Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tilastot asiasanoittain

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain yli 600 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 100 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

Tilastot asiasanoittain -sivulla voi selata tilastotietoa aakkosittain järjestetyn asiasanalistan avulla. Jokaisen tilaston sisältö on kuvattu oleellisilla asiasanoilla ja kunkin asiasanan yhteydessä on linkit niihin tilastoihin, joissa esiintyy asiasanaa koskevaa tilastotietoa. Kaikki asiasanat yhdellä sivulla

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö 

Ydinenergia
Energian hankinta ja kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Sähkön ja lämmön tuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi
Kuluttajahintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Yhdistetty nimikkeistö
Tavaroiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tulli
Yhdistysosallistuminen
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Yhdyskuntajätteet
Jätetilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Yhteishaku
Koulutukseen hakeutuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksikköarvoindeksi
Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit
Tuottaja: Tulli
Yksinhuoltajaperheet
Perheet
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityinen sektori
Palkkarakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkasummakuvaajat
Tuottaja: Tilastokeskus
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannusindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannustutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityisen sektorin kuukausipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityisen sektorin tuntipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityisen hoidon tuki
Lastenhoidon tuet
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Yksityismetsänomistajat
Kantorahatulot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Metsämaan omistus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Yksityismetsät
Metsämaan omistus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuuspuun kauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Yksityismetsätalous
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityismetsätalouden liiketulos
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Yliopistot
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Ylityö
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristöliiketoiminta
Ympäristöliiketoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristönsuojelu
Ympäristöliiketoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristönsuojelumenot
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristönsuojeluinvestoinnit
Ympäristönsuojelumenot
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristönsuojelumenot
Ympäristönsuojelumenot
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristötalous
Ympäristöliiketoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristöverot
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristötilinpito
Energiatilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Ilmapäästöt toimialoittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Kansantalouden materiaalivirrat
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristöverotus
Verot ja veronluonteiset maksut
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristöverot
Tuottaja: Tilastokeskus
Yrittäjät
Suomen työeläkevakuutetut
Tuottaja: Eläketurvakeskus
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työterveyshuolto
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Yrittäjätulot
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Yritykset
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Tuottaja: Tilastokeskus
CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Innovaatiotoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Kalajalosteiden tuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kaupan liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Korjausrakentaminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkasummakuvaajat
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelualojen hyödyketilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Sektoritilit neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla
Tuottaja: Tilastokeskus
Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuden energiankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Ulkomaiset suorat sijoitukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityisen sektorin kuukausipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityisen sektorin tuntipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Yritystukitilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Yrityspalvelut
Palvelualojen hyödyketilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Yritystuki
Yritystukitilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö