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö 

Pakkokeinot
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkansaajat
Ansiotasoindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Avoimet työpaikat
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuntasektorin palkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkarakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityisen sektorin kuukausipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityisen sektorin tuntipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkat
Ansiotasoindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuntasektorin palkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkarakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkasummakuvaajat
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannusindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannustutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Valtion kuukausipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityisen sektorin kuukausipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityisen sektorin tuntipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkaton kotityö
Kotitaloustuotannon arvo
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkatulot
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkaus
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelualat
Alueellinen yritystoimintatilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Palveluasuminen
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Palvelujen tuottajahintaindeksi
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelujen tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelut
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelualojen hyödyketilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelujen tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tilastokeskus
Panos-tuotosanalyysi
Alueellinen panos-tuotos
Tuottaja: Tilastokeskus
Panos-tuotos
Tuottaja: Tilastokeskus
Paperi
Metsätilinpito
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Parisuhde
Siviilisäädyn muutokset
Tuottaja: Tilastokeskus
Pelaaminen
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Pelletit
Energian hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Peltoala
Käytössä oleva maatalousmaa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Peltokasvit
Käytössä oleva maatalousmaa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Satotilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Perhe-eläkkeet
Kelan eläkkeet
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Perheet
Perheet
Tuottaja: Tilastokeskus
Perheväkivalta
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Perinataalikuolleisuus
Kuolemansyyt
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuolleet
Tuottaja: Tilastokeskus
Perinnöt
Kotitalouksien varallisuus
Tuottaja: Tilastokeskus
Peruna
Käytössä oleva maatalousmaa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Satotilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Peruskorjaus
Korjausrakentaminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Peruskoulu
Ainevalinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset
Tuottaja: Tilastokeskus
Oppimisen tuki
Tuottaja: Tilastokeskus
Peruspäiväraha
Kelan työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Suomen työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Perusturva
Kelan työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Suomen työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Pidättäminen
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Pienituloiset
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Pientalot
Rakennukset ja kesämökit
Tuottaja: Tilastokeskus
Piilovirrat
Kansantalouden materiaalivirrat
Tuottaja: Tilastokeskus
Pitkittynyt pienituloisuus
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Pitkäaikaistyötön
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Poliisi
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Polttoaineet
Energian hankinta ja kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Energian hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Energiatilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Kivihiilen kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Sähkön ja lämmön tuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuden energiankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Polttopuu
Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun energiakäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun markkinahakkuut
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Presidentinvaalit
Presidentinvaalit
Tuottaja: Tilastokeskus
Prodcom-nimikkeistö
Teollisuustuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Proomu
Kauppalaivasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Puhelimet
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Puolueet
Eduskuntavaalit
Tuottaja: Tilastokeskus
Europarlamenttivaalit
Tuottaja: Tilastokeskus
Kunnallisvaalit
Tuottaja: Tilastokeskus
Presidentinvaalit
Tuottaja: Tilastokeskus
Puu
Metsäteollisuuden puunkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun energiakäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun kokonaiskäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun markkinahakkuut
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puupelletit
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puuenergia
Metsätilinpito
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puukauppa
Teollisuuspuun kauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puulevyt
Metsätilinpito
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puumassa
Metsätilinpito
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puunkorjuu
Puun markkinahakkuut
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puuntuotanto
Metsä sijoituskohteena
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puupelletit
Puun energiakäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puupelletit
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puupolttoaineet
Energian hankinta ja kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Puun energiakäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun kokonaiskäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puupelletit
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puuston poistuma
Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puutarhatalous
Maatalous- ja puutarhayritysten muu yritystoiminta
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puutarhaviljely
Puutarhatilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puutavaralajit
Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsäteollisuuden puunkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun markkinahakkuut
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puutuoteteollisuus
Metsäteollisuuden puunkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsätilinpito
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun kokonaiskäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puupelletit
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Pystykauppa
Teollisuuspuun kauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Pysäköinninvalvonta
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Pyynti
Kaupallinen kalastus merellä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Päihdehuolto
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Päihteet
Alkoholijuomien hintakehitys
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Alkoholijuomien kulutus
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Tieliikenneonnettomuustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Pätkätyö
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Pääoma
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Pääomakanta
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuottavuustutkimukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Pääomanmuodostus
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Pääomansiirrot
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Tuottaja: Tilastokeskus
Pääomatase
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Tuottaja: Tilastokeskus
Päästöt
Energian hankinta ja kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Ilmapäästöt toimialoittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Kasvihuonekaasut
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristöliiketoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö