Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Skogsräkenskaper

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Skogsräkenskaper
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Skogsräkenskaperna är en statistiksammanställning som med hjälp av användningsbalans och massbalans beskriver utbudet av virke och skogsindustriprodukter från olika källor, deras användning för tillverkningen av skogsprodukter och energiproduktion samt virkesflödena inom samhällsekonomin. Dessutom presenteras uppgifter om exporten och importen av skogsprodukter. Dessa uppgifter anges i ton trä torrvikt. Skogsräkenskaperna består av användningsbalans och massbalans.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallsvirke, kartong, användningsbalans, massa- och pappersindustri, massbalans, skogsbruk, skogsindustri, skogsindustriprodukter, papper, energived, träskivor, trämassa, trävaruindustrin, råvirke, sågade, trävaror, räkenskaper, import, export.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsräkenskaper [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtili/index_sv.html